Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alderspsykiatrien i Norge. Hvor er vi – hvor går vi? Knut Engedal,prof. dr.med. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Ullevål universitetsykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alderspsykiatrien i Norge. Hvor er vi – hvor går vi? Knut Engedal,prof. dr.med. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Ullevål universitetsykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Alderspsykiatrien i Norge. Hvor er vi – hvor går vi? Knut Engedal,prof. dr.med. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Ullevål universitetsykehus

3 Alderspsykiatri Ny psykiatrisk sykdom

4 Alderisme ”After the seventy all is troublesome and worry” Barton, The Anatomy of Melancholia, 1700 århundre

5 ”Terminal drop” Raskt innsettende kognitiv svikt Depressiv symptomatologi Forverring av fysisk helse Vekttap

6 Risiko for ny psykiatrisk sykdom Reduserte mestringsevner Ensidig livsinnhold (redusert mental fleksibilitet) Eksistensiell meningsløshet Tap Somatisk sykdom Livstruende Kroniske smerter Funksjonstap Handikap Tap av autonomi Organiske hjernesykdom

7 Forekomst av ulike psykiatriske lidelser i høy alder Demens 65år+ 5% Demens 75år+15% Demens 85år+30% Depresjon 65 år+12-19% Alvorlig depresjon 4% Funksjonelle psykoser 65år+<1% Delirium 20-25% Personlighetsforstyrrelser ?

8 Alderspsykiatriens historie Storbritannia Nascher IL. The diseases of old age and their treatment, 1914 Roth M.The natural history of mental disorders in old age, 1955 Post. F. The clinical psychiatry of late life, 1965 Alderspsykiatri egen spesialitet, 1989 Norge Gerontopsykiatrisk avdeling, Dikemark sykehus, 1970 Arbeidsutvalg i alderspsykiatri NPF, 1990 Utvikling av nye enheter i 17 fylker, Plandokument for norsk alderspsykiatri

9 1. Beskrivelse av fagfeltet 2. Organisering av alderspsykiatrisk helsetjeneste 3. Pasientutredning og behandling 4. Undervisning, veiledning og rådgivning 5. Forskning og fagutvikling 6. Fagpolitikk og utvikling av nye tilbud

10 Den alderspsykiatriske pasienten Demente pasienter med betydelige atferdsproblemer og/eller betydelig psykiatrisk symptomatologi (alder av lite betydning)) Pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse med debut etter 65 år Pasienter over 65 år med en alvorlig psykiatrisk lidelse, tidligere syk, men ingen fast behandlingskontakt i voksenpsykiatrien, eller når samtidige sykdommer eller høy alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig Pasienter med uavklart demensdiagnose, når alderspsykiatrien rår over ressurser til utredning Eldre psykiatriske langtidspasienter i den utstrekning alderspsykiatrien rår over psykiatriske sykehjemsplasser.

11 St prp nr 63 (1998), rundskriv I- 4/99 ” Alle fylker må ha spesialiserte alderspsykiatriske poster eller team. Disse har som særlig oppgave å drive utredning og diagnostisering, og/eller planlegge videre behandling og oppfølging sammen med desentralisert psykiatriske enheter og kommunehelsetjenesten. Fylkesplanen må beskrive hvordan alderspsykiatriske tjenester er organisert, kapasiteten i ulike ledd, og inneholde en vurdering av behovet for utvikling og utbygging av tilbudene”

12 Organisering av den alderspsykiatrisk spesialisthelsetjenesten Selvstendig enhet for et opptaksområde på personer over 65 år ( senger) Differensierte døgnposter Poliklinikk med ambulante team Dagavdeling i tettbygde strøk Liasonvirksomhet Ressurssenterfunksjon for primærhelsetjenesten Tilsyn med alderpsykiatriske bo- og behandlingssentra

13 FoU i alderspsykiatri Sentralisere ressurser til 4 enheter tilknyttet universitetet med en professor og minst 3 øvrige vitenskapelige personer ved hvert senter Ambisjonsnivået må ligge høyere enn å utdanne doktorgradskandidater Forskningsenhetene må samarbeide med eksisterende miljø Øke internasjonalisering i forskningen

14 Prioriteringer Alderspsykiatriske avdelinger i alle fylker Bemanning som i allmennpsykiatrien Alderspsykiatri som egen subspesialitet Opprettelse av 4 professorater og forskningsenheter Endret takstsystem for alderspsykiatriske poliklinikker IT nettverk for behandlere Årlige tverrfaglige konferanser i alderspsykiatri Årlige overlege arbeidsmøter i alderspsykiatri

15 Alderspsykiatri Norge Spørreundersøkelse utført av arbeidsutvalget for alderspsykiatri

16 Organisering og bemanning n=22 n=17 n=18 Egen avd/seksjon Differensierte poster 6 8 Off poliklinikk Poliklinisk virksomhet Hjemmebesøksteam Overleger (1/1) Ass.leger (1/1) Psykologer (1/1)

17 Behandlingstall n=22n=17n=18 Døgnplasser Innleggelser Innleggelser/plass 4,8 8,1 Dagplasser Dagpasienter 147 Polikliniske konsultasjoner Førstegangskonsultasjoner

18 Liggetid i sykehus n=22n=17n=18 % % % 3 < måneder måneder > 12 måneder Gjennomsnitt 70 døgn44 døgn

19 Hoveddiagnoser - sengeavdeling n=22n=17n=18 %% Demens/Kogn svikt * Depresjon Delirium Schizofreni EO Schizofreni LO 2 3 Andre psykoser Annet * 7% utredning, 23% APSD

20 Hoveddiagnoser - poliklinikk 2001 n=18 % Demens/Kognitiv svikt 64 (56 utredning, 8 APSD) Depresjon 22 Delirium 4 Schizofreni EO 2 Schizofreni LO 2 Andre psykoser 4 Annet 4

21 Bruk av ECT n=17n=18 Bruker ECT Pasienter behandlet Antall behandlinger

22 Planer for alderpsykiatrisk drift n=17n=18 Tilby demensutredning1618 Tilby langtidsopph. for APSD1211 Tilby langtidsopph. for ”kronikere” 3 2

23 Ønsket virksomhet n=22n=17n=18 Andrelinje tilbud Tredjelinje tilbud

24 Forskningsaktivitet i fagområdet Antall dr.grad (kum) Doktorgradstipendiater 6 Antall prof. (kum) 1 2

25 Konklusjoner Alderspsykiatri blir et stadig større fagområdet Alderspsykiatri driver mer effektivt Demens utredes mer poliklinisk, mens behandling av alvorlig depresjon opptar en større andel sengeplasser Liggetiden går ned Flere og flere pasienter behandles poliklinisk

26 Noen utfordringer Å bevare alderspsykiatriske avdelinger som komplette med tilbud til alle pasientkategorier i sengeenhet og poliklinisk Fagområdet og virksomheten er blitt så stor at alderpsykiatri bør bli en subspesialitet Tilpasning til den nye eierstrukturen av sykehusene Forskningsaktiviteten øker, men det savnes forskning om affektive og psykotiske lidelser Regionale forsknings/kompetansesentra må etableres


Laste ned ppt "Alderspsykiatrien i Norge. Hvor er vi – hvor går vi? Knut Engedal,prof. dr.med. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Ullevål universitetsykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google