Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINK April 2002 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Hvordan bringe et lokalsamfunn (region) inn i e-samfunnet? v/Ivar J. Knai Lokale informasjonsnettverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINK April 2002 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Hvordan bringe et lokalsamfunn (region) inn i e-samfunnet? v/Ivar J. Knai Lokale informasjonsnettverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 LINK April 2002 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Hvordan bringe et lokalsamfunn (region) inn i e-samfunnet? v/Ivar J. Knai Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg

2 http://link.itum.com LINK April 2002 Hvem er LiNK? s Initiativ fra næringsliv og kommuner i Kongsberg/Numedal- regionen s En omfattende regional dugnadsinnsats - mange aktører!

3 http://link.itum.com LINK April 2002

4 http://link.itum.com LINK April 2002 Problemstilling - visjon s Hvordan bringe et helt lokalsamfunn fra ” kulepennens tidsalder ” inn i e-samfunnet? s LiNK skal bidra til å utvikle et framtidsrettet, attraktivt og synlig lokalsamfunn gjennom smart bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) s Nasjonal demonstrator

5 http://link.itum.com LINK April 2002 Hva er LiNK?  LiNK er et helhetlig konsept for utvikling av IKT-støttet nettverkssamhandling i Kongsberg/Numedal-regionen  LiNK skal bidra til å sikre regionen best mulige rammebetingelser for å utnytte mulighetene i det digitale samfunnet

6 http://link.itum.com LINK April 2002 Prosjektområder 1. Teledemokrati 2. Kunnskapsformidling og kompetanseutvikling 3. Interkommunal samhandling – ”elektronisk kommunesammenslåing” 4. Elektronisk forretningsvirksomhet, inkludert videreutvikle felles informasjonstjenere og vevtjenester for lokalsamfunn (portaler). 5. Lokale kommunikasjonsnett

7 http://link.itum.com LINK April 2002 Satsning på utvikling = satsning på kompetanse (40 deltakere fra privat og off. sektor på Management Program – studietur til York)

8 http://link.itum.com LINK April 2002 e-Demokrati ”e for alle”

9 http://link.itum.com LINK April 2002 e-Læring s E-læringsplattform s Døgnåpen skole s Skole- bibliotek som ressursentra s = FLEKSIBEL LÆRING

10 http://link.itum.com LINK April 2002 e-Forvaltning

11 http://link.itum.com LINK April 2002 e-Møteplasser

12 http://link.itum.com LINK April 2002 e-Business E-LiNKforum s Samarbeid med eforum.no, s Samarbeid med BI og Bedriftsuniversitetet

13 http://link.itum.com LINK April 2002 Konklusjoner  E-business innføres i alle bransjer/sektorer på globalt nivå  Fører til gjennomgripende omforming av verdikjeder og enorme produksjonsgevinster  Covisint vil sette standarder for alle bransjer  TradeRanger vil få samme betydning for olje- og gassindustrien  Markedsplasser blir norske bedrifters nye konkurransearenaer  Svært mange bedrifter helt uforberedte!  Norske/lokale leverandører kan raskt utkonkurreres!

14 http://link.itum.com LINK April 2002 Helhetlig regional IKT- og samfunnsutvikling = LiNK  Ingen organisasjoner, bransjer eller sektorer kan møte utfordringene alene!  Kommunene har en svært viktig rolle som tilrettelegger av:  Regional ”dugnad” sammen med næringslivet og skolesektoren  Regionale nettverk på tvers av organisasjoner, bransjer, sektoer  Sikre virksomheter i regionen tilgang til kompetanse og samarbeidspartnere – i og utenfor regionen  Mekanismer for kompetanse-deling og støtte til nyskaping  Strateiske ”allianser” mellom regionens nettverk og nasjonale aktører innen forskning og undervisning, teknologileverandører og nasjonale kunnskapsnettverk

15 http://link.itum.com LINK April 2002 Helhetlig samfunnsutvikling  Problemstillingene er:  Hvordan bli en attraktiv region som tiltrekker seg kompetanse og virksomheter?  Hvordan kan regionen gi effektiv st ø tte til gr ü ndere og til nyskapning i etablerte virksomheter (inkl. off. sektor)?  Hvordan skape de n ø dvendige rammebetingelser og samarbeid?  Hvordan mobilisere/utvikle/utnytte eksisterende ressurser?  Alle sektorer m å med i ballansert utvikling og samarbeid  Helhetlige rammebetingelser = Regional ” e-strategi ” = strategi for samfunnsutvikling

16 http://link.itum.com LINK April 2002 Regional e-strategi = LiNK  LiNK´s mål (strategie): Etablere et regionalt kunnskaps- og samarbeidsnettverk som kan gi effektiv støtte til gründere og forretningsutvikling i etablerte virksomheter.  LiNK´s mål (strategi): Inngå allianser med eksterne aktører og nettverk som gir regionens nettverk økt verdi og muligheter.  LiNK´s mål (strategi): Massiv satsning på kompetanse Management Program i Nettverksøknomi/e-handel (BI), delegasjoner på Eksportrådets studieturer (se http://link.itum.com/svd99/), deltakelse i Forskningsrådets NIN-program osv..http://link.itum.com/svd99/

17 http://link.itum.com LINK April 2002 Visjon  Kongsberg og Numedal er i løpet av 2002 kjent for sin evne til å støtte gründere og etablerte virksomheter.  Regionen har utviklet regionalt kunnskaps- og samarbeidsnettverk (innovasjonsnettverk) som også er tilknyttet sterke eksterne nettverk.  Gründere, næringsdrivende og off. virksomheter både i og utenfor regionen, anser nettverkssamarbeidet som en av regionens viktigste ressurser.

