Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IDAR HELLE, DE FACTO Fagforbundet 18.1.2016. HVA VERKTØYENE KAN BRUKES TIL Utvikle argumentasjon som tillitsvalgte i Fagforbundet kan bruke mot anbudsutsetting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IDAR HELLE, DE FACTO Fagforbundet 18.1.2016. HVA VERKTØYENE KAN BRUKES TIL Utvikle argumentasjon som tillitsvalgte i Fagforbundet kan bruke mot anbudsutsetting."— Utskrift av presentasjonen:

1 IDAR HELLE, DE FACTO Fagforbundet 18.1.2016

2 HVA VERKTØYENE KAN BRUKES TIL Utvikle argumentasjon som tillitsvalgte i Fagforbundet kan bruke mot anbudsutsetting av renovasjonstjenester i norske kommuner. To hovedgrep: 1.Rapport De Facto november 2015: Dokumenterer hvor mye husholdningsrenovasjonen koster innbyggerne i kommuner med anbudsutsatt renovasjon. 2.Brosjyre Manifest Tankesmie januar 2016: Verktøykasse klar til bruk mot sosial dumping i anbudsutsatt renovasjon og kommunal tjenesteyting.

3 I. ARGUMENTER FOR Å DRIVE I EGENREGI

4 1. Høyere kostnader ved konkurranseutsetting Hvorfor årsgebyret for husholdningsavfall i 2014 lå godt under halvparten av gebyret i Oslo. Årsgebyret for husholdningsavfall har økt mest i kommuner med anbudsutsatt renovasjon i årene 2004-14.

5 2. Fellesskapets skattekroner sluses ut til privat profitt Høy avkastning i renovasjonsnæringen. Eksempelet RenoNorden. Brytes Forurensningsloven § 34?

6 3. Konkurranseutsetting og anbud skaper nye kostnader Merkostnader i utarbeidelse av kontrakter, under selve anbudsprosessen, oppfølging og kontroll med renovasjonstjenestene i kommunen.

7 3. Konkurranseutsetting og anbud skaper nye kostnader

8 4. Konkurranseutsetting gir ikke høyere kvalitet

9 5. Kan føre til sosial dumping i offentlig regi

10 II. RETNINGSLINJER MOT SOSIAL DUMPING

11 Forslag til ni retningslinjer for å motvirke sosial dumping i anbudsutsatt renovasjon og kommunal tjenesteyting. Hensikten at tillitsvalgte og lokale fagforeninger kan legge politisk press på kommunepolitikerne for å få vedtatt konkrete og tydelige retningslinjer for å hindre sosial dumping – og i neste omgang gjøre anbudsutsatt renovasjon lite aktuelt.

12 Lagt vekt på tiltak som både kan utformes og håndheves lokalt. Lagt vekt på sanksjoner som gjør at brudd på retnings- linjene får smertelige økonomiske konsekvenser for bedriftene som har anbudet.

13 III. VEIEN VIDERE - FAGBEVEGELSENS EGEN STRATEGI

14 HOVEDMÅLET Ta fellestjenester som renovasjon tilbake til fellesskapet og drive dem i kommunal regi

15 Men hva kan fagbevegelsen gjøre om kommunepolitikerne ikke vil ta sin del av jobben mot sosial dumping? Fagopplæring og fagarbeiderstatus Stille krav om å styrke det offentlige kontroll- og tilsynsapparatet Delta i europeiske og internasjonale politiske allianser. Eks. TTIP, TISA og mot innstrammingspolitikken i EU. Fagorganisere så mange som mulig i renovasjonsbransjen

16 VEIEN VIDERE – DET TRENGS MER KUNNSKAP I De Facto blir vi gjerne med når kunnskapen og argumentasjonen om anbudsutsatt renovasjon og budskapet om Verktøykassa mot sosial dumping skal ut blant tillitsvalgte i Fagforbundet lokalt. Den større fortellingen om anbudsutsatt renovasjon og sosial dumping i offentlig sektor bør fortelles i sin fulle bredde. Vi trenger å vite mer om (1) de samlede kostnadene for renovasjon i Oslo og større norske kommuner og (2) vi trenger ferskere data om innleie, kontraktsvarighet, arbeidstid og lønns- og arbeidsvilkår innen renovasjon. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "IDAR HELLE, DE FACTO Fagforbundet 18.1.2016. HVA VERKTØYENE KAN BRUKES TIL Utvikle argumentasjon som tillitsvalgte i Fagforbundet kan bruke mot anbudsutsetting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google