Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Nyhetsbrev til medlemmene i UNE Forbundet for offentlig ansatte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Nyhetsbrev til medlemmene i UNE Forbundet for offentlig ansatte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Nyhetsbrev til medlemmene i UNE Forbundet for offentlig ansatte

2 Side 2 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Nicaragua

3 Side 3 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Litt om Nicaragua Uavhengig fra Spania i 1821. (Men anerkjent først i 1850) Offisielt språk: Spansk Republikk Ca 5,6 mill. innbyggere Revolusjon i 1979 Daniel Ortega er nå tilbake som president.

4 Side 4 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Vi støtter LO-prosjekt i Nicaragua På bakgrunn av tidligere vedtak i representantskapet har vi et samarbeid med UNE i Nicaragua gjennom et LO- prosjekt LO støtter FNT (LO i Nicaragua) med –800 000 årlig ut 2009. –Herav 20 000,- fra Fagforbundet Vest-Agder som går til UNE.

5 Side 5 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Hva bidrar vi med? LO bidrar med –erfaring i oppbygging av en sterk landsorganisasjon – foreslår forbedringer av administrasjons- og regnskapsrutiner –støtter FNT i arbeidet mot brudd på faglige rettig­ heter gjennom brev til og møter med myndighetene. Fagforbundet i Vest-Agder, Fagforbundet i Sogn og Fjordane og Fellesforbundet i Østfold deltar i prosjektet. FNT har vokst kraftig de siste årene. –Totalt ca 180 000 medlemmer

6 Side 6 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Målsettinger i arbeidet for 2008 og 2009 FNT har utviklet en velfungerende administrasjon. Antall medlemmer har økt. FNT har brukt media effektivt for å bli en enda sterkere politisk kraft. Ledelsen og medlemmer er blitt skolert i likestilling, spesielt integrering av likestilling i det faglige arbeidet. Kvinnedeltakelsen i ledelsen på alle nivåer har økt.

7 Side 7 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Mer om målsettingene Antall fagorganiserte i uformell sektor har økt, og sektoren har fått bedre mulighet til å påvirke myndighetene. FNT har lagt til rette for formalisering av uformelt arbeid gjennom fagutdannelse og opprettelse av kooperativer som gir lån. Klubblederne er blitt skolert i kollektiv­avtaler og arbeidsrett. Bygningsarbeiderforbundets tariffavtaler på nasjonalt plan er blitt forbedret til fordel for medlemmene og er respek­tert av bedriftseierne.

8 Side 8 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Enda mer om Målsettingene Forbundet for offentlige ansatte har dannet fagforeninger i nye kommuner Nye fagforeninger er blitt dannet og antall medlemmer har økt. Nye fagforeninger er blitt dannet og antall medlemmer har økt i Hotell- Restaurant- og Næringsmiddelarbeiderforbundet. Fellesforbundets juridiske kontor har støttet det faglige arbeidet og forsvart rettighetene til arbeiderne.

9 Side 9 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder UNE vil ha hjelp til å formidle Trenger støtte for å utgi skrift/nyhetsbrev –Nødvendig med et eget organ –Vanlig presse er preget av høyreorienterte –Styrke opplysningsarbeidet –Fortelle tillitsvalgte og medlemmer om arbeidet UNE gjør.

10 Side 10 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Hvor mye for oss? Målet på 25 000 fra Fagforeningene i Vest-Agder utgjør: Kr 2,70 pr medlem. Hvis alle Fagforeninger bevilger kr 5,- pr medlem gir det kr 46 500,- Jo mer vi samler inn, jo mer kan UNE gjøre med dette arbeidet. Fagforbundet Sogn- og Fjordane samler også inn.

11 Side 11 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Til slutt -en oppfordring Støtt opp om forslaget til vedtak og gi ditt bidrag til at også din fagforening bevilger til NYHETSBREV FOR UNE


Laste ned ppt "Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Nyhetsbrev til medlemmene i UNE Forbundet for offentlig ansatte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google