Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Prioriterte grupper - opplæring IKT og lokaldemokrati.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Prioriterte grupper - opplæring IKT og lokaldemokrati."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Prioriterte grupper - opplæring IKT og lokaldemokrati oKompetanseutvikling blant prioriterte grupper er en av hovedaktivitetene innen området Teledemokrati i LiNK-programmet oVi vet enkelte grupper har store fordeler av Informasjons- og kommunikasjons-teknologi – også i lokaldemokratiet – når det legges til rette! o Vi prioriterer derfor disse spesielt !

2 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Hvem er spesielt prioritert ? oUngdom (12 - 25 år) oSeniorer (55 år +) oFlerkulturelle oBevegelseshemmede o I urangert rekkefølge !

3 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Hvilken kompetanse ? oI prosjektet settes det fokus på å gi flest mulig blant de prioriterte gruppene nødvendig kunnskap i: Bruk av informasjons- og kommunikasjons- teknologien i det daglige, med hovedvekt på enkel bruk av Internett og mail. Spesielt for å kunne: Få innsyn og kunne påvirke offentlig forvaltning og lokaldemokratiet. Imidlertid vil kunnskapen være nyttig på mange andre områder i dagliglivet – for den enkelte !

4 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Hvorfor ungdom ? oUngdom generelt: lite engasjert i lokaldemokratiet. lite innsyn i offentlig virksomhet lav kunnskap om lokaldemokratiet og lite bevissthet om innflytelsesmuligheter oEn stor del av ungdommen har IKT, Internett og mail som obligatorisk kunnskap. skolen som arena og deres kunnskap kan utnyttes i forhold til opplæringen av for eksempel seniorer (55 år +) en del (spesielt mellom 20-25 år) har imidlertid ikke hatt dette tilbudet i skolen.

5 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Hvorfor seniorer ? oGruppen har generelt god kunnskap om lokaldemokratiet, men likevel er en stor del av gruppen (de eldste) lite engasjerte. oEn stor del av gruppen har ikke benyttet Internett og mail i jobb. En del har ”frykt” for IKT og lite tro på egen evne til å mestre teknikk. oKunnskap i bruk av IKT vil gi grunnlag for økt livskvalitet og bedre kontakt med omverden, familie og venner – uavhengig av geografisk avstander ! En rekke tilfeller beviser dette i praksis ! oKunnskap hos brukergruppen gir grunnlag for bedre og billigere omsorgstjenester i nær framtid – hvis det legges til rette for det – også fra det offentlige !

6 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Hvorfor flerkulturelle ? oFlerkulturelle har generelt lite innsyn og påvirkningsmulighet overfor offentlig forvaltning og lokaldemokratiet egne rettigheter/plikter. oKunnskap i bruk av IKT gir mulighet for innsikt i deres nye samfunn, språk m.m., forutsatt lokal tilrettelegging og bruk av de teknologiske hjelpemidler som allerede finnes. grunnlag for nye sosiale arenaer !

7 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Hvorfor bevegelseshemmede? oEn bevegelseshemning medfører ofte sterk avhengighet av andre for å få innsyn og å kunne påvirke i lokaldemokratiet vanskeligere tilgang til informasjon og opplevelser i det daglige oMarkedet har allerede hjelpemidler tilknyttet IKT som kan tilpasses den enkeltes behov. Internett og mail kan på mange områder likestille bevegelseshemmede og ikke-bevegelseshemmede. oDet er lett å bli mange og treffe likesinnede på nett ! Nye sosiale arenaer !

8 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Hva har allerede skjedd ? oKartlagt og informert lokale, regionale og sentrale aktører som arbeider med eller for de prioriterte gruppene: Les rapporten med nyttig tilleggsinformasjon her ! Ca. 110 lokale, ca. 30 aktuelle aktører regionalt og sentralt ! Lokalt meget god respons. Les rapporten med nyttig tilleggsinformasjon her oLærekrefter, læresteder og aktuelle læringsmodeller er kartlagt oÅpne møter i den enkelte kommune Alle gruppene representert, og generelt meget positiv tilbakemelding. Klart ønske om satsning ! oÅpen SeniorSurfdag 17. Oktober En stor oppslutning (300-400 personer til sammen) på hele 10 åpne steder i regionen. Nær kapasitetsgrense ! Ønske om å lære mer blant seniorene !

9 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Hva videre ? oKortsiktige mål: Motivering, medvirkning og konkret planlegging og tilbud om tilpasset opplæring mht. til Internett, mail, samt nødvendig grunnkunnskap Ulike modeller, ulike lærekrefter, ulike kombinasjoner av målgruppene, ulike steder i hele regionen oLangsiktige mål: Bevisstgjøre de ulike aktører (private, offentlige og frivillige, lokalt, regionalt og sentralt) om muligheter og begrensninger Krav til tilrettelegging i den enkelte organisasjon ! Implementering av IKT i planlegging og daglig aktivitet mht. målgrupper Fokus på fysisk tilrettelegging, opplæring personell og målgrupper, informasjon mv.

10 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Hva skjer parallelt ? oEtablering og videreutvikling av kommunenes hjemmesider – også med tilpasninger ! Basert på felles intranett mellom kommunene ! oTilrettelegge for prosess og brukermedvirkning i lokaldemokratiske saker ! Intern opplæring samt tilrettelegging for innbyggere og næringslivet ! Eget, nyutviklet konsept basert på kjent teknologi oPolitiske partier og deres aktivitet på Internett Utviklet egen mal for partiene med åpen del og lukket del (intranett og database for partiet) 15 av 23 partier har fått opplæring; 10 er allerede på nett


Laste ned ppt "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Oktober 2000 Prioriterte grupper - opplæring IKT og lokaldemokrati."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google