Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Visjon Et Lærende Lokalsamfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Visjon Et Lærende Lokalsamfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Visjon Et Lærende Lokalsamfunn

3 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Problemstilling ” Hva innebærer den teknologiske utviklingen av utfordringer og muligheter for skolen generelt og Rødberg skole spesielt.”

4 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Skriveoppgave 1  ” Skriv kort ned dine tanker omkring utrykket : informasjonssamfunnet.”

5 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Den teknologiske utvikling  Hvordan kan vi dra den nye teknologien inn i undervisningen?  Hvordan forberede disse unge på framtidas samfunn?

6 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 SAMFUNNSENDRINGENE  Elevene lever i en IKT-verden  Stimulerende å jobbe med IKT  Den fjerde kulturelle teknikk

7 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Trender  1960 : 50 % av alle sysselsatte var på en eller annen måte engasjert i ”produksjon”  2000 : ingen moderne industrisamfunn vil ha mer enn 1/6 av arbeidsstyrken engasjert i produksjon og transport av materielle ting

8 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Hva sier ungdommen?  ” Skolen bør forandres radikalt. ”  ” Struktur, organisering og innhold må forandres”  ” Samarbeid lærer - elev”  ” Eleven som aktiv medspiller”  ”Eleven som aktiv kunnskapssøker”  ”Læreren som fagformidler og veileder”

9 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Hva sier forskningen ?  Mediet påvirker ikke innlæringen  Motivasjon, tidligere kunnskap og innlæringsstrategier ( metakognitiv) påvirker innlæringen  Datastøttet undervisning skaper økt motivasjon, økt mulighet for variasjon og individualisering

10 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Krav læreren bør stille!!  Tilstrekkelig adgang til ny viten  Oppdatering av metodene  Etterutdannelse, faglig, pedagogisk og metodisk  ha adgang til de samme verktøy som elevene  mulighet til å kommunisere med andre lærere og elever vis IKT

11 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Sitat til slutt  ” Det finnes ingen snarveg til kunnskap, og bare de som ikke unndrar seg for å klatre oppover de bratte stigene, har mulighet til å nå disse belyste høydene.” ( Das Kapital - forordet til den franske utgaven )

12 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Skriveoppgave 2 ” Hvilke erfaringer har du med bruk av IKT i elevenes læring?”

13 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 LærerIKT  Bakgrunn  Status  Modell  Innhold  Organisering

14 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Bakgrunn  Pilot ved Raumyr skole  Høgskolen i Buskerud  Nettverksuniversitets rapport

15 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Status  Høgskolen i Agder Utvikle og gjennomføre en nasjonal strategi Pilotfase – 2001/2002 To pilotskoler i Buskerud fra oktober 2001 En barneskole – Rødberg? En ungdomsskole – Tislegård?  Høgskolen i Buskerud Fått allmennlærerutdanning fra 2001 Faglig ansvarlig for LærerIKT i LiNK-regi

16 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Modell 1  Kurs for skoleledere  Arbeidslag Felles ansvar for kompetanseutviklingen Læring som en livslang prosess Studiegruppe Vokse ut fra eget ståsted Forsterke samarbeidet mellom lærerne

17 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Modell 2  Fleksibel læring Du påvirker selv innhold og oppbygning Læring skjer i en sosial sammenheng Man lærer av hverandre Man deler med seg selv og andre  Logg Skriving er en måte å tenke på Dokumentere ens egen læring – arbeidsmappe Kritisk tenkning Stikkord: Hva kan jeg allerede? Hva var nytt? l Hvordan omsette dette i praksis?

18 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Modell 3  Pedagogisk scenarium  Utviklingsarbeide  Seminarserie  Nettbaserte ressurser Skoleveven Class Fronter  Veiledning  Tid:90 timer  3000.- til hvert arbeidslag – utadrettet virksomhet  Utviklingsmidler – 100 000.-  Rapport

19 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Ressurser  Maskinvare tilgjengelig hjemme  Studiemateriale og kommunikasjon på Class Fronter  Veiledning  Skoleveven  Informasjonsnettverk  Tid

20 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Skoleveven

21 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Innhold  Modul A: Kommunikasjon og Internett Introduksjon til datamaskinen Internett  Modul B:Tekstbehandling og prosessskriving  Modul C:Elektronisk tallbehandling  Modul D:Publisering og billedbehandling  Modul E:Pedagogikk og didaktikk

22 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Organisering 1  Kommunene PC tilgjengelig Tilgang til Internett Teknisk driftsstøtte Veiledningsressurs  Skolen Skoleledelsens forpliktelse Inn i virksomhetsplanen Tidsressurs

23 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Organisering 2  LiNK Implementere Class Fronter Utvikle innhold sammen med HiBu Utvikle og holde kurs i Class Fronter Utvikle og holde kurs for skoleledere Etablere Skoleveven og drift av nettstedet Utvikle og holde kurs for veiledere sammen med HiBu

24 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Det ville være ille hvis følgende er sant:  ” Alle barna fikk INTERNETT på skolen –Unntatt Anne! –Hu bodde på landet-”


Laste ned ppt "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg August 2001 Visjon Et Lærende Lokalsamfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google