Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kliniske selvmordsrisikovurderinger Ewa Ness Fag- og kvalitetsleder Klinikk Psykisk helse og avhengighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kliniske selvmordsrisikovurderinger Ewa Ness Fag- og kvalitetsleder Klinikk Psykisk helse og avhengighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kliniske selvmordsrisikovurderinger Ewa Ness Fag- og kvalitetsleder Klinikk Psykisk helse og avhengighet

2 2 2

3 Dette er de vanskeligste vurderingene vi gjør Kunne føre en samtale med pasienter om selvmordsproblematikk Bli trygg på at du kan gjøre en god selvmordsrisikovurdering (SRV) og dokumentere denne Være sikker på at du gjør faglig forsvarlig arbeid Avgrense ansvaret 3 Læringsmål i dag

4 Redusere selvmordsrisiko Drive faglig forsvarlig behandling Følge nasjonale retningslinjer Dokumentere godt nok Ivareta alle behandlere Lære av feil 4 Mål i hverdagen

5 Kunnskap om risikofaktorer (kunnskapsbaserte) Klinisk intervju (samtaleferdigheter, kartlegging) Øvelse etter mester-svenn modellen (ferdighetstrening) Diskusjon av kasuistikker (oppøving av vurderingskompetanse) Veiledning på journal 5 Opplæring i SRV

6 Det som er ansett som god praksis på det aktuelle området for tiden Basert på allment aksepterte metoder Tolkes ut fra arbeidets karakter og den konkrete situasjon i hvert enkelt tilfelle 6 Faglig forsvarlighet

7 Regulert i lover og forskrifter journalforskriften www.lovdata.no Arbeidsredskap og kommunikasjon mellom behandlere Sikre at pasientens rettigheter er oppfylt 7 Journalen

8 Kan ikke predikeres for enkeltpersoner Akutt – oftest assosiert med depresjon, tidsavgrenset Kronisk – oftest assosiert med ustabil PF, en del av personligheten 8 Suicidalitet

9 Kartlegging av risikofaktorer Kartlegging av symptomer Status Vurdering av pasientens psykiske tilstand (skaff deg nok info fra komparenter/tidligere journaler) Tiltak: Behandling +plan for oppfølging Dokumentasjon - uten opphold! 9 Møte med pasienten

10 Person Omstendighet Tidsperiode 10 Selvmordsrisikovurdering

11 Aktuell trigger: brudd/konflikt i relasjon, sykdom, ærekrenkelse Psykisk lidelse: > 90 % har en psykisk lidelse Depresjon! Rusavhengighet 11 Risikofaktorer for selvmord

12 Antall Alvorlighetsgrad: beskriv forsøket i detalj Intensjon: ønske om å dø? Gjort noe for å ikke bli funnet Impulsivitet Alene/sammen med andre Beklager overlevelse? 12 Tidligere selvmordsforsøk 13

13 Utskriving/innleggelse siste år Selvmord i familien Alvorlig sykdom 13 Risikofaktorer for selvmord

14 Hva har skjedd idag? Har du selvmordstanker? Er tankene tilstede hele tiden/av og til? Har du selvmordsplaner og hvor konkrete er disse? 14 Status: spørsmål om suicidalitet

15 Har du gjort noen forberedelser? Har du tilgang på metoder (våpen, medikamenter etc) Hører du stemmer som sier at du skal ta livet av deg selv eller andre? 15 Status: spørsmål om suicidalitet 15

16 Følelser: håpløshet agitasjon angst selvforakt Dødsønske? Avskjedsbrev? Nettverk? Barn? 16 Status: spørsmål om suicidalitet

17 Bruk av begrepet «appell» Inngå avtaler om ikke å skade seg Tvangsinnleggelser Trusler 17 Diverse... 17

18 Demping av psykisk smerte: en samtale Medikamenter: akutt og mot grunnlidelsen, (ikke B- prep) Noe for søvnløshet/angst, antidepressiva ved depresjon Mobilisere nettverk: kommunisere med pårørende Ansvarliggjøring Poliklinisk: kriseplan 18 Tiltak/behandling– gjør noe med personen og situasjonen

19 Bakgrunn/aktuelt kartlegges risikofaktorer: tidligere selvmordsforsøk, brudd i relasjoner, rusavhengighet Status kartlegges selvmordstanker, selvmordsplaner, hørselshallusinasjoner Vurdering: Det skal gjøres en vurdering av selvmordsfaren som omfatter person, situasjon og tidsperiode og som bygger på funn kartlagt under status Tiltak skal følge som konsekvens av vurderingen 19 Dokumentasjon

20 Vanskelige vurderinger Mulighet for død, alvorlig skade, erstatningskrav Følg retningslinjene Dokumenter godt Drøft dine vurderinger med andre 20 Oppsummering - individnivå 19

21 Obligatorisk opplæring av alle Retningslinjer Veiledning på dokumentasjon Internrevisjon av dokumentasjon Læring av tilsynssaker 21 Oppsummering - systemnivå 21

22 Litteratur –Walby F.A, Ness E. Selvskading på legevakt (Tidsskr Nor Legeforen 2009) –Paris J: Half in love with death. Routledge 2006 (bok)


Laste ned ppt "Kliniske selvmordsrisikovurderinger Ewa Ness Fag- og kvalitetsleder Klinikk Psykisk helse og avhengighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google