Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alderspsykiatrien i Norge. Hvor er vi – hvor går vi? Knut Engedal,prof. dr.med. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Ullevål universitetsykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alderspsykiatrien i Norge. Hvor er vi – hvor går vi? Knut Engedal,prof. dr.med. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Ullevål universitetsykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Alderspsykiatrien i Norge. Hvor er vi – hvor går vi? Knut Engedal,prof. dr.med. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Ullevål universitetsykehus

3 Alderspsykiatri Ny psykiatrisk sykdom

4 Alderisme ”After the seventy all is troublesome and worry” Barton, The Anatomy of Melancholia, 1700 århundre

5 ”Terminal drop” Raskt innsettende kognitiv svikt Depressiv symptomatologi Forverring av fysisk helse Vekttap

6 Risiko for ny psykiatrisk sykdom Reduserte mestringsevner Ensidig livsinnhold (redusert mental fleksibilitet) Eksistensiell meningsløshet Tap Somatisk sykdom Livstruende Kroniske smerter Funksjonstap Handikap Tap av autonomi Organiske hjernesykdom

7 Forekomst av ulike psykiatriske lidelser i høy alder Demens 65år+ 5% Demens 75år+15% Demens 85år+30% Depresjon 65 år+12-19% Alvorlig depresjon 4% Funksjonelle psykoser 65år+<1% Delirium 20-25% Personlighetsforstyrrelser ?

8 Alderspsykiatriens historie Storbritannia Nascher IL. The diseases of old age and their treatment, 1914 Roth M.The natural history of mental disorders in old age, 1955 Post. F. The clinical psychiatry of late life, 1965 Alderspsykiatri egen spesialitet, 1989 Norge Gerontopsykiatrisk avdeling, Dikemark sykehus, 1970 Arbeidsutvalg i alderspsykiatri NPF, 1990 Utvikling av nye enheter i 17 fylker, 1990-2000 Plandokument for norsk alderspsykiatri 2001-2010

9 1. Beskrivelse av fagfeltet 2. Organisering av alderspsykiatrisk helsetjeneste 3. Pasientutredning og behandling 4. Undervisning, veiledning og rådgivning 5. Forskning og fagutvikling 6. Fagpolitikk og utvikling av nye tilbud

10 Den alderspsykiatriske pasienten Demente pasienter med betydelige atferdsproblemer og/eller betydelig psykiatrisk symptomatologi (alder av lite betydning)) Pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse med debut etter 65 år Pasienter over 65 år med en alvorlig psykiatrisk lidelse, tidligere syk, men ingen fast behandlingskontakt i voksenpsykiatrien, eller når samtidige sykdommer eller høy alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig Pasienter med uavklart demensdiagnose, når alderspsykiatrien rår over ressurser til utredning Eldre psykiatriske langtidspasienter i den utstrekning alderspsykiatrien rår over psykiatriske sykehjemsplasser.

11 St prp nr 63 (1998), rundskriv I- 4/99 ” Alle fylker må ha spesialiserte alderspsykiatriske poster eller team. Disse har som særlig oppgave å drive utredning og diagnostisering, og/eller planlegge videre behandling og oppfølging sammen med desentralisert psykiatriske enheter og kommunehelsetjenesten. Fylkesplanen må beskrive hvordan alderspsykiatriske tjenester er organisert, kapasiteten i ulike ledd, og inneholde en vurdering av behovet for utvikling og utbygging av tilbudene”

12 Organisering av den alderspsykiatrisk spesialisthelsetjenesten Selvstendig enhet for et opptaksområde på 15000-30000 personer over 65 år (20 - 30 senger) Differensierte døgnposter Poliklinikk med ambulante team Dagavdeling i tettbygde strøk Liasonvirksomhet Ressurssenterfunksjon for primærhelsetjenesten Tilsyn med alderpsykiatriske bo- og behandlingssentra

