Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Godsterminal på Orkdal – Skaun Eit miljøvennleg alternativ? Minimale nye naturinngrep Minimale tap av matjord Nesten ubebodd område God kontakt med tungindustri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Godsterminal på Orkdal – Skaun Eit miljøvennleg alternativ? Minimale nye naturinngrep Minimale tap av matjord Nesten ubebodd område God kontakt med tungindustri."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Godsterminal på Orkdal – Skaun Eit miljøvennleg alternativ? Minimale nye naturinngrep Minimale tap av matjord Nesten ubebodd område God kontakt med tungindustri Opnar nytt område for persontransport med tog Mads Løkeland Prosjektmøte – Godsterminal 15.01.2010

2 2 Nøkkelpunkt for alternativet Orkdal / Skaun Små miljøkonsekvensar Lite belastning på buområde 2 – 3 km lang terminal –Skalerbart 500 – X000 mål –Djupvasskai –Nytt industriområde for Trondheimsregionen 18 km jernbane for gods og persontransport

3 3 Langs E39 og fjorden Gaulosen foreslått som maritimt verneområde Godsterminal?

4 4 Grenseområdet Orkdal / Skaun Lite bebyggelse og dyrkamark Skaun Orkdal

5 5 2-3 km lang 500 - ?000 mål 200 m 2,5 km Skalerbart ved bruk av flyteelement

6 6 Fast kai og flytekai Stor dybde og rasfare (kvikkleire) krev alternativ til tradisjonell fylling Realisert med landfast del og flytande betongkonstruksjonar E39

7 7 Prinsippkonstruksjon E39 + fylkesveg/ gang sykkelbane Fylling? Fast plate Flyteelement i betong til kai, lager, industri, parkering Spuntvegg Fjellhall som lager Rasfarlege lausmassar Forankring i berggrunnen Flytande, skalerbar del i betong Landfast, forankra del Større landfast del ved å flytte E39 innover

8 8 Skalerbart Utvide utover med nye flyteelement Flytte E39 innover for å auke landfast areal Forlenge Bruke fjellhallar

9 9 Flytande betong - kjend teknologi Heidrun Verdas største flytande betong- konstruksjon Flytande betongkai Normandi 1945 Flyplasselement for US navy (4 stk i kjede) Neddykka flytande bru Norsk plan

10 10 Flytebru E39 med betong flyteelement Bergsøya - Aspøya Oppdrettsflåter med driftsbygning Flytande betongkonstruksjonar på Møre

11 11 18 km jernbane Mogleg trasé, 90% i tunnel Dagens trasé Mogleg trasé for høgfartsbane (Deutsche bahn) Tunnel på vestsida av Gaula

12 12 Jernbane 18 km (90% tunnel) –Kostnad 1,5 – 2 mrd (etter samanlikning med kostnad for Gjevingåsen tunnel) –3 km vidareføring til Bårdshaug –Industrispor til Grønøra? Tilkopling til framtidig høgfartsbane? –Vestsida av Gaula aktuell på strekninga

13 13 Persontransport Persontransport med tog til Trondheim Haldeplass på Bårdshaug, Børsa og Buvika

14 14 Transportfirma interessert ”Dersom det bygges en bane av godshensyn til Orkanger vil dette samtidig gi meget gode muligheter for å etablere persontrafikk på samme strekning.” ”et veldig interessant oppdrag for oss.” ”kombibaneløsning, lett tog definert som trikk på jernbanesporet.” Erlend Solem, Veolia Transport Bane AS (Driv Gråkallbanen og diverse strekningar i Sverige.)


Laste ned ppt "1 Godsterminal på Orkdal – Skaun Eit miljøvennleg alternativ? Minimale nye naturinngrep Minimale tap av matjord Nesten ubebodd område God kontakt med tungindustri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google