Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er det farlig å gjennomgå delirium? Lege/stipendiat Maria Krogseth Geriatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er det farlig å gjennomgå delirium? Lege/stipendiat Maria Krogseth Geriatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Er det farlig å gjennomgå delirium? Lege/stipendiat Maria Krogseth Geriatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus

3 Disposisjon Delirium Tidligere forskning/bakgrunn Egen forskning –Hypotese 1 –Metode –Resultater –Hypotese 2 og 3 –Resultater Oppsummering

4 Delirium – ICD-10 Organisk hjernesyndrom med uspesifikk årsak Kjennetegnes av samtidig forstyrrelse av: Bevissthet og oppmerksomhet Persepsjon Tenkeevne Hukommelse Psykomotorisk atferd Følelsesliv Søvn-våkenhets-rytme Varigheten er skiftende Alvorlighetsgraden varierer fra mild til svært alvorlig

5 Delirium - Akutt forvirring Akutt debut Nedsatt bevissthetsnivå Oppmerksomhetssvikt Forstyrret hukommelse og orientering Hallusinasjoner/Illusjoner Søvnforstyrrelser Svingende forløp Har en årsak – er reversibelt Inouye et al. Ann.Intern. Med. 1990;113:941-948

6 To typer delirium Hyperaktivt Hypoaktivt Blandet

7 Forekomst Alle medisinske/kirurgiske pasienter: 10-15% Eldre på sykehus: 14-53% Eldre med hoftebrudd: 35-65% Eldre hjemmeboende uten demens: <1% Eldre terminalt syke: 80% Sykehjemsbeboere: <0.5 – 58% Andrew et al. 2006, Boorsma et al. 2012, McCusker et al. 2011, Sandberg et al. 1998 Roche 2003, Bruce et al. 2007, Bucht et al. 1999, Siddiqi N et al. 2006.

8 Årsaker til delirium hos eldre Infeksjon Brudd Medikamenter Urinretesjon, obstipasjon Smerte Dehydrering Hjerneslag Endring av miljø + mange flere (inkl infarkt og lungeemboli)

9 Inouye et.al. JAMA 1996

10 Disposisjon Delirium Tidligere forskning/bakgrunn Egen forskning –Hypotese 1 –Metode –Resultater –Hypotese 2 og 3 –Resultater Oppsummering

11 ..ille når det står på, men man kommer seg da gjennom det.. ?? Delirium..

12 Hva sier litteraturen? Økt liggetid, økte kostnader (Rudolph JL et al. Am J Med. 2007, Franco K et al. Psychosomatics, 2001) Økt risiko for demens (Lundstrøm et al. J Am Geriatr Soc. 2003) Økt risiko for forverring av kjent demens (Fong et al. Neurology, 2009) Økt risiko for å komme på institusjon (Witlox et al. JAMA 2010) Økt risiko for funksjonstap (Marcantonio et al. J Am Geriatr Soc. 2000) Assosiert med økt dødelighet (Witlox et al. JAMA 2010)

13 Hypotese 1 Er delirium assosiert med utvikling av demens også når man tar høyde for tidligere kognitiv funksjonsevne?

14 Metode

15 Inkluderte pasienter Hoftebrudd> 65 år Inkludert i 2006 N=266 Død innen 6 mnd N=47 Ønsket ikke å delta etter 6 mnd N=45 174 pasienter fulgt opp

16 Under innleggelsen Daglig undersøkt for delirium: Confusion Assessment Method Pårørendeopplysninger: –Kognitiv funksjon: Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly, Short Form (IQCODE-SF) –Funksjon i dagliglivets aktiviteter (ADL): Barthel ADL Index

17 Demensdiagnostikk

18 6 måneders oppfølging Hjemmebesøk Omfattende kognitiv testing: –MMSE –Klokketesten –10 ords test –Digit Span –Stroop test Modifisert IQCODE-SF Barthel ADL Index Pårørende

