Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Depresjon og funksjon - en longitudinell studie av kognitive funksjoner ved alvorlig depresjon Solstrand 16.11.07 HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Depresjon og funksjon - en longitudinell studie av kognitive funksjoner ved alvorlig depresjon Solstrand 16.11.07 HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Depresjon og funksjon - en longitudinell studie av kognitive funksjoner ved alvorlig depresjon Solstrand 16.11.07 HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus Gjennomgang av resultater på EF-tester i akutt fase av sykdom

2 Forsknings gruppen Dr. psychol. Åsa Hammar (prosjektleder) Professor og psykiater Anders Lund (inklusjon, medisinering) Professor Kenneth Hugdahl Professor Bob Murison (kortisolprøver) Fire doktorgradsstipendiater International contacts: ● Rececca Elliot, University of Manchester ● Dirk Hellhammer, University of Trier HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus

3 Bakgrunn 15-17% av befolkningen er estimert å oppleve en depressiv episode i løpet av livet, som krever behandling. Prevalens i løpet av et år i Norge is 7% (Kringlen, Torgersen & Cramer, 2001). Forskning indikerer at så mange som 50% av pasienter med første episode MDD vil få en nye episode, risiko er størst innen de første to årene etter den første episoden (Kasper & Eder, 1994) 90 % av pasienter med tre eller flere episoder får ny episode (Kasper & Eder, 1994) Større fare for å utvikle kronisk lidelse enn tidligere antatt (Rush, 2001). Pasienter med alvorlig depresjon har dårlig funksjonsevne etter utskrivelse fra behandlingsinstitusjon (Kennedy, 2006) HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus

4 Målsetninger med studie ● Inkludere pasienter fra korttidspost for stemningslidelser, pasienter med gjentagende depressiv lidelse ● Undersøke kognitiv fungering i akutt fase av sykdom og i bedring, over 2 år, med nevropsyk. testbatteri ● Kartlegge generelt funksjonsnivå med GAF-skårer og klinisk intervju HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus

5 Undersøkelse - oversikt Nevropsyk. undersøkelse Kortisol prøver Ved IBMP Nevropsyk. undersøkelse Kortisol prøver Ved IBMP, Dps eller pas. hjem Nevropsyk. undersøkelse Kortisol prøve ved IBMP, DPS eller pas. hjem TEST 1 Inklusjon TEST 3 Etter 1 år TEST 4 Etter 2 år TEST 2 Etter 6 mnd HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus Inform. samtykke (ansvar :behandler i avd.) Intervju ifm. inkludering (Mini, MADRS, HDRS, GAF) På psykiatrisk avd.

6 Deltagere Begge kjønn, 18–59 år Alvorlig depresjon, gjentagede episode 26 pasienter, 24 kontroller (matchet på alder, kjønn og utdanning) Inkludering i perioden sept.05-mars.07 Totalt i post 187 pasienter, 87 med gjentagende alvorlig depressiv lidelse HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus

7 Pasienter – Demogr. informasjon Occupat. statusFreq.Valid % I arbeid29,1 Studerer29,1 Sykemeldt940,9 Attfør./rehab. /trygd940,9 Missing3 Total25100 HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus

8 Tidligere studier - akutt fase Flere studier dokumenterer svekket kognitiv fungering (sammenlignet med kontroller) i akutt fase: - hukommelse (Campell & MacQueen, 2004, Ravnkilde et al, 2002) - oppmerksomhet (Hammar, 2003; Koetsier et al, 2002, Porter et al, 2003) - psykomotorisk - eksekutive funksjoner (Austin et al, 2001, Elliot, 2002, Biringer, et al, 2005). HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus

9 Eksekutive Funksjoner Kompleks kognitiv prossessering -Å løse oppgaver, endre adferd ift. ny informasjon, generere strategier, sekvensiere kompleks adferd (Elliott, 2003) Høyere kognitive funksjoner -Planlegging, vurdering, ta beslutninger, vurdering og resonnering er et produkt av en koordinert operasjon av flere mer fundamentale kognitive prosesser (Funahashi, 2001) HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus

10 Resultater fra akutt fase D-Kefs Color-Word Interference test – Stroop-lignende test – Innholder fire ulike betingelser: a) fargebenevning, b) ordlesing, c) inhibering, og d) inhibering/ordlesing – NB! Data fra 24 pasienter, 14 kontroller HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus

11 Resultater – akutt fase HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus BetingelseMSDF/T Pas/kontroll Fargebenevning 36.3/29.29.3/5.3(1,37)=7,2 p=.01 Lese ord ns Inhibering 64.5/53,118.9/8.56 (33,76 )=2.6, p=.02 Inhibering/Lese ord 70.8/55.1920.1/8.4(1,37)=8.6 P=.01

12 Resultater – akutt fase D-Kefs Word Fluency Test – Pasient skal produsere ord etter a) gitte bokstaver (FAS), b) kategorier (Dyr og guttenavn) og c) bytte mellom kategorier (Frukt og møbler), alle forsøk varer 1 min. De funksjoner som blir målt er initiering, simultan prosessering, og raskhet i prosessering HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus

13 Resultater - akutt fase BetingelsemsdF/T Pas/kontroll Ordflyt etter gitt bokstav ns Ordflyt etter kategori 39.9/51.59.6/9.1(1,37)=14.09 p=.000 Odrflyt etter kategoribytte ns HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus

14 Resultater – aktuelle studie Delvis støtte for svekkede kognitive funksjoner ifm alvorlig depressiv lidelse Vi forventer å finne tydligere forskjeller når vi inkluderer de siste ti kontrollpersonene i analysen Klinisk relevans: – En pasientgruppe med lave GAF-skårer: Øke forståelse av pasients utfordringer – Gi et bedre og mer målrettet behandlingstilbud – Minske risiko for gjentagende innleggelser HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus


Laste ned ppt "Depresjon og funksjon - en longitudinell studie av kognitive funksjoner ved alvorlig depresjon Solstrand 16.11.07 HELSE BERGEN Haukeland Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google