Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestedirektivet og velferdsstaten Stein Guldbrandsen, medlem av Arbeidsutvalgtet i Fagforbundet Trondheimskonferansen 30.01.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestedirektivet og velferdsstaten Stein Guldbrandsen, medlem av Arbeidsutvalgtet i Fagforbundet Trondheimskonferansen 30.01.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestedirektivet og velferdsstaten Stein Guldbrandsen, medlem av Arbeidsutvalgtet i Fagforbundet Trondheimskonferansen 30.01.09

2 Tjenestedirektivet og velferdsstaten  Tjenestedirektivet i en større sammenheng –En del av en større internasjonal trend  Betydningen av tjenestedirektivet –Hva skjer i offentlig sektor?  Bør vi kreve veto? –Ja, men det holder ikke med det.

3 Tjenestedirektivet og verden  Tjenestedirektivet må ses i en større sammenheng  EU er en markedsliberalistisk frihandelsorganisasjon –Frihandelen med varer er på plass... –...Nå er det tjenester som gjelder  Målet er hele veien å fremme markedsliberalismen i Europa –Hensikten med direktivet er å få mer fri flyt, lykkes man får man et nytt redskap  Men markedsliberalismen hverken starter eller slutter med direktivet –Er en del av Lisboa-strategien, med grunnlovsfestingen av markedsliberalismen –Flere eksempler som helsedirektiv, postdirektiv, kollektivforordning  Legger til rette for en samfunnsutvikling langt unna Fagforbundets handlingsprogram

4 Betydningen av tjenestedirektivet  Tjenestedirektivet og offentlige tjenester –Først og fremst er det uklart hva konsekvensene blir for offentlig sektor –Mangler en klar lovfesting av hva offentlige tjenester er –Kan bare stille krav til tjenesteyter ved "tvingende allmenne hensyn", dvs. offentlig orden, offentlig sikkerhet, folkehelse og miljøvern –Men det må foreligge en reell og alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse, og det er staten som har bevisbyrden –I tvilstilfeller er det kommisjonen, og til slutt EF-domstolen som avgjør –Altså: direktivet har per dags dato liten betydning for offentlige tjenester, men umulig å si hva som kommer i framtida

5 Betydningen av tjenestedirektivet II  Tidligere har det vært norsk lov som slår fast hva offentlige myndigheter kan gjøre –Nå er det EU-regler som setter grensene –Norge bestemmer bare hva vi kan gjøre innenfor de grensene  Offentlig handlefrihet er altså mindre –Og uforutsigbar fordi en ny dom eller tolkning av EU-reglene kan endre regelverket på kort tid –EU-retten vil også avgjøre i tvilstilfeller  Diskusjonen om det offentliges rolle flyttes altså i stor grad fra norsk politikk til kommisjonen og syvende og sist jussen i EF-domstolen

6 Hvorfor veto?  Fagforbundet går inn for at det legges ned veto mot tjenestedirektivet –Direktivet er en del av "prosjekt markedsliberalt Europa" –Konsekvensene er mer oppsplitting i offentlig sektor, mer konkurranseutsetting, og mer sosial dumping. –Er ikke overbevist om at regjeringens fire garantier holder –Da er det heller ikke noen grunn for fagbevegelsen å støtte direktivet –Et veto vil være en viktig brems mot den markedsliberale trenden –Likevel, det er veldig sannsynlig at direktivet går igjennom

7 Det er ikke en isolert kamp  Vi må altså tenke lenger på hvordan vi skal jobbe  Vi kan ikke sitte og gnage på alt som er fælt  Fagforbundet har et godt samarbeid med Nei til EU –Har bidratt til mer kunnskap hos tillitsvalgte om hva som skjer –Gir oss sterkere muligheter til å argumentere for vårt syn  Vi ser også en voldsom utvikling hos Senterpartiet –Å høre dem snakke om arbeidstakerrettigheter nå, er noe helt annet enn bare for noen år siden

8 Kampen fortsetter  Fagforbundets strategier nå: –Bruk LO-debatten! –LO-debatten var en av årsakene til valgseieren i 2005 –Den var med på å forme politikken og debatten i Norge –Fagorganiserte må bruke den muligheten til å kreve –Sterkere offentlig styring –Kamp mot konkurranseutsetting og privatisering –Støtter kravet om offentlig utredning om EØS –Vi trenger en vurdering av hva avtalen betyr –Men husk at selv uten avtalen gjelder WTO og GATS

9 Vi kan bare stole på oss sjøl!


Laste ned ppt "Tjenestedirektivet og velferdsstaten Stein Guldbrandsen, medlem av Arbeidsutvalgtet i Fagforbundet Trondheimskonferansen 30.01.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google