Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for utbedret og ferjefri E39 innen 2035 Treffpunkt Hafast 2016 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for utbedret og ferjefri E39 innen 2035 Treffpunkt Hafast 2016 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for utbedret og ferjefri E39 innen 2035 Treffpunkt Hafast 2016 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik

2 Utfordringer i dag ● Ferjer – Hindringer for bo- og arbeidsmarkeder – Lang transporttid – Vegen er ikke døgnåpen ● Vegene – Dårlig standard – Gjennom bygd og by – Vinterproblematikk Opprustet og ferjefri E39 innen 2035 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik

3 ● Hovedtransportåre på Vestlandet – Mellom Kristiansand og Trondheim ● Reisetiden halveres – Fra 20 timer til 11 timer ● Døgnåpen veg – 7 ferjesamband fjernes Opprustet og ferjefri E39 innen 2035 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik Hva er en opprustet og ferjefri E39?

4 Transportetatenes grunnlagsdokument ● Transportetatenes grunnlag for Nasjonal transportplan 2018-2029 ● Åtte rapporter som vedlegg – Grunnlag for klimastrategi – Faglig grunnlag for Motorvegplan – Utviklingsstrategi for ferjefri og utbedra E39 – Underlagsrapport jernbanestrategi – Framdriftsplan for InterCity-utbyggingen – Framtidig kapasitet på Oslo lufthavn – Ny lufthavn Bodø: samfunnsøkonomisk analyse og konsekvenser for byutvikling – Virkningsberegninger til transportetatenes plangrunnlag Nasjonal transportplan 2018-2029 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik

5 Rangerte vegprosjekter i Møre og Romsdal Nasjonal transportplan 2018-2029 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik SamfunnsøkonomiSamfunnsøkonomi og tilleggskriterier Bindinger fra NTP 2014-2023 (ikke startet) E39 Ørskogfjellet, krabbefelt * E39 Betna-Stormyra * E136 Stuguflåten-Rødstøl, krabbefelt * Bindinger fra NTP 2014-2023 (sluttføring) Rv. 70 Meisingset-Tingvoll * Prosjekter som er med i en av rangeringene E39 Volda-Furene E39 Vegsund-Breivika E136 Breivika-Lerstad E39 Bolsønes-Årø Skredsikring E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta *

6 Konsekvenser av rangering ● Tiltak i NTP 2014-2023 som ikke er med i rangeringer for 2018-2029 – E39 Lønset-Hjelset – E136 Flatmark-Marstein – E6 Grong-Nordland grense ● Ambisjonen om opprustet og ferjefri E39 innen 2035 – Romsdalsfjorden, Sulafjorden og Halsafjorden er ikke på rangeringslistene – Utfordrende å gjennomføre ambisjonen innen 20 år ● Bypakke Kristiansund – Ikke grunnlag for bypakke ut fra rangeringslistene Plangrunnlaget 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik

7 E39 Volda-Furene ● Utfordringer: – Standardsprang fra Kvivsvegen – Framkommelighet for tungtransport – Bomiljø i Volda ● Ny tunnel leder trafikken utenfor Volda sentrum ● Mulig samferdselspakke Ørsta/Volda Volda-Ålesund 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik

8 E39 Furene-Hareid ● Trasé avhengig av kryssing av Vartdalsfjorden og Sulafjorden ● Trinnvis utbygging – Mulig med trasé via Eiksund – Vanskeligere med trasé i Vartdalsfjorden Volda-Ålesund 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik

9 E39 Sulafjorden ● Trenger teknologiutvikling for store utfordringer – Svært værhardt – 3000-5000 m lengde – 400-450 m havdyp ● Mulighetsstudie viser at det er gjennomførbart Volda-Ålesund 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik

10 E39 Vegsund-Breivika ● Utbedre sikkerhet i eksisterende tunneler (Blindheimstunnelen har ÅDT 21 000) ● Hovedinnfartsveg til Ålesund fra sør ● Framkommelighet for gjennomgangstrafikk ● Mulig finansiering gjennom Bypakke Ålesund Volda-Ålesund 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik

11 Hva skjer nå? ● Høring – Fylkeskommunene og de største bykommunene – Felles formidlingsseminar med KS 11. mars – Frist 1. juli 2016 ● Stortingsmelding fra regjeringen – Sent 2016 eller tidlig 2017 ● Stortingsbehandling – Mai/juni 2017 Nasjonaltransportplan 2018-2029 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik


Laste ned ppt "Strategi for utbedret og ferjefri E39 innen 2035 Treffpunkt Hafast 2016 11.05.2016 seniorrådgiver Håvard Austvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google