Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsføring – nødvendig kompetanse for bibliotekarer? Forum for økonomibibliotekarer 20.01.2015 av Arve Pettersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsføring – nødvendig kompetanse for bibliotekarer? Forum for økonomibibliotekarer 20.01.2015 av Arve Pettersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsføring – nødvendig kompetanse for bibliotekarer? Forum for økonomibibliotekarer 20.01.2015 av Arve Pettersen

2 Er dette markedsføring? Nei!.....dette er markedskommunikasjon, og er bare en liten del av fagområdet markedsføring!

3 ????????

4 Hva er markedsføring? Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. (American Marketing Association). Markedsføring er en viktig funksjon for alle typer organisasjoner!

5 Hva er markedsføring ? Markedsføring er en filosofi, kultur og/eller tankesett som setter kundebehov som basis for forretningsdrift. Kundens behov og ønsker skal være i sentrum. Segmentering og forståelse for kjøpsatferd er meget viktig. Behov er funksjonelle eller psykologiske ?

6

7 ........... refererer seg til organisasjonens omfang og grad av 1)Innsamling av kundeinformasjon relatert til nåværende og framtidige latente behov (Vilje/evne til undersøkelser) 2)Spredning av markedsinformasjon innad og over avdelinger og (Vilje/evne til kommunikasjon) 3) handling basert på slik informasjon (Vilje / evne til å utnytte kommunisert informasjon) Definisjon av markedsorientering

8 Servicetriangelet Personaladministrasjon som fag er sterkt knyttet opp mot markedsførings- i en tjenesteytende organisasjon.

9 Hva er forbrukeratferd? Fokus på når, hvordan, hvor, hvorfor/ hvorfor ikke personer kjøper produkter Forstå kjøpsprosessen til forbrukeren - Individ - Sosial setting Motivasjon som drivkraft bak handlinger Teorier og metode fra: Økonomi, psykologi, sosiologi og sosialantropologi «The activities that people engage in when selecting, purchasing, and using products and services so as to satisfy needs and desires. Such activities involve mental and emotional processes, in addition to physical actions». William Wilkie Som markedsførere må vi forstå forbrukeratferd og motivasjon slik at vi kan skreddersy markedsføringen vår og gjøre den effektiv.

10 Hva er forbrukeratferd? For å kunne tilby produkter basert på kunnskaper om markedet må markedsførere forstå og kjenne til karakteristika ved forbrukeren Modell for å forstå forbrukeratferd

11 Kilde: Dagbladet 13.01.2015 Sosial norm betyr mye for hva man konsumerer.

12 Kjøpsprosessen En slik prosess kan ta lang tid, eller den kan være unnagjort på et øyeblikk Problem- erkjennelse Søke- prosess Beslutning Alternativ evaluering Etterkjøps- evaluering Kjøpsprosessen er de faser kunden går igjennom fra et behov oppstår til kjøpet foretas

13 Involvering og info.søk/evaluering Produktinvolvering viktig for å forstå hvordan kunden behandler informasjon Høy involvering: Stor interesse for produktkategorien Viktigere å foreta et begrunnet valg Øker motivasjonen for innhente informasjon og vurdere for og imot Lav involvering: Mangler motivasjon for å involvere seg i systematisk informasjonsinnhenting- og evaluering Tommelfingerregler – «tar det billigste», «Kari bruker dette» «En persons oppfattede relevans av et objekt basert på iboende behov, verdier og interesser» Zaichkowskys (1985)

14 Hva så? – Hvordan utvikle et serviceprodukt?

15 Kjennetegn ved service som fenomen 1.Er immateriell av karakter 2.Produksjon og forbruk skilles ikke i tid (?) 3.Kan ikke lagres 4.Stor grad av heterogenitet Stikkord: Kvalitet er subjektivt. (Hvilket vanskeliggjør utformingen av produkttilbudet!)

16 Produktelementer

17 Eksempler på produktelementenes betydning i ulike kontekst

18 Hva er viktig på et bibliotek?

19 Oppsummering Definisjon av markedsføring Forståelsen av levere verdi til gitte segmenter….. ………med en gitt (forbruker-) atferd Kort om hvordan man tenker utvikling av serviceproduktet.


Laste ned ppt "Markedsføring – nødvendig kompetanse for bibliotekarer? Forum for økonomibibliotekarer 20.01.2015 av Arve Pettersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google