Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A RBEIDSLIV I OPPLØSNING – LØSARBEIDERSAMFUNNET PÅ VEI TILBAKE ? Velferdskonferansen 21. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A RBEIDSLIV I OPPLØSNING – LØSARBEIDERSAMFUNNET PÅ VEI TILBAKE ? Velferdskonferansen 21. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 A RBEIDSLIV I OPPLØSNING – LØSARBEIDERSAMFUNNET PÅ VEI TILBAKE ? Velferdskonferansen 21. mai 2012

2 T ENDENS TIL ARBEIDSKRAFTAS DEVALUERING Ordnede lønns- og arbeidsvilkår er under press: Avlønning etter tariffavtalenes minstelønnsatser Avlønning under tariffavtalenes nivå (sosial dumping) Avlønning etter utført produkt/tjenester og ikke etter medgått arbeidstid Svart arbeid (FAFO: 26% av polske arbeidere innen bygg og 56% innen renhold har verken arbeidskkontrakt eller betaler skatt)

3 A NSETTELSESFORMENE ENDRES Faste ansettelser på heltid betyr kontroll med arbeidstida, ei skikkelig lønn, velferdsordninger og innflytelse – trygghet i hverdagen Midlertidige ansettelser øker Bemanningsfirma og innleie av arbeidskraft øker (De Facto: 50% innleide hos store entreprenører i Oslo) Selvstendig næringsdrivende øker (enkeltmannsbedrifter/kontraktører)

4 U REGULERT KAPITALISME UNDERGRAVER LOV - OG AVTALEVERK Arbeidsgiverne vil ha færre faste ansatte Økt bortsetting og økt midlertidighet Ulovlig bruk av innleid arbeidskraft florerer (Brudd på AML § 14-12) Sosial dumping øker i omfang og sprer seg til stadig flere bransjer

5 NHO OG HØYRESIDA ANGRIPER FAGBEVEGELSEN Virke og NHO ønsker ikke å respektere tariffavtalene – bekjemper allmenngjøring og tar til orde for lovbestemt minstelønn Frp/H/V/KrF ønsker økt midlertidighet i arbeidslivet Virke, NHO og de borgerlige partiene vil endre den norske modellen/ klassekompromisset

6 NÅVÆRENDE EU FUNGERER SOM ET ” JURIDISK BINDENDE ARBEIDSGIVER - OG HØYREPARTI ” EU har økt ”fleksibilsering” som strategi EU-regler, direktiv og domsavgjørelser angriper faglige rettigheter EU er i motstrid til AML og landsomfattende tariffavtaler, jmf. EUs vikarbyrådirektiv

7 F AGLIGE RETTIGHETER SOM POLITISK KAMP Kollektiv søksmålsrett ved brudd på bestemmelsene om midlertidig ansettelser og innleie av arbeidskraft Krav om faste ansettelser ved innleie etter AML (garantilønn) Sanksjonsmulighet for Arbeidstilsynet ved ulovlig innleie Sikre lovbestemt rett til heltid

8 F AGLIGE RETTIGHETER SOM TARIFFKAMP Styrke tariffavtalene i kamp mot sosial dumping – økte rettigheter, fokus på lavlønnsgarantier/økt minstelønn og for likelønn Kompensere via tariffkamp dersom faglige rettigheter fjernes i AML Aktiv bruk av EØS-avtalens reservasjonsrett - inkludert Lov- og avtaleverk ut av EØS

9 O RGANISERE, AKTIVISERE OG LEDE Være fagbevegelse for alle som jobber i Norge og ikke bare de ”rotnorske” Økt aktivisering for faste ansettelser og mot sosial dumping – øke trøkket på arbeidsgiverne Organisere serviceproletariatet Økt beredskap for sympatiaksjoner


Laste ned ppt "A RBEIDSLIV I OPPLØSNING – LØSARBEIDERSAMFUNNET PÅ VEI TILBAKE ? Velferdskonferansen 21. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google