Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velferdstjenester i offentlig eller privat regi?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velferdstjenester i offentlig eller privat regi?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velferdstjenester i offentlig eller privat regi?

2 Svenske Aftonbladet leder før Midtsommarsaften 2014.

3 Offentlig eller privat regi? Velferdstjenester og infrastruktur har tradisjonelt vært drevet primært i offentlig regi i Norge, av staten og kommunene. De siste tiårene har flere tjenester blitt satt bort til private aktører. Selv om stat og kommune drives ulikt, påvirkes det av de samme utviklingstrekkene og politiske og kommersielle interessene. Hvordan tjenestene drives påvirker oss både som arbeidstakere og som innbyggere.

4 Privatiseringstrender Mens den rødgrønne regjeringen stoppet flere privatiseringsprosjekter, ser vi en økende privatisering med Høyre- og Frp-regjeringen, blant annet innen forsvar og transport. I mange kommuner har det vært en økt privatisering de siste årene av velferdstjenester som eldreomsorg, barnehager og renhold. Noen kommuner har stoppet dette, som Trondheim som har tatt tilbake blant annet sykehjem og renovasjon.

5

6 Politiske skillelinjer Privatisering er et område med klare politiske skillelinjer. Mens den rødgrønne regjeringen ikke gjennomførte privatiseringer, er Høyre og Fremskrittspartiet klare på at de ønsker mer privatisering: Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet. Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med fri etableringsrett og stykkprisfinansiering direkte til den tjenesteprodusent forbrukeren velger, kan bidra til å sikre en slik utvikling. Fra regjeringserklæringen

7

8 NTLs politikk Fra NTLs prinsipp- og handlingsprogram: NTL vil kjempe for en sterk offentlig sektor, for å sikre rettferdig fordeling av verdiskapingen og god og effektiv bruk av våre felles ressurser. Dette ivaretas best ved at viktige samfunnsoppgaver løses i offentlig regi, av offentlig ansatte. Offentlige midler skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profitt hos private tjenestetilbydere. Erfaring viser at privatisering, nedsalg og reduksjon i offentlig eierskap fører til uforutsigbarhet for brukere og ansatte, svekket lønn og pensjon for ansatte, og dårligere demokratisk styring. NTL krever stans i all privatisering og konkurranseutsetting av offentlige arbeidsplasser.

9 Våre hovedargumenter 1.Offentlige midler skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profitt hos private tjenestetilbydere. 2. Privatisering, nedsalg og reduksjon i offentlig eierskap fører til uforutsigbarhet for brukere og ansatte. Dette gir svekket lønn og pensjon for ansatte. 3. Dårligere demokratisk styring

10 Offentlige midler skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profitt hos private tjenestetilbydere

11 Privatisering, nedsalg og reduksjon i offentlig eierskap fører til uforutsigbarhet for brukere og ansatte. Dette gir svekket lønn og pensjon for ansatte.

12 Dårligere demokratisk styring Kommunale tjenester A/S Profitt inngår juridisk bindene kontrakt Drift av private sykehjem og barnehager

13 Hvorfor privatisere? Multinasjonale selskaper som ser store og sikre markeder i Norden I Norge ofte representert gjennom selskaper som NHO service Politiske partier på høyresiden Ønske om å spare penger

14

15 Etter-kostnader Profitt Omstilling Kontroll Anbud Før-kostnader Kan dette gå opp?

16 Hva tjener de penger på? Lavere lønn og pensjon til de ansatte Lavere bemanning – og bemanning med mindre kompetanse og erfaring Strategisk selskapsstrukturering Videresalg av virksomheten

17

18 18 Ekspertgruppe om Nav – april 2015 Det er et problem at man har flyttet oppgaver fra Nav og over til eksterne tiltaksarrangører. Nav-kontoret har blitt mer en bestiller enn en reell tjenesteyter. Slike oppgaver bør ikke sette ut til andre.

19 Bruk stemmeretten!


Laste ned ppt "Velferdstjenester i offentlig eller privat regi?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google