Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NFS1 Minor stroke Kognitive symptomer etter små hjerneslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NFS1 Minor stroke Kognitive symptomer etter små hjerneslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 NFS1 Minor stroke Kognitive symptomer etter små hjerneslag

2 Bakgrunn •15 000 pasienter årlig i Norge •Fordeling i alvorlighetsgrad –mRS 0-6 –mRS 6 død –mRS 5 sykehjem, sjelden rehabilitering –mRS 3-4 kommunal eller spesialisert rehabilitering –mRS 0-2 trenger ikke hjelp, minimale eller ingen fysiske utfall

3 Bakgrunn •Hva vet vi om pasienter med minimale utfall? –Lettet pga lite fysiske symptomer, kan utskrives til hjemmet etter få dager –Hva sier vi til disse pasientene? –Kan de gjenoppta normal aktivitet etter utskrivelse –Tilbake i arbeid med en gang?

4 Bakgrunn •Er faring fra egne pasienter –Angst for nye hjerneslag –Noen kan ha langvarige problemer med konsentrasjon og hukommelse når de skal utføre sine normale aktiviteter –Utmattelse ved utføring av vanlige aktiviteter –Vanskelig å måle på en slagenhet som aldri blir lik en hjemmesituasjon

5 Forekomst •Fatigue: 30-56% rapportert i ulike studier •Cognitive impairment: 50%? (MOCA) (13% MMS) –Avhengig av hvilke tester som brukes •Angst og depresjon: Like vanlig –Rundt 20%

6 Utfordringer •Hva er et hjerneslag? –Heterogen gruppe •Hva er kognitiv svikt? •Hvordan måle dette etter et hjerneslag

7 Kognitive symptomer ved hjerneslag •Stort spekter avhengig av: –Lesjonens størrelse og lokalisering –Etiologi –Komorbiditet –Risikofaktorer? –Alder, kjønn –Permorbid funksjonsnivå

8 Definisjon •Ulike kognitive symptomer etter hjerneslag enn ved demens •Hva er typisk ved kognitiv svikt i relasjon til vaskulær demens? •Vaskulær demens og kognitive symptomer etter hjerneslag ikke det samme

9 Hva skal vi måle? •Resultater fra en studie fra slagenheten på Haukeland universitetssykehus: •Cognitive Profile of Elderly Patients with Mild Stroke •Arne Gramstad a, b Dag Aarsland d Halvor Naess a, c,a Department of Neurology, Haukeland University Hospital, b Faculty of Psychology, and •c Department of Clinical Medicine, University of Bergen, Bergen, and d Psychiatric Division, •Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway •Dement Geriatr Cogn Disord Extra 2011;409-417

10 Resultater fra studien: •Signifikant forskjell i MMS i aldersgruppe 60-64 år •Signifikant forskjell i HVLT-R i alle aldersgrupper •Stroop-test: Signifikant på 3 første av 4 deltester (word reading, color reading, color-word reading, interference)

11 Konklusjon i studien •Eldre pasienter med små hjerneslag har signifikante vansker med hukommelse og eksekutive funksjoner •Verbal recall bedre enn ved tidlig Alzheimer. –Henger sammen med funksjon i mediale deler av temporallappen som er spesifikt affisert ved Alzheimer

12 Infarktstørrelse og lokalisasjon •Ingen forskjell mellom lakunære og emboliske slag (små tall) •Lokalisasjon av infarkt har sannsynligvis betydning

13 Minor stroke Emosjonelle og kognitive vansker etter små hjerneslag

14 Hensikt •Kartlegge følgetilstand etter hjerneslag –Angst, depresjon –Utmattelse –Hukommelse –Konsentrasjonsevne –Mental kapasitet –Livskvalitet –Hva synes de pårørende

15 Metode •Kartlegging med spørreskjema og kognitive tester –3 mndr etter hjerneslag –12 måneder etter hjerneslag

16 Inklusjonskriterier •Pasienter 18-70 år •mRS 0-2 dag 7 eller ved utskrivelse

17 Multisenterstudie •Haukeland universitetssykehus •St Olavs hospital •Kristiansund sykehus •Molde sjukehus •Ålesund sjukehus •Volda sjukehus •Orkdal sjukehus •Evt Stavanger universitetsykehus og Levanger sjukehus

18 Metode, forts •Angst- og depresjonsskala (HAD) –Spørreskjema •Fatigue severity scale (FSS) •SF 36 •Pårørendeskjema

19 Metode, forts •Tester –MMS –Klokketest –10-ordstest –Trail-making A og B –FAS (verbal flyt) –Color-Word interference test (Stroop) –Ullevål afasiscreening –NIHSS

20 Utvalg av tester •Kartlegging av kognitiv funksjon –Hvilke tester? •Mer heterogen gruppe enn Alzheimer demens –Hva vil vi ha svar på? •Beskrive det som gir pasienten vansker i yrkesliv og dagligliv –Lagt vekt på at testing lar seg gjøre i en hverdagssituasjon –Uavhengig av nevropsykolog

21 Tester •MMS –Orienterende kartlegging av kognitiv funksjon •Klokketest –Screeningverktøy •10-ords test –Umiddelbar og forsinket hukommelse

22 Tester, forts •Trail-making A og B –Visual attention and task switching –Kognitiv fleksibilitet •Verbal flyt –Måle evnen til verbal flyt •Color-Word Interference test –Eksekutive funksjoner –Inhibere verbal respons

23 Preliminære resultater •53 pasienter •Kun summering av testresultater

24 Preliminære resultater •Depresjon: 7% signifikante utfall •Angst: 14% signifikante utfall •FSS: 14% FSS > 5 •MMS 28,5 •Klokketest: 20% < 5 poeng •10-ordstest umiddelbar hukommelse: –Snitt 7,5/10 •10-ordstest utsatt hukommelse: –Snitt 7,8/10

25 Preliminære resultater, forts •Trail-making A og B –Ingen tall. •Color-Word Interference test –Ingen tall

26 Hva strever pasientene med •Umiddelbar og utsatt hukommelse er ganske bra •Oppmerksomhet og kognitiv fleksibilitet vanskelig •Høy andel med fatigue •Ca 10% har symptomer på angst og depresjon

27 Oppsummering •Kognitive symptomer er vanlig etter små hjerneslag •Høy forekomst av fatigue •Angst og depresjon •Konsekvenser for livskvalitet og yrkesaktivitet


Laste ned ppt "NFS1 Minor stroke Kognitive symptomer etter små hjerneslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google