Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med Jonas Gahr Støre 29. august 2016. Den havgående flåten Står for over 70% av verdien og 80% av volumet i villfiskfangsten Nærings- og fiskeripolitikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med Jonas Gahr Støre 29. august 2016. Den havgående flåten Står for over 70% av verdien og 80% av volumet i villfiskfangsten Nærings- og fiskeripolitikken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med Jonas Gahr Støre 29. august 2016

2 Den havgående flåten Står for over 70% av verdien og 80% av volumet i villfiskfangsten Nærings- og fiskeripolitikken må avspeile dette Suksessformelen for lønnsom fiskerinæring: Stabil kvotefordeling, god ressursforvaltning og strukturering

3 Fangst fordelt på lengdegrupper (kilde: Fiskeridirektoratet) Verdi Kvantum

4 Total fangst/fangst per fisker/antall fiskere (kilde: Fiskeridirektoratet)

5 Stabil kvotefordeling Grunnlaget for investeringer og utvikling Sikrer attraktive arbeidsplasser Kredittinstitusjonene krev langsiktighet og stabilitet

6 Kvotefordeling Glad for APs syn på stabil kvotefordeling Må ikke uthules gjennom ulike bonusordninger og tilsvarende, som spiser av kvotene Behov for å kvalitetssikre kvoteråd fra ICES og HI.

7 Nordområdene Fangst og fiske grunnlaget for rettighetene Historisk vår største næring i nordområdene Gjenspeiles ikke i nordområdepolitikken

8 Ressursforskningen må bedres Usikkerhet gir reduserte kvoter og lavere verdiskaping Kommersielt viktige bestander må prioriteres Staten må bidra mer God dialog Fiskebåt-HI

9 Generell økonomisk politikk Moderat pengebruk av hensyn til eksportnæringene, rente og kronekurs Uheldig å subsidiere en næring til overkapasitet Fiskeflåten har lært av historien, både egne og andres erfaringer

10 Grønt skifte Flåten godt i gang Bunkersforbruket kraftig redusert CO2-avgift feilspor: Vil føre til at mer fisk landes utenlands og bunkring utenfor Norge Dårligere fornyingsevne gir ikke miljøgevinst

11 Avgift ikke vegen å gå CO2-avgift vil ikke redusere utslippene fra flåten, men føre til økte utslipp Miljøfond kan være et alternativ Fisk-sunn proteinkilde med lavest C02-utslipp

12 Internasjonale avtaler Island og Færøyene har allerede urimelig høye andeler Nødvendig å arbeide for enighet om internasjonale fordelingsprinsipper Aktører argumenter prinsippløst

13 Brexit og internasjonale kvoteforhandlinger Brexit fører til nye utfordringer: -forvaltning -kvoteforhandlinger -marked -veterinære forhold Norge må få sin rettmessige andel, basert på bestandenes sonetilhørighet Viktig med fasthet i forhandlingene-vilje til konflikt nøkkelen

14 Markedsadgang Betydelige utfordringer Norske sjømatinteresser må prioriteres tydeligere Mål: frihandel for fisk Fiskebåt del av Sjømatalliansen

15 Eidesen-utvalget Utreder nytt kvotesystem, struktur og ressursrente Behov for avklaring av lengden på strukturkvoter Fiskebåt vil ha bredt politisk forlik Evt. skatt på ressursrenten kan ikke sees isolert

16 Informasjon www.fiskebat.no Følg oss også på Facebook og Twitter


Laste ned ppt "Møte med Jonas Gahr Støre 29. august 2016. Den havgående flåten Står for over 70% av verdien og 80% av volumet i villfiskfangsten Nærings- og fiskeripolitikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google