Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TISA OG TTIP FARVEL TIL DET ORGANISERTE ARBEIDESLIVET ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TISA OG TTIP FARVEL TIL DET ORGANISERTE ARBEIDESLIVET ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 TISA OG TTIP FARVEL TIL DET ORGANISERTE ARBEIDESLIVET ?

2 Sundvollenerklæringa Regjeringen mener iutgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet

3 DAGENS UTFORDRINGER. Oppsplitting og fragmentering i arbeidslivet. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Individualisering – løsarbeider Markedsretting og privatisering Opparbeidede rettigheter svekkes

4

5 TTIP - Handels og invisteringsavtale mellom EU og USA TISA - Internasjonal handel med tjenester. TTIP - Harmonisering, race to the bottom. TISA - fjerning av reguleringer Felles : Økt profitt

6 Handelshindringer Hva er handelshindringer? Merking Forbrukerrettigheter Arbeidstakerrettigheter Lokaliseringspålegg Språk- og bosettingskrav Lisenser etc

7 Hvem står bak ? CSI – Coalition of Service Industries  Redusere barrierer for handel med tjenester.  Sikre at USAs økonomisk politikk gjenspeiler betydningen av tjenestesektoren  CSI-leder, Samuel Di Piazza (Citigroup) slår fast at TISA- landene må «modifisere eller eliminere» innenlandske reguleringer. Han hevder videre at banker, forsikringsselskap, media og andre selskap som driver global business, skulle bli i stand til å operere i et miljø hvor de bestemmende faktorene er markedsbasert, ikke regjeringsbasert. Framtiden under TISA er en framtid uten offentlig leverte eller regulerte tjenester, og det frie markedets prinsipper kan styre investering i og levering av tjenester på en internasjonal arena.

8 Forhandler bak lukkede dører Skal selskaper eller nasjonalstater ha mest å si? Det er kjernen i EU og USAs forhandlinger om frihandelsavtalen TTIP.

9 TISA er altomfattende Tjenester er også velferdstjenester Omfatter alle forvaltningsnivå Vil påvirke kommunene Vil påvirke demokratiet Alt handler om profitt

10 KONSEKVENSER Begrenser det nasjonale politiske handlingsrommet. Vil presse lønningene nedover. Vil utvanne Den norske modellen. Vil svekke opparbeidede rettigheter. Vil føre til fagforeningsknusing.

11 Den norske modellen

12 HVA MÅ GJØRES. Spre kunnskap. Bygge allianser med parti og frivillige organisasjoner. Kreve åpenhet og stille krav til regjeringen om innhold.

13 9 fagforbund sammen Fagforbundet, Mette Nord FO, Mimmi Kvisvik Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By MFO, Hans Ole Rian El & IT Forbundet, Jan Olav Andersen NTL, John Leirvaag Postkom, Odd Christian Øverland Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied Skolenes landsforbund En analyse av mulige konsekvenser av TISA-avtalen på alle sektorer. Åpenhet omkring forhandlingene og regelverket som skal benyttes i TISA. TISA må heller ikke kreve at utenlandske tilbydere overtar velferdstjenester innen helse, utdanning og sosiale velferdstjenester, samt infrastruktur som vann og transport. http://www.fagforbundet.no/?ar ticle_id=129786 http://www.fagforbundet.no/?ar ticle_id=129786

14 fagforbundetfagforbundet/


Laste ned ppt "TISA OG TTIP FARVEL TIL DET ORGANISERTE ARBEIDESLIVET ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google