Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PÅ VEG MOT EIN FORNYBAR KVARDAG ENERGI FOR FRAMTIDA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PÅ VEG MOT EIN FORNYBAR KVARDAG ENERGI FOR FRAMTIDA."— Utskrift av presentasjonen:

1 PÅ VEG MOT EIN FORNYBAR KVARDAG ENERGI FOR FRAMTIDA

2 OVERSYN OVER IKKJE-FORNYBARE ENERGIKJELDER Dette er lager- ressursar som vil ta slutt. Kjerneenergi er spalting av uran og andre spaltbare grunnstoff (fisjon).

3 OVERSYN OVER FORNYBARE ENERGIKJELDER Jordvarme utnyttar at temperaturen aukar nedover i jordskorpa. Sola er den viktigaste energi- kjelda, men vi utnyttar den mest indirekte.

4 SOLA ER MOTOREN SOM DRIV KRINSLØPET TIL VATNET OG SKAPAR VIND, BØLGJER OG HAVSTRAUMAR

5 DEI VIKTIGASTE ENERGIKJELDENE NOREG Vassenergi frå elvar og fossar. Olje og gass frå havbotnen. Bioenergi (ved) VERDA Kol Olje og gass Bioenergi Kjernekraft

6 Energiforbruket i Noreg i TWh

7 Energiforbruket i verda i TWh

8 FOKUSSPØRSMÅL SIDE 209 1. To grupper av energikjelder: 2. Olje, gass og kol kjem frå … 3. Energien til dei fleste fornybare energikjeldene kjem frå … 4. Dei viktigaste energikjeldene i verda er … 5. I framtida vil dei viktigaste energikjeldene vere …

9 KAMPEN MOT GLOBAL OPPVARMING Forbrenning av fossile energi- kjelder gir brensel + oksygen karbondioksid + vatn + energi

10 BEREKRAFTIG UTVIKLING

11 AVTALAR FOR Å AVGRENSE UTSLEPP Verdskommisjonen for miljø og utvikling legg fram rapporten Vår felles framtid i 1987. Kyoto-avtalen undeteikna av Noreg og mange andre land i 1997. Redusere klimagassar med 5.2 % i forhold til 1990-nivået innan 2012. Redusere klimagassar Resultatet i 2005 var ei auke i globale utslepp på 8 %. MÅL: Berekraftig utvikling – å dekkje behova for komande generasjonar

12 ALVORLEGE KONSEKVENSAR VERDSBANKEN LEGG FRAM RAPPORT I 2006 Mangel på drikkevatn Havnivået stig med 1 meter, og menneske må flytte frå heimane sine Dramatisk vèrfenomen som stormar, flaumar, skogbrannar og tørke vil auke Dramatisk vèrfenomen Mangel på mat i verda I neste kapittel ser vi nærmare på konsekvensane av global oppvarming.

13 CO 2 -HANDTERING Økonomisk framgang og vekst fører med seg auka energibruk. Forbruksveksten i Kina og India krev elektrisk energi som stort sett er fossile energikjelder, og særleg kol. CO 2 reinsing er difor prioritet nummer ein!

14 Å FANGE CO 2

15 SATSING PÅ FORNYBAR ENERGI

16 FOKUSSPØRSMÅL SIDE 212 1. Kjemisk reaksjon ved forbrenning 2. Utslepp av CO 2 verkar inn på global oppvarming, fordi … 3. Konsekvensar av global oppvarming er… 4. Berekraftig utvikling er … 5. Forbruk av fossile brensel vil auke, fordi … 6. CO 2 handtering er…

17 ALVORLEGE KONSEKVENSAR PARARBEID Lag eit oversyn over dei mest alvorlege problema knytte til global oppvarming Ver konkret og ta til dømes kva konsekvensar dette frå for enkeltpersonar eller ei befolkningsgruppe. Cicero Naturvern Framtida i våre hender Framtida i våre hender Bellona


Laste ned ppt "PÅ VEG MOT EIN FORNYBAR KVARDAG ENERGI FOR FRAMTIDA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google