19 Resultater

20 Delirium 78 av 174 = 44.8 %

21 Alle pasienter Alder, gjennomsnitt (SD)83.6 (6.62) Kvinner, n (%)131 (75.3) Barthel ADL, median (IQR)19.0 (17.0-20.0) Demens før brudd, n (%)65 (37) IQCODE-SF, median (IQR)3.38 (3.00-4.31) BMI, gjennomsnitt (SD)22.6 (4.2) Type fraktur %FCF / %PTFF / %STFF 53.4 / 39.1 / 7.5 Antall medisiner, median (IQR)4.0 (4.0-9.0) Antall kroniske sykdommer, median (IQR)3 (2-5)

22 Alle pasienter Alder, gjennomsnitt (SD)83.6 (6.62) Kvinner, n (%)131 (75.3) Barthel ADL, median (IQR)19.0 (17.0-20.0) Demens før brudd, n (%)65 (37) IQCODE-SF, median (IQR)3.38 (3.00-4.31) BMI, gjennomsnitt (SD)22.6 (4.2) Type fraktur %FCF / %PTFF / %STFF 53.4 / 39.1 / 7.5 Antall medisiner, median (IQR)4.0 (4.0-9.0) Antall kroniske sykdommer, median (IQR)3 (2-5)

23 Krogseth et al., Dement Geriatr Cogn Disord 2011

24 Hypotese 1 Er delirium assosiert med utvikling av demens også når man tar høyde for tidligere kognitiv funksjonsevne?

25 Hva sier litteraturen? Økt liggetid, økte kostnader (Rudolph JL et al. Am J Med 2007, Franco K et al. Psychosomatics, 2001) Økt risiko for demens (Lundstrøm et al. J Am Geriatr Soc.,2003) Økt risiko for forverring av kjent demens (Fong et al. Neurology, 2009) Økt risiko for å komme på institusjon (Witlox et al. JAMA, 2010) Økt risiko for funksjonstap (Marcantonio et al. J Am Geriatr Soc., 2000) Assosiert med økt dødelighet (Witlox et al. JAMA 2010)

26 Hypotese 2 og 3 Er delirium assosiert med: Institusjonalisering? Redusert funksjonsevne i dagliglivet?

27 Hjemmeboende før brudd Inkludert i 2006 N=266 Hjemmeboende før brudd N=218 Ønsket ikke å delta etter 6 mnd N=41 Død før utskrivelse N=3 174 pasienter hjemmeboende før brudd

28 Hvordan gikk det med disse 174 pasientene? XXX var fremdeles hjemmeboende etter 6 mnd XX var institusjonalisert etter 6 mnd XX var døde innen 6 mnd Av de hjemmeboende hadde et mindretall delirium i akuttfasen Av de institusjonaliserte hadde majoriteten delirium i akuttfasen

29 Risiko for ikke lenger kunne bo hjemme Delirium; også i regresjonsanalyse en signifikant prediktor for institusjonalisering Delirium forblir en signifikant risikofaktor for institusjonalisering også når vi justerer for alder, kjønn, komorbiditet og funksjonsevne i dagliglivets aktiviteter.

30 Men hva med funksjonsnivået til de som kunne forbli hjemmeboende?

31 Redusert funksjonsevne i dagliglivet

32 Risikofaktorer for tap av ADL funksjon Alder og delirium: Selvstendige risikofaktorer for nedsatt funksjonsevne i ADL blant hoftebruddspasienter som kunne forbli hjemmeboende etter bruddet.

33 Hypotese 2 og 3 Er delirium assosiert med: Institusjonalisering? Redusert funksjonsevne i dagliglivet?

34 Passer dette med resten av verden?

35 Pasienter med kjent Alzheimers sykdom Fong et al., Neurology 2009

36 The Vantaa study Davis et al., Brain 2012

37

38 Ref: Quinland et al. J Am Geriatr Soc. 2011

39

40 Konklusjon Er det farlig å gjennomgå delirium?


Laste ned ppt "Er det farlig å gjennomgå delirium? Lege/stipendiat Maria Krogseth Geriatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google