Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV, 29.03.2015Side 1 NAV i går i dag i morgen Larvik – der det gode liv lever! NAV Larvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV, 29.03.2015Side 1 NAV i går i dag i morgen Larvik – der det gode liv lever! NAV Larvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV, Side 1 NAV i går i dag i morgen Larvik – der det gode liv lever! NAV Larvik

2 NAV, Side 2 NAV Larvik  107 ansatte, 99 årsverk  Enhetlig ledelse  50/50 kommunale og statlige ansatte.  NAV kontor februar  Blant de 15 største NAV kontorene i landet.  NAV Larvik

3 NAV, Side 3 I GÅR  Tre etater.  Variabelt samarbeid.  Intern uenighet.  Ikke tilgang til felles data.  Ulikhet i organisasjonskultur og ulikt brukerfokus.  Brukeren blir kasteball i systemet. NAV Larvik

4 NAV, Side 4 I GÅR  NAV reformen: – En dør inn. – En kontaktperson. – Felles fokus på brukeren.  NAV reformen – hovedmål:  Arbeidsretting: – Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad.  Brukerretting: – Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov  Effektivisering: – En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. NAV Larvik

5 NAV, Side 5 I GÅR  Svært få brukere har behov for alle tre etater samtidig.  Etableringsfokus. En introvert organisasjon  Oppbygging av restanser p.g.a etablering av forvaltningsenheter i hvert fylke.  Ytelsesfokus, ikke arbeidsfokus.  Utfordringer med post og telefoni.  Utfordringer med to styringslinjer. NAV Larvik

6 NAV, Side 6 I GÅR  Problemer med etableringsløpet på grunn av nye bygg.  Økt arbeidsledighet.  Finanskrise.  KVP (kvalifiseringsprogram) Kommunalt program for langtids sosialhjelpsmottagere. Sterkt politisk fokus  AAP (arbeidsavklaringspenger) TU, RP og attføring blir til en ytelse og får felles lovverk NAV Larvik

7 NAV, Side 7 I GÅR  Ny NAV lov.  Behovsvurdering som felles verktøy ved inngangen til NAV.  Pensjonsreformen.  Arbeidstilsynet med sterk kritikk av NAV. Landsomfattende arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres.  Fokus på arbeidsmiljø og utarbeiding av handlingsplaner. NAV Larvik

8 NAV, Side 8 I DAG  Begynner å bli en ekstrovert organisasjon.  Kontaktsenter opprettes.  Elektronisk dokumenthåndtering starter.  Selvbetjeningsløsninger utvikles.  Fra ytelsesfokus til arbeidsfokus. NAV Larvik

9 NAV, Side 9 I DAG  Dokumentere resultater og effekten av tiltak. Kvalitet.  Videreutvikle kompetanse.  Økt samhandling internt og eksternt.  KVP fra prosjekt til drift. Inn i kommunenes ramme.  Fokus på arbeidsmiljø.  Utvikling av IKT systemer NAV Larvik

10 NAV, Side 10 I DAG  NAV er på rett vei.  Ulikt hvor langt man er kommet fra kommune til kommune og fra fylke til fylke.  NAV Larvik er på god vei. Vi har taklet de utfordringer vi har fått, og er klare til å ta imot de neste utfordringene som kommer. NAV Larvik

11 NAV, Side 11 I MORGEN  Levekårsproblematikken vil øke.  Større skiller i samfunnet.  Marginaliserte grupper.  Arbeid er løsningen for at den enkelte skal kunne klare seg selv.  I tillegg vil velferdspolitikken være avgjørende for livskvalitet. NAV Larvik

12 NAV, Side 12 I MORGEN  Antagelser om hva som kjennetegner NAV’s brukere i fremtiden: – Større krav til brukermedvirkning og brukerstyring. – Sterkere krav til individualiserte/skreddersydde tjenester. – Større grad av internasjonalisering. – Flere eldre og uføre som ønsker å jobbe i lavere stillingsandeler. – Flere fjernarbeidere. NAV Larvik

13 NAV, Side 13 I MORGEN – Flere kommuniserer i hovedsak via nett/e- kanaler. – Større polarisering. Det vil si de som klarer å forholde seg til nettjenester og de som har behov for langvarig og tett personlig oppfølging. – Kontakt med NAV i lengre perioder. Arbeid og trygd kombineres. – Større forventninger til samordning av tjenester. NAV Larvik

14 NAV, Side 14  Utfordringer i ulike brukergrupper:  Arbeidsledighet: – Ungdom – Langtidsledige – Innvandrere  Sykefravær: – Tidligere på  Få flere med redusert funksjonsevne i arbeid.  Individuelt tilpasset tilbud.  Rammestyrte virkemidler: – Et knapphetsgode I MORGEN NAV Larvik

15 NAV, Side 15 I MORGEN  Arbeidskraft – tilbud  Eldrebølgen – færre sysselsatte bak hver pensjonist  Hyppigere jobbskifter/karriereskifter.  Økt mobilitet innenfor og mellom land.  Økende marginalisering: – Flere yngre menn med lav utdanning som i liten grad vil være etterspurt på arbeidsmarkede. – Sterkere polarisering i arbeidslivet. NAV Larvik

16 NAV, Side 16 – Økende andel uføretrygdede grunnet den demografiske utviklingen  Arbeidsinnvandring – På grunn av den forventede demografiske utviklingen i de til nå viktigste avsenderlandene, vil tilbudet av arbeidskraft fra dette området kunne få mindre betydning i fremtiden I MORGEN NAV Larvik

17 NAV, Side 17 I MORGEN  Arbeidskraft – mismatch mellom tilbud og etterspørsel  Mangel på arbeidskraft kan løses på flere måter: – Økt mobilisering av marginaliserte grupper (jfr uførereformen) – Økt mobilisering av eldre pensjonerte. – Økt mobilisering av deltidsarbeidende. – Arbeidsinnvandring NAV Larvik

18 NAV, Side 18 I MORGEN  Hva skjer fremover:  Pensjonsreformen  Uførereformen  Elektronisk dokumenter  Moderniseringsprosjektet  Ny IA avtale  Arbeidsfokus (KVP og AAP) NAV Larvik

19 NAV, Side 19 Spørsmål NAV Larvik

20 NAV, Side 20 Avslutning Takk for meg NAV Larvik


Laste ned ppt "NAV, 29.03.2015Side 1 NAV i går i dag i morgen Larvik – der det gode liv lever! NAV Larvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google