Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innspill fra Salten Regionråd til planprogram for RTP Nordland Møte 4. mars 2011 - Norsk Luftfartssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innspill fra Salten Regionråd til planprogram for RTP Nordland Møte 4. mars 2011 - Norsk Luftfartssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innspill fra Salten Regionråd til planprogram for RTP Nordland Møte 4. mars 2011 - Norsk Luftfartssenter

2 Planprogram for RTP Nordland Vi har lagt opp våre innspill til planprogram i henhold til plbl. krav om innhold: Formål Planprosess med frister og deltaker Opplegg for medvirkning Alternativer som skal vurderes (Salten) Behov for utredninger (Salten)

3 Omhandle hele transportsystemet i fylket –Dvs. forvaltning av fylkesvegnettet og kollektivtransporten i fylket –men også transportformer der ansvar og virkemiddel ligg til andre forvaltningsnivå enn Nfk – gi føringer til statlige prosesser - NTP Få fram et godt kunnskaps- og vedtaksgrunnlag Få frem virkninger for miljø og samfunn Planprogram for RTP Nordland Formål

4 Få framutviklingstrekk og utfordringer –Fraflytting i distriktet kontra kapasitetsproblem i Bodø-området –Næringslivets utvikling og transportbehov –Sysselsettingsstruktur / pendling –Internasjonale drivkrefter –Trafikkmengder på de ulike transportmidlene –Standard på transportsystemene –Ulykker –Risiko og sårbarhet Gi grunnlag for utarb. av handlingsprogram Planprogram for RTP Nordland Formål (forts.)

5 Tidsplan Salten Regionråd ønsker å delta i prosessen Tidsplan tilpasset regionrådets møter juni, sept, nov, feb. og Saltentinget 15.-16. mars 2012 Planprogram for RTP Nordland Frister og deltakelse

6 Prosjektgruppe Salten Regionråd ønsker å delta Temagrupper Veg, jernbane, fly, båt, kollektivtrafikk Romslige frister for høringer underveis. Orienteringer i Regionrådets møter Opprettelse av nettside og bruk av sosiale media for informasjon og tilbakemeldinger. Høringskonferanse ? Planprogram for RTP Nordland Opplegg og medvirkning

7 Fylkesvegnettet og kollektivtransport bør være hovedtema i det som utredes. Dvs. Fylkeskommunens eget ansvarsområde Rv. 17 inkl. forlengelse til Steigen/Hamarøy (Ferge Festvåg – Nordfold) Nyanlegg eks. Fjordveien til Beiarn Fergesamband (bl.a. Skutvik – Svolvær) +Vegvedlikehold, Gang- sykkelveger, Trafikksikring, Ras- sikring Planprogram for RTP Nordland Alternativer som bør vurderes

8 Kollektivtransport Overordnet rutenett i Nordland med vekt på regularitet og korrespondanse mellom ulike transportmiddel (Buss, tog, båt) Pendlerruter i BAS-regionene Bodø indre Salten (times pendel) og Båtpakke Salten Takstsystem Kollektivtilbud og reiseliv / kulturarrangement Planprogram for RTP Nordland Alternativer som bør vurderes

9 Riksvegnettet Oppgraderingsbehov E6 gjennom fylket Rv. 77 Tunnel gjennom Tjernfjellet Fergesambandet Bodø - Lofoten Jernbane Behov for modernisering av Nordlandsbanen Infrastruktur til terminalområdet i Bodø Planprogram for RTP Nordland Alternativer som bør vurderes

10 Luftfart Behov og utviklingstrekk knyttet til hovedflyplasser på Helgeland, Salten og Ofoten Behov og utviklingstrekk knyttet til småflyplassene i Nordland Sjøtransport Knutepunktshavn Bodø Planprogram for RTP Nordland Alternativer som bør vurderes

11 Finansieringssystem for bygging og vedlikehold av fylkesveger. Bompengefinansiering Etablering av regionalt bompengeselskap Andre aktuelle finansieringsformer Et bærekraftig transportsystem Kollektivtrafikk, sykkel, parkeringspolitikk Planprogram for RTP Nordland Alternativer som bør vurderes

12 Behov for revisjon av Transportplan Salten Forrige transportplan ble utarbeidet i 2002 og gjelder til 2015. Regionrådet setter i løpet av våren i gang arbeidet med nye Saltenstrategier 2012 - 2015 Planprogram for RTP Nordland Behov for utredninger i Salten


Laste ned ppt "Innspill fra Salten Regionråd til planprogram for RTP Nordland Møte 4. mars 2011 - Norsk Luftfartssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google