Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Hva står LINK for? Lokale informasjonsnettverk i Numedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Hva står LINK for? Lokale informasjonsnettverk i Numedal."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Hva står LINK for? Lokale informasjonsnettverk i Numedal og Kongsberg

3 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Visjon ”Et lærende lokalsamfunn”

4 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Overordnede mål  Høyne den generelle IKT kompetansen  Utvikle kompetanse gjennom livslang læring

5 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Hvorfor satse på skoleverket?  Skolen som demokratisk møteplass  Opplæring i skolen treffer en hel generasjon, fort og samtidig  Utnytte skolens pedagogiske kunnskaper og ferdigheter  Gjennom skolen vil vi kunne spre kunnskap og ferdigheter til andre deler av lokalsamfunnet  Utvikling av skolene som kompetansesentra vil åpne skolen overfor lokalsamfunnet

6 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Forutsetninger for en vellykket kompetanseheving  Må forankres lokalt/regionalt - skolenivå  Sikre gjennomføring gjennom opplæring av lokale instruktører på kommune/skolenivå  Standardisering av materiell  Spredning av kompetanse  Skoleledelsen må med  Kvalitetsikre

7 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Hvilke lokale forutsetninger har vi?  Lokale informasjonstjenere  KIKOM - samarbeidet mellom skole og næringsliv  Partnerskapsavtaler  Tunge kompetansemiljøer - høgskolen og næringslivet  Lokale kompetansenettverk med nasjonale og internasjonale nettverk

8 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Opplæringsstrategier 1  Modulbaserte opplegg forankret innenfor en kommunal strategisk plan synes å gi positive virkninger.  Støtteapparat i form av kompetansesentra og kompetanse- og nettverksgrupper knyttet til skolen eller innen kommunen er viktige faktorer for å sikre videre oppfølging.  Å gi lærere tilgang til PC, modem og Internett-tilknytning hjemme synes å være en helt sentral faktor for å lykkes med å få lærerne på banen.  En annen viktig faktor synes å være den lokale skoleledelsen.  De fleste kurs retter seg nå mot bruk av Internett. En mangler derimot opplæring som trekker inn pedagogisk bruk.

9 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Opplæringsstrategier 2 l Erfaringer fra etterutdanning av lærere som gjennomføres i høgskoleregi sier følgende:  lærere tar teknologien i bruk når de ser nytten  det bør knyttes til faget  bruken må vekk fra datalabben  bruken må alminneliggjøres  det må gjøres obligatorisk  det må gjøres tilgjengelig  det må gjøres kjønnsnøytral

10 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 LiNK Hva vil det få å si for deg som lærer?

11 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Kurs for skoleledere  Temaene er: Lederrollen Endringsprosesser i skolen Hvordan integrere IKT som en naturlig del av skolen? Nye læremidler, hvordan, hva og hvorfor? Intranett for skolen – et pedagogiske og adm. Verktøy Internett som pedagogisk verktøy Hvordan operasjonaliserer man en IKT-plan? Hvilke organisatoriske endringer må til i skolen for å integrere IKT?  Gjennomføres skoleåret 2000-2001

12 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 ”Bruke for å lære” 1  10 IKT-veiledere fra grunnskolen og den videregående skolen – 10 vekttall IT-1 for lærere ved Høgskolen i Volda – skoleåret 2000/2001 LiNK finansierer 35% frikjøp av tid LiNK finansierer studiekostnadene LiNK finansierer tilgjengelighet på maskinvare  Hvorfor? Denne kompetansen vil spille en sentral rolle i den videre etter- og videreutdanningen

13 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 ”Bruke for å lære” 2  Utvikle et etter- og videreutdanningstilbud til alle lærere i ”bruke for å lære” i samarbeid med Høgskolen i Buskerud – utvikles ved Pilotskolene Raumyr og Tislegård 2000/2001:utvikles og testes ut 2001/2004:gjennomføres i hele regionen 90-120 timer pr. lærer Arbeidslag som jobber mot eleven Seminarer Nettbaserte ressurser Planlegges i forbindelse med Kvalitetsutviklingsplanen

14 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 ”Lære for å bruke”  LiNK vil gi tilgang til WiT som et interaktivt multimediabasert verktøy for å heve kompetansen opp til datakortet.  Dette tilbudet vil være nettbasert Tilgjengelig på arbeidsplassen Tilgjengelig hjemme Tilgjengelig i kurslokaler  Vil bli tilbudt alle skoler slik at de kan bruke det internt mot alle lærere og elever fra høsten 2000

15 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Hva er WiT?

16 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Utviklingsmidler  LiNK vil utlyse utviklingsmidler skoleårene 2000/2001 og 2001/2002. 100 000.- hvert år Skal gå til IKT-utviklingstiltak rettet mot elevenes læring Hensikten er å stimulere til økt bruk av IKT i elevenes læring

17 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Styrke bibliotekene  Tiltak: Utvikle folkebibliotekene til studiested for fjernund. Få bibliotekenes samlede ressurser tilgjengelig Alle brukere skal få tilgang til databasene Tilby fleksible åpningstider Utvikle og tilby kurs i informasjonsferdigheter Heve IKT-kompetansen blant bibliotekarene Heve den pedagogiske kompetansen blant bibliotekarene  Prosjekt i perioden 2000-2002

18 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 IKT-pedagogisk nettsted  Mål: Spre informasjon Ressurssted for elever og lærere Kommunikasjon Heve ferdighetene Møteplass  Organisering: LiNK finansierer teknisk etablering og drift – vår 2000 Kommunene og fylkeskommunen finansierer redaktør på heltid – 400 00.- - høst 2000

19 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Nettbasert undervisning  Frigjøre verktøyet ”Blackboard” til nettbasert undervisning i samarbeid med HiBu fra høsten 2000 Brukes i etter- og videreutdanningen av lærere Dermed gi lærere mulighet til å se dette som pedagogisk verktøy mot egne elevers læring Gi mulighet for den enkelte lærer å legge ut eget stoff  Tilby Nettpedagogkurs fra høsten 2000 i samarbeid med HiBu og næringslivet

20 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Hva er Blackboard?

21 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Teknisk utstyr  LiNK vil i samarbeid med næringslivet lokalt frigjøre PC-er til bruk i skoleverket i løpet av våren 2000 Kongsberg Offshore (KOS) har påtatt seg ansvaret for dette Teknisk standard vil bestemme anvendelsen  LiNK vil prøve ut ny teknologi i perioden 2000-2001 Tynne klienter Trådløs kommunikasjon internt og eksternt Nye bærbare PDA-er ”Dream Writer”  Skaffe skoleverket økt båndbredde i løpet av programperioden

22 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Læreren skal:  ha tilstrekkelig adgang til ny viten og ha mulighet til å oppdatere metodene som er grunnlaget for den metodefrihet de nye reformene gir oss  ha mulighet til etterutdannelse både faglig, pedagogisk og metodisk  ha adgang til de samme verktøy som elevene  ha mulighet til å kommunisere med andre lærere og elever via informasjonsteknologien

23 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Det ville være ille hvis følgende er sant:  ” Alle barna fikk INTERNETT på skolen –Unntatt Anne! –Hu bodde på landet-”

24 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Konklusjon “ What`s wrong with education cannot be fixed with technology.” Steven Jobs:( grunnleggeren av Apple Computer)


Laste ned ppt "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2000 Hva står LINK for? Lokale informasjonsnettverk i Numedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google