Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2016-2019 OD-møte 15.12.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2016-2019 OD-møte 15.12.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2016-2019 OD-møte 15.12.15

2 Høgt investeringsnivå uroar rådmannen Utviklingsplanane som er utarbeidd for dei vidaregåande skolane til nå viser totalt behov for investeringar på rundt 2,8 mrd. kroner den neste 10-års perioden (2016-2025). Eit så omfattande investeringsnivå har ikkje fylkeskommunen moglegheit til å gjennomføre, og fylkesrådmannen tilrår at vi nå legg opp til ein strategi kor skoleinvesteringar som ikkje er satt i gang eller kome langt i planlegginga vert utsett.

3 Investeringar Vedtak i Fylkestinget - 08.12.2015 Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for 2016-2019 for Møre og Romsdal fylkeskommune med slike endringar: Endringane skal innarbeidast i talgrunnlaget. «UTDANNING: Det skal setjast av 1 mill. kr til planlegging av Ørsta vgs i 2018. Inndekning: frå posten vedlikehald. Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen legg fram ei sak for utdanningsutvalget hvor det vurderast om dei vidaregåande skulane i Ørsta og Tingvoll skal koplast til nærvarmeanlegga som leverer bioenergi, jf fylkeskommunens klima- og energiplan.

4

5 Driftsramme vidaregåeande opplæring

6

7 Ramma til fagopplæring er auka kraftig Ramma til fagopplæring er auka med nesten 22% i høve til opphaveleg budsjett 2015

8 Fagskole Statlege overføringar 2016: 34,952 mill. kroner. Statlege overføringar 2015: 35,025 mill. kroner. Underdekninga frå staten vil bli 9,077 mill. kroner for 2016.


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2016-2019 OD-møte 15.12.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google