Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik ble Kommune-Norge bedre (og dårligere) i 2015 Ole Petter Pedersen | Kommunal Rapport | 22. juni 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik ble Kommune-Norge bedre (og dårligere) i 2015 Ole Petter Pedersen | Kommunal Rapport | 22. juni 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik ble Kommune-Norge bedre (og dårligere) i 2015 Ole Petter Pedersen | Kommunal Rapport | 22. juni 2016

2 Totalt sett: Mer bedring enn forverring Nøkkeltallene har i hovedsak blitt bedre det siste året Endring tar tid Tilfeldigheter og nasjonal satsing kan være viktige forklaringer Er Kommune-Norge totalt sett opptatt av å bli bedre dag for dag?

3 Klar tendens: Bedre nøkkeltall Andelen av nøkkeltallene i bruk i Kommunebaromete ret, som ble bedre eller dårligere siste år.

4 Eksempel: Eldreomsorg Plasser for demente målt mot antall over 80 som faktisk bor på sykehjem. 4 av 5 gamle på sykehjem er demente. Andelen plasser for demente er halvparten av dette.

5 Eksempel: Barnevern Gjennomsnitt for landet i perioden 2009 til 2015. Vesentlig bedre – men er det godt nok?

6 Økonomi største lyspunkt Nøkkeltall som er forbedret målt mot nøkkeltall som er forverret siste år (%)

7 Er store kommuner best? I barnevernet er det ørlite lavere andel fristbrudd i store kommuner, enn i små

8 Er store kommuner best? I pleie og omsorg er det marginalt høyere andel ansatte med fagutdanning i store kommuner, enn i små (nb: både private og kommunale årsverk)

9 Er store kommuner best? I små kommuner er det en klart høyere andel av barna med minoritetsspråkli g bakgrunn som går i barnehage, enn i store kommuner

10 Er store kommuner best? Totalt sett kommer store kommuner vesentlig bedre ut i Kommunebarometeret, enn de små. Totaltabellen er korrigert for økonomiske forutsetninger

11 Er store kommuner best? Selv når vi ignorerer at små kommuner har mye mer penger enn de store, viser nøkkeltallene at store kommuner kommer litt bedre ut enn de små.

12 Hvorfor er det slik? Metoden kan være tvilsom eller feil – favoriserer store kommuner Størrelse kan direkte påvirke resultater Store kommuner får de beste lederne Gode resultater fordrer stabil og god ledelse over tid Vanskeligere å ha stabil ledelse i småkommuner – mer avhengig av enkeltpersoner som for eksempel får en ny jobb i en større kommune Om en kommune blir større, blir den ikke automatisk bedre

13 Store kommuner mer interessert i læring? 14 av de 20 største har spurt brukerne i barnevernet minst én gang de siste fire årene 6 av de 20 minste har spurt brukerne i samme periode Mønsteret gjentas innen eldreomsorg Hvorfor er det slik? Kan interesse for brukernes syn henge sammen med et ønske om å bli bedre? Hvis du vil bli bedre, er det ikke da naturlig å spørre om råd?

14 Hvorfor vinner Sandefjord? 2010201120122013201420152016 Totalt123195431131 Inntektsnivå (%)89 919291 92 Grunnskole287321245206149136151 Eldreomsorg122148144180214141129 Barnevern36141181474 Barnehage48456075115101186 Helse187217187273302335271 Sosialtjeneste209159198246219297 Kultur7879110122127102117 Økonomi3469 Kostnadsnivå749110743 6744 Miljø og ressurser1209050611054941 Saksbehandling117 255247144339210 Vann, avløp og renovasjon 13923777565129194 I toppen eller nær toppen i fire sektorer De to viktigste områdene trekker ørlite opp De to svake plasserin gene er i realitete n nær midten, i lavt vektete sektorer med liten effekt Svært lavt inntektsn ivå trekker opp (nr 14 før justering)

15 Hvordan få bedre målinger? For mye uvesentlig rapporteres – og måles dermed Etterspørsel helt fraværende Hjemmetjenesten i pleie og omsorg: Umulig å skille mellom tjenester til gamle og unge Ingen informasjon om innholdet i barnehagene Dårlig datakvalitet og manglende data på de minst sentrale områdene SSB og Kommunaldepartementet må være mye mer aktive for å få bedre målinger raskt – nå går det i et sedvanlig statlig tempo Gi oss kritikk slik at vi kan lage enda bedre bilde av hvordan det står til i Kommune-Norge!


Laste ned ppt "Slik ble Kommune-Norge bedre (og dårligere) i 2015 Ole Petter Pedersen | Kommunal Rapport | 22. juni 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google