Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid folke- og skolebibliotek v/ biblioteksjef Guri Sivertsen Haugan, Levanger bibliotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid folke- og skolebibliotek v/ biblioteksjef Guri Sivertsen Haugan, Levanger bibliotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid folke- og skolebibliotek v/ biblioteksjef Guri Sivertsen Haugan, Levanger bibliotek

2 SKOLEBIBLIOTEKENE I LEVANGER •Skolebibliotekene lavt prioritert i mange år •L97 – nye arbeidsmåter innføres – gode skolebibliotek kreves •Skolene mangler ressurser og kompetanse på bibliotek •Folkebiblioteket legger ned 2 filialer i 2001 og bruker ressursene mot skolene •Gi rom for lesing! – strategiplan 2003 •Prosjektsøknad SKOLE + BIBLIOTEK = SANT!

3 MÅL •Prosjektet skal styrke skolebibliotekene og kompetansen i bruk av dem. •Alle skolebibliotekene skal oppgraderes til et minimumsnivå innen 2006. •Prosjektet skal igangsette lesestimuleringstiltak og heve kompetansen innen litteraturformidling. SKOLE + BIBLIOTEK = SANT!

4 DELMÅL •Lage en samarbeidsmodell for de kommunale skolebibliotekene og folkebiblioteket i Levanger, for bedre utnyttelse av ressurser og utvikling av kompetanse i bruk av skolebibliotek. •Bygge opp / revitalisere skolebibliotekene slik at de blir hjertet i læringsprosessen. Organisere samlingene på en mest mulig brukervennlig måte. •Gjøre alle skolebibliotekene i kommunen søkbare på nettet via bibliotekets Bibliofil-server, og dermed effektivisere bruken av samlingene. SKOLE + BIBLIOTEK = SANT!

5 DELMÅL •Utvikle et samhandlingsnettverk for lesestimulering med flere aktører og på tvers av skolene. Motivere barn, unge og voksne til å gi mer rom for lesing både i skole og fritid. Øke foreldredeltagelsen gjennom konkrete litteraturtips på foreldremøter og barselgrupper. •Øke kompetansen blant lærere og førskolelærere når det gjelder litteraturformidling rettet mot barn og unge. SKOLE + BIBLIOTEK = SANT!

6 Revitalisering av skolebiblioteket Prosessen •Brukermedvirkning •Kassering •Kategorisering •Innlegging i base •Merking og plasting •Plassering, organisering, møblering m.m.

7 Revitalisering av skolebiblioteket ansvarsdeling Folkebiblioteket •Veiledning (kassering, kategorisering, organisering, plassering m.m.) •Opprette database •Legge inn samlingen i Bibliofil •Systemansvar •Opplæring av skolebibliotekansvarlig(e) •Bistå med tips og råd for videre utvikling Skolene •Være med på kassering og kategorisering •Kjøpe PC, scanner og sørge for oppkobling •Plasting og merking •Møbler og annet utstyr •Innkjøp av nye bøker/ vedlikehold og oppgradering av samlingen samt katalogisering av nye bøker

8 Oppgradering av skolebibliotekene Status i dag •Ferdig med 6 skolebibliotek til nå (åpnet 2 i høst) •Fortsatt flere igjen (6-8) – 3 nye planlagt ferdige i 2005 •Kontinuerlig oppfølging av de som er ferdig oppgradert

9 Litteraturformidlig / lesestimulering rettet mot skolene •Den kulturelle skolesekken (Kultursekken) 2. og 5. klasser •Andre klassebesøk •Deltar på foreldremøter, lesevaker (leseprosjekt) m.m •Møteserie med egne og eksterne foredragsholdere (startet våren 2003)

10 Hvorfor viktig med samarbeid? •Kompetanse •Forskjellig fokus •Ressursutnyttelse •Allsidig bibliotektilbud

11 Ønsker for framtida •Utvikling må ikke stoppe opp etter oppgradering, men fortsetter etter initiativ fra skolene selv. •Noen mønsterskoler - som kan være noe å strekke seg etter for de andre - hvor skolebibliotekene integreres i den pedagogiske virksomheten.

12 Skolebiblioteket som en integrert del av skolens pedagogiske virksomhet •Nødvendig stillingsressurs på plass •Løpende samlingsutvikling og et vidt spekter av informasjons- og kommunikasjonskilder i skolebiblioteket •Skolebibliotekar / pedagog med kompetanse i bibliotekarbeid •Skolebibliotekaren jobber i fellesskap med det øvrige pedagogiske personalet

13 Samarbeidsavtale folke- og skolebibliotek Mål •Alle barn i Levanger skal kjenne og kunne bruke sitt skolebibliotek og sitt lokale folkebibliotek før de forlater grunnskolen. •Samarbeidet mellom folke- og skolebibliotekene i Levanger skal sikre barn og unge i grunnskolealder et godt og allsidig bibliotektilbud. •Bibliotekene skal –være kilder til kunnskap og opplevelse –stimulere til leselyst og leseglede –gi barn og unge tilgang til et vidt spekter av informasjons- og kommunikasjonskilder. •Samarbeid mellom folkebiblioteket og skolebibliotekene skal sikre best mulig ressursutnyttelse av kommunens bibliotektilbud. •Samarbeidet skal bidra til kompetanseheving innen litteratur- og bibliotekkunnskap for de biblioteksansvarlige på skolene og det øvrige pedagogiske personalet.


Laste ned ppt "Samarbeid folke- og skolebibliotek v/ biblioteksjef Guri Sivertsen Haugan, Levanger bibliotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google