13 FoU i alderspsykiatri Sentralisere ressurser til 4 enheter tilknyttet universitetet med en professor og minst 3 øvrige vitenskapelige personer ved hvert senter Ambisjonsnivået må ligge høyere enn å utdanne doktorgradskandidater Forskningsenhetene må samarbeide med eksisterende miljø Øke internasjonalisering i forskningen

14 Prioriteringer 2001-2010 Alderspsykiatriske avdelinger i alle fylker Bemanning som i allmennpsykiatrien Alderspsykiatri som egen subspesialitet Opprettelse av 4 professorater og forskningsenheter Endret takstsystem for alderspsykiatriske poliklinikker IT nettverk for behandlere Årlige tverrfaglige konferanser i alderspsykiatri Årlige overlege arbeidsmøter i alderspsykiatri

15 Alderspsykiatri Norge 1990-2001 Spørreundersøkelse utført av arbeidsutvalget for alderspsykiatri

16 Organisering og bemanning 199019952001 n=22 n=17 n=18 Egen avd/seksjon 6 9 12 Differensierte poster 6 8 Off poliklinikk 0 7 14 Poliklinisk virksomhet12 15 18 Hjemmebesøksteam10 12 18 Overleger (1/1)15 25 39 Ass.leger (1/1) 10 8 22 Psykologer (1/1)10 20 31

17 Behandlingstall 199019952001 n=22n=17n=18 Døgnplasser597 338 311 Innleggelser 1636 2526 Innleggelser/plass 4,8 8,1 Dagplasser 35 66 32 Dagpasienter 147 Polikliniske konsultasjoner44697152 Førstegangskonsultasjoner14512526

18 Liggetid i sykehus 199019952001 n=22n=17n=18 % % % 3 < måneder 38 80 80 3 - 12 måneder 12 17 18 > 12 måneder 50 3 2 Gjennomsnitt 70 døgn44 døgn

19 Hoveddiagnoser - sengeavdeling 199019952001 n=22n=17n=18 %% Demens/Kogn svikt 313630 * Depresjon 223143 Delirium 8 6 6 Schizofreni EO 20 9 1 Schizofreni LO 2 3 Andre psykoser 11 8 7 Annet 8 810 * 7% utredning, 23% APSD

20 Hoveddiagnoser - poliklinikk 2001 n=18 % Demens/Kognitiv svikt 64 (56 utredning, 8 APSD) Depresjon 22 Delirium 4 Schizofreni EO 2 Schizofreni LO 2 Andre psykoser 4 Annet 4

21 Bruk av ECT 19952001 n=17n=18 Bruker ECT 13 13 Pasienter behandlet111 129 Antall behandlinger7131552

22 Planer for alderpsykiatrisk drift 19952001 n=17n=18 Tilby demensutredning1618 Tilby langtidsopph. for APSD1211 Tilby langtidsopph. for ”kronikere” 3 2

23 Ønsket virksomhet 199019952001 n=22n=17n=18 Andrelinje tilbud 12 11 10 Tredjelinje tilbud 10 5 4

24 Forskningsaktivitet i fagområdet 199019952004 Antall dr.grad (kum) 1 2 6 Doktorgradstipendiater 6 Antall prof. (kum) 1 2

25 Konklusjoner Alderspsykiatri blir et stadig større fagområdet Alderspsykiatri driver mer effektivt Demens utredes mer poliklinisk, mens behandling av alvorlig depresjon opptar en større andel sengeplasser Liggetiden går ned Flere og flere pasienter behandles poliklinisk

26 Noen utfordringer Å bevare alderspsykiatriske avdelinger som komplette med tilbud til alle pasientkategorier i sengeenhet og poliklinisk Fagområdet og virksomheten er blitt så stor at alderpsykiatri bør bli en subspesialitet Tilpasning til den nye eierstrukturen av sykehusene Forskningsaktiviteten øker, men det savnes forskning om affektive og psykotiske lidelser Regionale forsknings/kompetansesentra må etableres


Laste ned ppt "Alderspsykiatrien i Norge. Hvor er vi – hvor går vi? Knut Engedal,prof. dr.med. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Ullevål universitetsykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google