18 http://link.itum.com LINK April 2002 Pilotvirksomheter i nettverket:  Itum as – rask utvikling, mange oppdrag, nettverkssamarbeid med Electric Farm og Texas Network – har skapt unike muligheter gjennom sin nettverksfilosofi og en unik ”teknologi-bro” til India.  Aentera Network as - langt framme n å r det gjelder e-business mellom industribedrifter - og i klynger/nettverk av industribedrifter. Firmaet/l ø sningen er beskrevet i rapporten om "Elektronisk handel og forretningsdrift i olje og gassindustrien", kap. 4.1.4. Aentera kan bli et ” flaggskip ” i Norge."Elektronisk handel og forretningsdrift i olje og gassindustrien", kap. 4.1.4. Itum as´ og Aentera Networks as´partner i Bangalore, Texas Networks (TNL), møtte Jens Stoltenberg og den norske delegasjonen i India i april. På bildet er Boopesh Reddy, director of finance, sammen med statsministeren. Applikasjoner som utvikles for norske kunder pr. idag ble presentert. Les mer.

19 http://link.itum.com LINK April 2002 Pilotsatsninger  Itum as (http://www.itum.com)http://www.itum.com  Aentera Network as (http://www.aentera.com)http://www.aentera.com  Numedalsurt (og andre matprodusenter)  ePlan (http://e-plan.itum.com)http://e-plan.itum.com  Nettverk for kvinnelige etablerere (http://prosjekter.numedal.net/kvinnenettverk)http://prosjekter.numedal.net/kvinnenettverk  Numedalsnett AS (http://www.numedal.net)http://www.numedal.net  Konferanseweb Quality Grand Hotel Kongsberg (Eks: http://konferanse.itum.com/link-2002)http://konferanse.itum.com/link-2002  M.fl.

20 http://link.itum.com LINK April 2002 Bredbåndsløsninger s Fiberskolesatsing - UNINETT s Kartlegging s Pilotskoler - Rødberg og Flesberg s Spydspiss for helhetlig regional løsning s Interregionalt samarbeid - Fjell- og Fjordnett (med Hallingdal, Hardanger, og Valdres) s E-verkenes initiativ

21 http://link.itum.com LINK April 2002 ”LiNK-nettverket” Kunn- skap Tekno- logi Prosess Virke- midler Kapital

22 http://link.itum.com LINK April 2002 LiNK-nettverket Komm.-/off. nettverk Læringsnettverk EBIN/Næringsliv Interregionalt 1 2 3 4 5

23 http://link.itum.com LINK April 2002 LiNK-nettverket BI + Bedrifts- universitetet ePlan Itum Aentera Kommunene Numedals- utvikling BA Skoler Biblioteker Electric Farm + Ephorma + Fronter mfl e-LiNK SND, NFR, NHD SIVA, m.fl. eforum, eNoder eNettverk Samarb. Regioner, Kommuner

24 http://link.itum.com LINK April 2002 Vurdering s Suksessfaktorer s Sterk fokus på prosess, involvering og forankring s Infrastruktur - standardisering (krav og løsninger) s Kompetanseutvikling - managementprogram s Nettverk på tvers av organisasjoner, sektorer og forvaltningsnivåer s Utfordringer s Kapasitet teknologiutvikling s Bredbånd s Finansiering s Usikkerhet - slitasje

25 http://link.itum.com LINK April 2002 Konklusjoner LiNK- nettverket:  Kompetansenettverk - kunnskapsdeling (innovasjonsnettverk)  Samarbeid/støtte i utviklingsprosjekter (”inkubatorfunksjon”)  Markedsplass både for etablerte leverandører og gründervirksomheter  Innkjøpsfelleskap- bestillerkompetanse - ”kundemakt”  Styrke til å være kompetent/likeverdig samarbeidspartner med store nasjonale aktører/leverandører innen forskning, undervisning, teknologi, finans osv.

26 http://link.itum.com LINK April 2002 Oppfølging/videreføring s Skapt en unik plattform for e-samhandling bestående av kompetanse, nettverk og teknologisk infrastruktur s Videreføringsprosjekter (e-LiNK) s Offentlig, regionalt virtuelt servicetorg s Skole-LiNK s e-LiNK forum s Bredbånd - skolene som spydspiss

27 http://link.itum.com LINK April 2002 Muligheter – videre strategier Utfordringene for både offentlig og privat sektor påkaller egentlig nasjonal kraftsamling, spesielt for å sikre nødvendig kompetanseoppbygging/bevisstgjøring. kraftsamling av ressurser.  Strategi 1. Samarbeid med andre, eksisterende regionale nettverk, bl.a gjennom nasjonalt ”eNettverk => e-LiNKforum – ”eNode Buskerud”.  Strategi 2. Etablere strategisk samarbeid med forsknings- og undervisningsinstitusjoner (BI, Bedriftsuniversitetet), leverandører og myndigheter om konkrete utviklingsprosjekter (felles utviklings-/ læringsprosess + kraftsamle tilstrekkelig store ressurser/spisskompetanse)


Laste ned ppt "LINK April 2002 LiNK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Hvordan bringe et lokalsamfunn (region) inn i e-samfunnet? v/Ivar J. Knai Lokale informasjonsnettverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google