Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Larvik – der det gode liv lever!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Larvik – der det gode liv lever!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Larvik – der det gode liv lever!
NAV Larvik NAV i går i dag i morgen Larvik – der det gode liv lever!

2 NAV Larvik 107 ansatte, 99 årsverk Enhetlig ledelse
50/50 kommunale og statlige ansatte. NAV kontor februar 2009. Blant de 15 største NAV kontorene i landet.

3 I GÅR Tre etater. Variabelt samarbeid. Intern uenighet.
NAV Larvik I GÅR Tre etater. Variabelt samarbeid. Intern uenighet. Ikke tilgang til felles data. Ulikhet i organisasjonskultur og ulikt brukerfokus. Brukeren blir kasteball i systemet.

4 I GÅR NAV Larvik NAV reformen: NAV reformen – hovedmål:
En dør inn. En kontaktperson. Felles fokus på brukeren. NAV reformen – hovedmål: Arbeidsretting: Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad. Brukerretting: Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov Effektivisering: En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

5 I GÅR Svært få brukere har behov for alle tre etater samtidig.
NAV Larvik I GÅR Svært få brukere har behov for alle tre etater samtidig. Etableringsfokus. En introvert organisasjon Oppbygging av restanser p.g.a etablering av forvaltningsenheter i hvert fylke. Ytelsesfokus, ikke arbeidsfokus. Utfordringer med post og telefoni. Utfordringer med to styringslinjer.

6 I GÅR Problemer med etableringsløpet på grunn av nye bygg.
NAV Larvik I GÅR Problemer med etableringsløpet på grunn av nye bygg. Økt arbeidsledighet. Finanskrise. KVP (kvalifiseringsprogram) Kommunalt program for langtids sosialhjelpsmottagere. Sterkt politisk fokus AAP (arbeidsavklaringspenger) TU, RP og attføring blir til en ytelse og får felles lovverk

7 NAV Larvik I GÅR Ny NAV lov. Behovsvurdering som felles verktøy ved inngangen til NAV. Pensjonsreformen. Arbeidstilsynet med sterk kritikk av NAV. Landsomfattende arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres. Fokus på arbeidsmiljø og utarbeiding av handlingsplaner.

8 Begynner å bli en ekstrovert organisasjon. Kontaktsenter opprettes.
NAV Larvik I DAG Begynner å bli en ekstrovert organisasjon. Kontaktsenter opprettes. Elektronisk dokumenthåndtering starter. Selvbetjeningsløsninger utvikles. Fra ytelsesfokus til arbeidsfokus.

9 I DAG Dokumentere resultater og effekten av tiltak. Kvalitet.
NAV Larvik I DAG Dokumentere resultater og effekten av tiltak. Kvalitet. Videreutvikle kompetanse. Økt samhandling internt og eksternt. KVP fra prosjekt til drift. Inn i kommunenes ramme. Fokus på arbeidsmiljø. Utvikling av IKT systemer

10 I DAG NAV Larvik NAV er på rett vei.
Ulikt hvor langt man er kommet fra kommune til kommune og fra fylke til fylke. NAV Larvik er på god vei. Vi har taklet de utfordringer vi har fått, og er klare til å ta imot de neste utfordringene som kommer.

11 I MORGEN Levekårsproblematikken vil øke. Større skiller i samfunnet.
NAV Larvik I MORGEN Levekårsproblematikken vil øke. Større skiller i samfunnet. Marginaliserte grupper. Arbeid er løsningen for at den enkelte skal kunne klare seg selv. I tillegg vil velferdspolitikken være avgjørende for livskvalitet.

12 I MORGEN Antagelser om hva som kjennetegner NAV’s brukere i fremtiden:
NAV Larvik I MORGEN Antagelser om hva som kjennetegner NAV’s brukere i fremtiden: Større krav til brukermedvirkning og brukerstyring. Sterkere krav til individualiserte/skreddersydde tjenester. Større grad av internasjonalisering. Flere eldre og uføre som ønsker å jobbe i lavere stillingsandeler. Flere fjernarbeidere.

13 I MORGEN NAV Larvik Flere kommuniserer i hovedsak via nett/e- kanaler.
Større polarisering. Det vil si de som klarer å forholde seg til nettjenester og de som har behov for langvarig og tett personlig oppfølging. Kontakt med NAV i lengre perioder. Arbeid og trygd kombineres. Større forventninger til samordning av tjenester.

14 I MORGEN Utfordringer i ulike brukergrupper: Arbeidsledighet:
NAV Larvik I MORGEN Utfordringer i ulike brukergrupper: Arbeidsledighet: Ungdom Langtidsledige Innvandrere Sykefravær: Tidligere på Få flere med redusert funksjonsevne i arbeid. Individuelt tilpasset tilbud. Rammestyrte virkemidler: Et knapphetsgode

15 I MORGEN NAV Larvik Arbeidskraft – tilbud
Eldrebølgen – færre sysselsatte bak hver pensjonist Hyppigere jobbskifter/karriereskifter. Økt mobilitet innenfor og mellom land. Økende marginalisering: Flere yngre menn med lav utdanning som i liten grad vil være etterspurt på arbeidsmarkede. Sterkere polarisering i arbeidslivet.

16 I MORGEN Arbeidsinnvandring NAV Larvik
Økende andel uføretrygdede grunnet den demografiske utviklingen Arbeidsinnvandring På grunn av den forventede demografiske utviklingen i de til nå viktigste avsenderlandene, vil tilbudet av arbeidskraft fra dette området kunne få mindre betydning i fremtiden

17 I MORGEN Arbeidskraft – mismatch mellom tilbud og etterspørsel
NAV Larvik I MORGEN Arbeidskraft – mismatch mellom tilbud og etterspørsel Mangel på arbeidskraft kan løses på flere måter: Økt mobilisering av marginaliserte grupper (jfr uførereformen) Økt mobilisering av eldre pensjonerte. Økt mobilisering av deltidsarbeidende. Arbeidsinnvandring

18 I MORGEN Hva skjer fremover: Pensjonsreformen Uførereformen
NAV Larvik I MORGEN Hva skjer fremover: Pensjonsreformen Uførereformen Elektronisk dokumenter Moderniseringsprosjektet Ny IA avtale Arbeidsfokus (KVP og AAP)

19 NAV Larvik Spørsmål

20 NAV Larvik Avslutning Takk for meg


Laste ned ppt "Larvik – der det gode liv lever!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google