Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi og politikk for utvikling av det digitale fag- og forskningsbibliotek ved egen institusjon av Lars Egeland, Høgskolen i Vestfold Innledning på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi og politikk for utvikling av det digitale fag- og forskningsbibliotek ved egen institusjon av Lars Egeland, Høgskolen i Vestfold Innledning på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi og politikk for utvikling av det digitale fag- og forskningsbibliotek ved egen institusjon av Lars Egeland, Høgskolen i Vestfold Innledning på konferansen: Strategi og politikk for utvikling av det digitale fagbibliotek. RBT, 4. April 2000 http://www-bib.hive.no/adm/adm.html

2 •Strategi og politikk for biblioteket er avhengig av høgskolens strategi og politikk

3 Arbeidsgruppe nedsatt av styret for å lage policy-dokument om: Strategisk satsning på nettbaserte tjenester og kommunikasjon samt nettstøttet undervisning Sak 2000/23: http://www.hive.no/adm/styret/saker/m2000-3/

4 Mål •HVE skal bli merkevare for kompetanse på nettet.I •Innføring av nettbaserte tjenester skal gjøre arbeidet ved høgskolen enklere, raskere og billigere. •All ny informasjon ved HVE skal være tilgjengelig over nettet innen tre år. •HVE skal innen fem år ikke bruke papir i interne arbeidsoppgaver og prosesser der dette er mulig.

5 Verdierklæring •Høgskolens studenter og andre kunder skal være hovedmålgruppe for nett-tjenestene. • Nettbaserte tjenester ved høgskolen skal gjøre daglig læring og arbeidsoppgaver enklere for eksterne og interne brukere. •All informasjon ved høgskolen skal være offentlig når ikke sterke grunner tilsier annet. • Høgskolens lojalitet skal være mot studenter og offentlighet og deres informasjonsbehov.

6 Viljeserklæring ”Høgskolen skal ha et eksternt og internt brukerorientert fokus i sine informasjonstjenester.” ”Innføring av nettbaserte tjenester må komme istedenfor og ikke i tillegg til tradisjonelle tjenester. ”

7 Mål for Biblioteket Bibliotekplan for Høgskolen i Vestfold 1998 - 2001 Vedtatt av Høgskolens styre 17.12.1998 http://www-bib.hive.no/hveadm/plan/bibliotek/1998-2001.html

8 Planens innhold: 0. Forord 1. Hovedmål 2. Mål og strategiske tiltak 1998-2002 : 2.1. Oppfølging av delmål i høgskolens strategiske plan 2.2. Effektiv bruk av ny teknologi 2.3. Det digitale bibliotek 2.4. Biblioteket som utgiver 2.5. Læring inn i bibliotekrommet 2.6 Etikk

9 Effektiv bruk av ny teknologi: Strategiske tiltak: Enkle og tilpassede grensesnitt til brukerne. Enkelt vedlikehold gjennom standardisering av programvare og maskiner. Ved utskifting av maskiner, skal det prioriteres slik at det til enhver tid er tilgjengelig søkemaskiner som er blant de mest oppdaterte i høgskolen. Biblioteket må skaffe seg sin egen IT-kompetanse til drift av egne systemer, normalt vedlikehold av maskinpark og brukerstøtte/ veiledning.

10 Det digitale bibliotek: Strategiske tiltak: Biblioteket skal som strategisk valg satse på å bygge ut sitt digitale bibliotek. Bibliotekets tjenester i form av databaser mm skal være tilgjengelig via internett. Bibliotekets vev-sider skal utvikles videre.

11 Hva gjør biblioteket - Vi publiserer på nettet : alle plandokumenter fra høgskolen rapporter etc i Høgskolens skriftserie lokalhistorie mm skjønnlitteratur studentprosjekter ( 20 % av Bibsys’ digitale dokumenter)

12 Vi bruker nettet til alle interne transaksjoner og informasjon Alle bibliotekets tjenester ligger på nettet Vi bruker Linux-terminaler som søkemaskiner men har ellers generelle datalab-maskiner. Vi utvikler biblioteket som et læringsressurssenter ved å legge til rette for ulike læringsmetoder, som et fysisk treffsted i den digtale verden. Vi legger til rette for studentene ved utlån av bærbar PC, digitale kameraer etc.

13 Utfordringer i institusjonen: Organisatorisk - ikke teknisk eller økonomisk Organisatoriske utfordringer ved å implementere den nye teknologien - å slutte å gjøre ting på den gamle måten. HVE bruker 7 millioner på porto og trykksaker.

14 Utfordringer for biblioteket: •Læringssenter - fysisk node inn til det digitale bibliotek •Rendyrke bibliotekrommet som et sted for menneskelige treff. •Biblioteket som et sted for alle media: Internett - bøker, video med mer. •Være i forkant med å ta i bruk nettet - til lagring, til distribusjon og til interaktivitet.

15 Nasjonalt: Tettere samarbeid mellom bibliotekene - større grad av forpliktelse : - Fellesavtaler med nasjonal finansiering (Bibsys/RBT) - Emneportal og andre nasjonale samarbeidsprosjekt mellom bibliotekene (Bibsys) - Utfordring på rettighets- og opphavsrett: (RBT) ”Biblioteket vil forsvare retten og tilgjengeligheten til fri informasjon, og har sin lojalitet knyttet til brukernes informasjonsbehov ( Sitat fra HVE-bibl. Verdigrunnlag) - Publisering av dokumenter på nettet (alle institusjoner)


Laste ned ppt "Strategi og politikk for utvikling av det digitale fag- og forskningsbibliotek ved egen institusjon av Lars Egeland, Høgskolen i Vestfold Innledning på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google