Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar Fylkeskommunen, kvar står vi Treffpunkt Hafast 11.05.2016 Fylkesordførar Jon Aasen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar Fylkeskommunen, kvar står vi Treffpunkt Hafast 11.05.2016 Fylkesordførar Jon Aasen."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar Fylkeskommunen, kvar står vi Treffpunkt Hafast 11.05.2016 Fylkesordførar Jon Aasen

2 Ferjefri E39 innan 2033 Knyt saman dei største eksportfylka i Noreg Realiserbart teknisk og tidsmessig Utfordring økonomi For Møre og Romsdal Fergeavløysing viktigare enn standard – moglegheit for intercity på gummihjul – løyser av to fergestrekker – Møreaksen, gryteklar

3 Ferje, hemsko og livsnerve Raudt lys store delar av døgnet Grønt lys i korte intervallar på døgnet Ferje, vesentleg ulempe for utvikling av samfunn

4 Stor auke i kontraktsprisar Prisnivå Deregulering AnbodForhandlingar Konsolidering Priskollaps Tid Forvaltningsreformen 2010 Rammeoverføring ferjedrift Kilde: Oslo economics Mørebenken

5 Hafast Nybrottsarbeid Krev vilje og pågangsmot Knyt saman søre Sunnmøre og Ålesund Større, sterkare bu og arbeidsmarknadsregion

6 Møre og Romsdal eksportfylket, på trass Vilje til å skape eiga framtid Ukueleg pågangsmot

7 Nasjonal transportplan Samfunnsøkonomisk/ transportøkonomisk nytte – innsparte tidskostnader – trafikkulykker Favoriserer folkerike områder med fokus på dei 9 største byane Lite vekt på verdiskaping Diskusjonsgrunnlag ikkje beslutningsgrunnlag

8 Dette kjem til syne

9 Rangerte prosjekter region midt

10 NTP og fylkeskommunalt vegnett

11 Ny tunnel RV 15 (Strynefjellet) Transportbalanse, aukar effektiviteten og minskar utslepp – lettar trykket på trafikkveksten på E136/E39 – lettar trykket på to fergestrekningar – utnyttar potensiale i Kvisvegen og Eiksundsambandet – aukar konkurransekrafta til eksportindustrien på Søre Sunnmøre – miljøgevinst for tettbygde strok langs E39/E136

12 Kvar står vi Fergefri E39, fergefritt viktigare enn standard Strynefjellet kan avlaste trafikkauke E136, E39 og Hareid Sulesund Midlar til flaskehalsane på E136 må inn i NTP NTP innretning favoriserer folketunge område, spesielt dei ni største byane Møre og Romsdal fylkeskommune vil fokusere på verdiskaping inn mot NTP


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar Fylkeskommunen, kvar står vi Treffpunkt Hafast 11.05.2016 Fylkesordførar Jon Aasen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google