Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skape en vinnerregion i samferdsel ? Innlegg på Samferdselskonferansen i Kr.sund 21.03.2007 Iver Nordseth – leder i Samferdselsutvalet i MR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skape en vinnerregion i samferdsel ? Innlegg på Samferdselskonferansen i Kr.sund 21.03.2007 Iver Nordseth – leder i Samferdselsutvalet i MR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skape en vinnerregion i samferdsel ? Innlegg på Samferdselskonferansen i Kr.sund 21.03.2007 Iver Nordseth – leder i Samferdselsutvalet i MR

2 Skape vinnerregion  Strategier og mål  Samhandling  Statlige/ regionale fond

3  Hovedutfordringer sett fra staten  Mål for utvikling av fylket  Hvilke hovedutfordringer har vi innen ressursfordeling i vegsektoren?  Hvilke strategiske grep må gjøres i Møre og Romsdal for å vinne kampen om midlene? Strategier og mål

4 Hovedutfordringer sett fra staten  Signaler fra stamnettutredningene 2006: –Stamvegnettet skal utvikles til et helhetlig vegnett  minimum 8,5 m vegbredde (gul midtstripe)  satsing på trafikksikkert vegnett  4-felts motorveger i sentrale strøk  Med dagens nivå på budsjettrammer: –50 / 75 år (med / uten bompenger) –Ingen nye fergeavløsningsprosjekt på stamvegnettet ( ut over de som er bestemt )

5 Mål for utvikling av fylket  Opprettholde bosettinga  Øke verdiskapinga  Skape arbeidsplasser  Skape bolyst  Redusere fraflytting / snu flyttebalansen

6 Hovedutfordringer innen ressursfordeling i vegsektoren

7 Hvilke strategiske grep må gjøres i Møre og Romsdal for å vinne kampen?  Stamvegstrategi  Fergetilbudsstrategi  Bompengestrategi  Utviklingsstrategi for regionale veger (øvrige riksveger og fylkesveger)

8

9 Stamvegstrategi  Behov i Møre og Romsdal: 20 – 25 mrd kr –Inkl. fergeavløsningsprosjekt som ikke er med i de statlige stamvegutredningene  Med dagens bevilgninger til stamveg/ fordeling vil det ta ca 1000 år å utvikle stamvegnettet til en standard som er i tråd med nasjonale mål  Hvordan få realisert stamvegprosjekt i Møre og Romsdal? 1.Ta fra naboen/ bytte om på prioriteringslista 2.Smøre seg med tålmodighet 3.Økte statsmidler 4.Økt egenfinansieringsbidrag 5.Helhetlig finansiering (”fergefri stamveg”, prosjektfinansiering?)

10 Stamvegstrategi  Fergefri E39 gjennom fylket: –Grunnlag for å øke verdiskapinga –Knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsområdene fra Søre Sunnmøre til Nordre Nordmøre –……..  Hovedårer ut av fylket: –E39 Volda-Nordfjord-Vestlandet/ Bergen –E136 Ålesund-Dombås-Østlandet/ Oslo –E39 Kristiansund-Trøndelag/ Trondheim –Rv 70 Kristiansund-Oppdal

11 ”Fergefri stamveg gjennom MR” Vestlandet Bergen Østlandet Oslo Trøndelag Trondheim Oppdal

12 Fergetilbudstrategi  Mål for fergetilbudet på alle samband i fylket –Fått tilslutning fra kystfylka langs hele kysten –Skal lobbyeres inn i Nasjonal Transportplan 2010-2019  Høy frekvens: Faste ½-times avganger ( halvparten av sambanda )  Åpningstid: nå første og siste fly  Nattåpent: 7 samband  Gratisferger?

13 Regionale veger (riks- og fylkesveger):  Stort behov for raskere utvikling av vegnettet i fylket  Utvide bo- og arbeidsmarkedsområder  Redusere avstandsulemper  Fjerne flaskehalser  Fergeavløsningsprosjekt  Fast dekke / utbedringer på fylkesvegnettet

14 Samhandling  Samhandling lokalt/ kreativitet –Nordre Nordmøre Bruselskap ( 4 store prosjekt på 20 år ) –Samspleis –Sunnmøre VegInvest  Enstemmighet i fylkesting –En stemme utad  Samhandling med naboregioner –Vestlandsrådet ( + 1,1 mrd kr til E39 => Kvivsvegen ) –Samarbeidsforum Samferdsel Midt-Norge ( Renndalen-Staurset )  Samarbeid med sentrale myndigheter –Statens vegvesen –Samferdselsdepartementet –Stortinget

15 Statlige /regionale fond  Mindre fond fra fylkets egen ramme –Ingen renteavkastning –spleiselag –Forskudtering –Aksjekapital –Finansiere første års drift  Statlige oppstartsfond til de regionene –stamvegfond –regionvegfond –rassikringsfond –…

16 Oppsummering/ konklusjon  Hvordan skal vi vinne? –Lokal samhandling/ kreativitet kombinert med mer helhetlig utbyggingsstrategi –Enighet utad –Landsdelssamhandling må gi annen rammefordeling –Vegfond – til regional disposisjon


Laste ned ppt "Hvordan skape en vinnerregion i samferdsel ? Innlegg på Samferdselskonferansen i Kr.sund 21.03.2007 Iver Nordseth – leder i Samferdselsutvalet i MR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google