Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FNF-samlingen, Granavolden Kjetil Bjørklund, KS 28. august 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FNF-samlingen, Granavolden Kjetil Bjørklund, KS 28. august 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 FNF-samlingen, Granavolden Kjetil Bjørklund, KS 28. august 2007

2 Presentasjon 2006 Hva er Livskraftige kommuner? er et samarbeidsprogram mellom Miljøverndepartementet og KS MÅL: Utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet systematisk og kreativt Gi større kraft til det lokale arbeidet med miljø og samfunnsutvikling Gi grunnlag for å videreutvikle statlige rammebetingelser og virkemidler Oppfølging av: –St meld om regjeringens miljøvernpolitikk –Kommunestrukturprosjektet –Den samfunnsaktive kommunen

3 Presentasjon 2006 Hva er status i livskraftige kommuner? Om lag 128 + 40 kommuner har gjort, eller er iferd med å gjøre politiske vedtak. Nettverkene er under oppstart Indikatorverktøy og eksempelbank er under utvikling Grønne energikommuner med 22 kommuner er etablert Samarbeidsavtaler med GRIP, Miljøfyrtårn, Idebanken og Grønn Hverdag

4 Presentasjon 2006 Arbeidsform: Nettverk mellom kommuner som vil bli bedre samfunnsutviklere 1.Kunnskap 2.Læring 3.Forbedring

5 Presentasjon 2006 Kunnskap om kommunen som samfunn Deltakerne velger minst to tema: –Klima og energi –Viktige arealpolitiske hensyn –Friluftsliv, folkehelse og livskvalitet –Samarbeid med lokalsamfunn i Sør og Øst –Framtidsrettet produksjon og forbruk. Miljøbasert næringsutvikling –Kulturarven som grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling KS presenterer data og indikatorer som grunnlag for analyse og diskusjon om prioriteringer

6 Presentasjon 2006 Kunnskap om kommunen som samfunnsaktør Satsingen knyttes til styringsprosessen: –Involvere kommunesamfunnet i målprosessen –Integrere miljø og samfunn i kommunens ordinære plan- og styringssystemer –Iverksette tiltak i partnerskap med andre –Informere kommunesamfunnet om resultatene av den lokale innsatsen KS formidler gode eksempler, verktøy og arbeidsformer

7 Presentasjon 2006 Læring i nettverkene I nettverk med ca 4-6 andre kommuner I sammenligning med de andre i nettverket I sammenligning med seg selv over tid I gjensidig erfaringsutveksling I gode eksempler I faglig påfyll I samspill med regionale og nasjonale ressursmiljøer I samspill med tidligere og nåværende beslektede satsinger

8 Presentasjon 2006 Forbedring i kommunen Styrket grunnlag for politiske prioriteringer og mål Miljø og samfunn bedre integrert i plan- og styrings- systemet Bedre samhandling med eksterne aktører Målbare data for miljø og samfunnsutvikling Mer målrettet rapportering Bedre innsikt i miljø- og samfunnsutviklingen Bedre innsikt i egne resultater

9 Presentasjon 2006 Forbedring i nasjonal politikk Resultater og erfaringer skal bringes inn i konsultasjonsordningen Danne grunnlag for å videreutvikle rammebetingelser og virkemidler Bedre samhandling mellom statlige aktører Bedre samhandling mellom forvaltningsnivåene

10 Presentasjon 2006 Nærmere om status: 20 kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling er etablert. 14 nettverk er under etablering. De 20 nettverkene som er etablert arbeider med minst to av seks temaer, fordelt slik:

11 Presentasjon 2006 Nærmere om status: 10 nettverk arbeider med klima og energi 10 nettverk arbeider med viktige arealpolitiske hensyn 16 nettverk arbeider med livskvalitet, friluftsliv og folkehelse 2 nettverk arbeider med internasjonalt samarbeid 6 nettverk arbeider med framtidsrettet produksjon og forbruk/miljøbasert næringsutvikling 9 nettverk arbeider med kulturarven som grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling

12 Presentasjon 2006 Nærmere om status De fleste nettverkene er i en kartleggingsfase Dette er første steg på veien mot nye målformuleringer i egen kommune

13 Presentasjon 2006 Natur- og friluftsorganisasjonenes rolle kan være: Bidrag overfor egne kommuner og områder Bidra med gode eksempler og forslag til prosjekter Mobilisering rundt tema og enkeltsaker på vanlig måte


Laste ned ppt "FNF-samlingen, Granavolden Kjetil Bjørklund, KS 28. august 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google