Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E39 Kvivsvegen Rammevilkår nr 1 – Samferdsel ? Maritim Forening søre Sunnmøre Ulstein Quality Hotell – 30. august 2007 Kvivsvegen as i samarbeid med Statens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E39 Kvivsvegen Rammevilkår nr 1 – Samferdsel ? Maritim Forening søre Sunnmøre Ulstein Quality Hotell – 30. august 2007 Kvivsvegen as i samarbeid med Statens."— Utskrift av presentasjonen:

1 E39 Kvivsvegen Rammevilkår nr 1 – Samferdsel ? Maritim Forening søre Sunnmøre Ulstein Quality Hotell – 30. august 2007 Kvivsvegen as i samarbeid med Statens vegvesen Svein Sunde - styreleiar

2 E39 Kvivsvegen – LAVLANDSLINJE FERJEFRI – NYTT AUST/VEST SAMBAND

3 Henta frå www.visveg.no

4 (2006-kroner)

5 Veg over Kviven Eit gamalt vegkrav. 21.04.1877 – Første ”kjende” søknad. 1884 – Hornindal heradsstyre løyver kr.50,- mot at Volda og Hjørundfjord heradsstyrer løyver tilsvarande kvar. Resultat: ” Det vart skote ut ein del i verste kneikane og jamna litt der det mest trengdest ”

6 Frå Volda mot Austefjord

7 Frå Geitvika mot Kalvatn

8 Frå Grodås mot Kalvatn

9 Spesielle tiltak Hornindal / Volda: Hornindal: Bru over Storelva Flytting av låve. Volda: Fylling i Storevatnet. Amfibietunneler ved Litlevatnet: (foto: www.naturvern.no)

10 Bu- og arbeidsmarknader før utbygging

11 Bu- og arbeidsmarknader etter utbygginga av Eiksundsambandet og Kvivsvegen:

12 ny E39 Kvivsvegen og rassikring Hjartåberga Utbygginga finansiert ved: Egenfinansieringskrav: 100 mill (112 mill/2007 ) Statsmidlar: 970 mill. Handlingsprogram 2006-2015: Mill 2006-kr 2008 2009 2010-15 stat 070900 egen 2080 0

13 Handlingsprogram 2006-2015 Om Kvivsvegen i St.prp.nr. 1 (2005- 2006): ”I tråd med St.meld.nr.24 (2003- 2004) legges det opp til å framskynde oppstart på bygging av Kvivsvegen mellom Nordfjord og Volda, forutsatt at det blir tilslutning til delvis bompenge- finansiering av prosjektet. Vegdirektoratet har foreløpig lagt til grunn 100 mill kr i ekstern finansiering.”

14 Status August 2007: Fylkesdelplan og kommunedelplan Godkjente i begge fylka Reguleringsplanar: Godkjente i kommunane. Bompengesøknad: Godkjente i kommunane og fylka. Ekstern kvalitetsikring: Under handsaming i Vegdirektoratet / Eksternt firma Regjering / Storting: Oppstartsløyve: Forventa hausten 2007 / Budsjett 2008

15 Endra reisemønster Transportøkonomisk institutt har rekna ut at: E39 Kvivsvegen gir slik endring i avstandar og tid frå Volda sentrum: Grodås: sparde km: 27 km - spard tid: 55 min (før 62 km/85 min) (no 35km/30 min) Stryn: sparde km: 15 km - spard tid: 45 min (før 72 km/94 min) (no 57km/49 min) Stranda: auka km: 4 km - spard tid: 25 min (før 87 km/120min) (no 91km/95 min) Eid: auka km: 35 km - spard tid: 2 min (før 36 km/64 min) (no 71km/62 min) (samanlikninga for Stranda er via Festøya – Hundeidvika, som i dag er raskast frå Volda) Sjølv om reiseavstanden til Stranda aukar med 4 km via Kviven, vert reisetida kortare grunna ferjefritt samband. Etter at Kvivsvegen er ferdig vil ein spare ca 1 time på strekninga Ulsteinvik - Oslo ved å køyre dei nye sambanda, mot å køyre via Åndalsnes og Dombås. Og ikkje minst – du kan reise når det passar deg – heile døgnet.

16 Forbigåande tiltak: Dagens ferjebilett overførast til maks. 15 års innkrevjing gjennom:

17 Kvivsvegen: ferjefri E39 mellom fylka S&F – M&R Lavlandslinje: Kvivstunnelen 102 – 123 m.o.h Betre samfunnsnytte av Eiksundsambandet.

18 E39 Kvivsvegen Takk for merksemda


Laste ned ppt "E39 Kvivsvegen Rammevilkår nr 1 – Samferdsel ? Maritim Forening søre Sunnmøre Ulstein Quality Hotell – 30. august 2007 Kvivsvegen as i samarbeid med Statens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google