Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsforholdene i kino v/Sølvi Gjerdal Thomassen, Kompetansesenteret i Stavanger Kulturkonferanse 2007-2014 – De syv ” fete” kulturårene? Hva med de.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsforholdene i kino v/Sølvi Gjerdal Thomassen, Kompetansesenteret i Stavanger Kulturkonferanse 2007-2014 – De syv ” fete” kulturårene? Hva med de."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsforholdene i kino v/Sølvi Gjerdal Thomassen, Kompetansesenteret i Stavanger Kulturkonferanse 2007-2014 – De syv ” fete” kulturårene? Hva med de syv neste

2 Kristiansand kommunale kino 2001 Kristiansand Bystyre vedtok å omgjøre det kommunale foretaket Kristiansand kino om til et aksjeselskap Kristiansand Kino Drift AS Kristiansand Kino Eiendom AS Kristiansand Kino Holding AS

3 Vedtekter for Kristiansand Kino drift A/S Vedtektenes § 7 Forhold til ansatte Kristiansand Kino Drift AS må være medlem av KS. Kristiansand Kino Drift AS skal være medlem av KKP eller ha en bedre pensjonsordning. De ansatte skal ikke ha dårligere lønns eller personalpolitiske vilkår enn de har i Kristiansand kommune.

4 Kristiansand Kino Holding A/S Vedtektenes §2 Selskapets virksomhet Selskapets formål er å utøve eierskap i Kristiansand Kino Eiendom AS og Kristiansand Kino Drift AS og alt som herved står i forbindelse samt eventuelt å opprette nye datterselskaper og utøve eierskap i disse.

5 Konsernorganisering Kristiansand Kino Holding AS Kristiansand Kino Drift AS Kristiansand Kino Eiendom AS

6 Tillitsvalgtes rettigheter KS Bedrift HA og HTA Arbeidsmiljøloven Aksjeloven

7 Konsernorganisering Kristiansand Kino Holding AS Kristiansand Kino Drift AS Kristiansand Kino Eiendom AS Arendal Kino AS Barnefilm- festivalen AS KinoSør ASKristiansand Kino Kiosk AS Aladdin (avdeling) Grimstad (avdeling) Farsund (avdeling)

8 Utfordringer - tariffavtaler NHO – Abelia 453 avtalen LOCATION – Handel og kontor Ks avtalen

9 Bytte av tariffområde Styrevedtak fra Kristiansand Kino Holding AS – desember 2008 Kinodirektøren får fullmakt til å fremforhandle ny tariffavtale for ansatte ved kinoer eid av Kristiansand kino Holding AS

10 Hvorfor skifte tariffområde Personalkostnadene 31% av utgiftene Ved å velge NHO eller virke kan en redusere personalkostnadene med 18%. Lik tariffavtale for alle selskapene Dårlig besøkstall Effektivisering

11 Tillitsvalgtes rolle i denne prosessen Styremedlem HTV - Tillitsvalgte Kontaktet kompetansesenteret Kontaktet Fagforeningen Politisk påvirkning – endring av vedtektene i Bystyre

12 Bystyrevedtak 25.11.2009 Bystyret har ingen innvendinger mot at generalforsamlingen i Kristiansand Kino Drift AS opphever § 7 i dette selskapet (§ 7 Kristiansand Kino Drift må være medlem av KS. Kristiansand Kino Drift AS skal være medlem av KKP eller ha en bedre pensjonsordning. De ansatte skal ikke ha dårligere lønns- eller personalpolitiske vilkår enn de har i Kristiansand kommune.”) Vedtatt med 34 stemmer for og 19 imot.

13 Politiske beslutninger – vedtekts endring Vedtak Kristiansand Bystyre 2009 Vedtak i Kristiansand Kino Holding Vedtak i Kristiansand Kino Drift AS, ekstra ordinære generalforsamling 11.10.2010

14 Omorganisering - effektivisering Oppsigelse Reduksjon av stilling Endring av stilling – kinovert Endring av turnusplan Ulovlig midlertidige ansatte Arbeidsmiljø - flere tariffavtaler

15 Konsernorganisering etter fusjon Kristiansand Kino Kiosk AS og Arendal Kino AS Kristiansand Kino Holding AS Kristiansand Kino Drift AS Barnefilm- festivalen AS Kristiansand Kino Eiendom AS KinoSør AS Arendal (avdeling) Aladdin (avdeling Farsund (avdeling) Kiosk Krs (avdeling) Grimstad (avdeling)

16 Fusjon Kino Sør AS – NHO September 2011 vedtak fusjon av Kristiansand kino drift inn i Kino Sør AS. Virksomhetsoverdragelse Begrunnelse. Kostnadseffektivt – administrasjon – revisjon – skifte av tariffområde

17 Pynter bruden før fusjonering Ny turnusplan Nedbemanning, grunnet den økonomiske situasjonen

18 Individuelle arbeidsavtalen Følge KS tariffavtalen Protokoll med Virke Gruppelivsforsikring og tjenestepensjonsordging

19 Konsernorganisering Kristiansand Kino Holding AS Kristiansand Kino Eiendom AS Aladdin (avdeling) Kristiansand (kino og kiosk) (avdeling) Farsund (avdeling) Barnefilm- festivalen AS KinoSør AS Grimstad (avdeling) Arendal (avdeling)

20 Arbeidsgiver organisering Virke Tilpasningsforhandlinger Individuelle arbeidsavtalen Harmonisering tillegg

21 Kino Sør 2014 Bystyrevedtak skal vurdere å selge 49% av aksjene Anbud Nordisk Film – Danske eiere Salg avgjøres av bystyre i oktober Avtalen – ansattes lønns og arbeidsvilkår – Kulturpol. Retningslinj.

22 Sosial dumping

23 Gi aldri opp!


Laste ned ppt "Arbeidsforholdene i kino v/Sølvi Gjerdal Thomassen, Kompetansesenteret i Stavanger Kulturkonferanse 2007-2014 – De syv ” fete” kulturårene? Hva med de."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google