Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsforum tirsdag 13. september 2005 Strategisk informasjonsarbeid - grunnleggende informasjonsteorier Marit Jakobsen Leganger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsforum tirsdag 13. september 2005 Strategisk informasjonsarbeid - grunnleggende informasjonsteorier Marit Jakobsen Leganger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsforum tirsdag 13. september 2005 Strategisk informasjonsarbeid - grunnleggende informasjonsteorier Marit Jakobsen Leganger

2 AGENDA: Teori som har preget PR-faget Strategisk informasjonsarbeid Ulike kommunikasjonsmodeller

3 Definisjon PR (informasjon og samfunnskontakt) er: ”Å håndtere kommunikasjonen mellom en organisasjon og dens omgivelser.”

4 Excellence in Public Relations  Basert på amerikanske undersøkelser omkring 1990.  Hvilke betingelser er tilstede ved fremragende informasjonsarbeid?  Stor innflytelse.

5 Tre sfærer i fremragende informasjons- arbeid:

6 Deltagende organisasjonskultur  En lyttende kultur for å kunne utnytte organisasjonens samlede kunnskap.  1.-linje  Tverrfaglig samarbeid

7 Delte forventninger Medlem av lederteam Felles oppfatning av informasjonsrollen ”Grenserytter”-rolle

8 Kjernekompetanse, tradisjonelt informasjonshåndverk: Mediekunnskap Pressekonferanser/ -meldinger Internavis Nettsider Skrive, snakke, fotografere Medieovervåkning Kriseberedskap Årsrapporter

9 Kunnskapskjernen i strategisk kunnskap: Beherske tre arenaer: brukerne, kundene publikum, mediene aktuelle tema, kriser NB! Budsjettering

10 ”…ser byrådet først og fremst informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler eller instrumenter for at kommunen skal nå sine overordnede mål sentral og lokalt.” Bystyremelding 2/98

11 Strategisk informasjonsarbeid  Gjennomføre en omverdenanalyse og vite hvem målgruppene er  Prioritere mellom målgruppene kjenne målgruppenes holdninger og atferd  Kjenne til og ha etablert relasjoner til enkeltpersoner i målgruppene.

12 Segmentering = Å dele mottakerne i grupper hvor medlemmene i gruppene er mer lik hverandre enn de er lik medlemmer i andre grupper.

13 Segmentering etter i hvilken grad en blir berørt: Ikke-bevisste Latente Bevisste Aktive

14 Virk- somhet De som setter rammer Der som har ad hoc interesser De som har faglig kunnskap De som har en funksjonell relasjon Eksterne aktører AnsatteAndre avd. og etater Interne aktører Kommunikasjonskart

15 Strategisk informasjonsarbeid handler like mye om informasjonen vi henter inn, som den vi sender ut!

16 For å gi et strategisk bidrag må informasjonsenheten derfor kunne Kjenne mottakerne gjennom å kartlegge målgrupper. Skreddersy informasjonen. Jobbe med omdømme. (Mediene, kvalitetssikring i organisasjonen). Håndtere kriser og hendelser, tema i tiden. (Omverdenanalyse og ”issues management”)

17 Hva er omverdenanalyse?  Et system for informasjonsinnhenting  Et system for bearbeiding og analyse av informasjon  Et system for å formidle dette til organisasjonen, få informasjonen omdannet til kunnskap og brukt som beslutningsgrunnlag.

18 Hvorfor omverdensanalyse? Effektiv kommunikasjon forutsetter at vi også kjenner målgruppenes ”landskap”. (Kunnskap, følelser, engasjement etc.) Bred kunnskap gir best beslutningsgrunnlag for strategiske beslutninger. Systematikk over tid for å spore utvikling og tendenser. Et øyeblikksbilde kan føre til forhastede konklusjoner.

19 Issues management Håndtere hendelser, trender som (tilsynelatende) oppstår plutselig. ”Ri av stormen” Forutsetter en form for omverdenanalyse Ivareta omdømmet

20 Excellenceteoriens syn på kjernekompetanse Evne til å praktisere to-veis kommunikasjon hos en info.avd avhengig av at man kan:  Overvåke tilbakemeldinger fra målgrupper  Benytte metoder som spørreundersøkelser, fokusgrupper, omverdenanalyse.  Analysere alt dette og formidle det internt Med andre ord: Være organisasjonens øyne og ører

21 Må beherske to typer toveis kommunikasjon: Toveis asymmetrisk kommunikasjon Toveis symmetrisk kommunikasjon

22 To-veis asymmetrisk kommunikasjon Informatørens rolle er å hente inn informasjon fra omverden som basis for beslutninger om:  Hvilke målgrupper skal prioriteres  Hvordan oppnår vi effekt  Hvilket budskap og hvilken kanal Målet er effektiv kommunikasjon fra organisasjonen til målgruppen, basert på analyser av omverden

23 To-veis symmetrisk kommunikasjon Samme metoder og kompetansekrav men informatørens rolle er å gjøre omverdensanalyse for å:  Være rådgiver for ledelsens strategiske valg  Forhandle frem løsninger mellom org. og omgivelsene  Kommunisere egne mål og strategier ut og omverdens mål og strategier inn  Kontinuerlig justere mål, strategier og planer  Finne felles løsninger, interesser. Målet er samorientering mer enn overtaling

24 Asymmetrisk vs symmetrisk overtalelsekonsensus (asymmetri)(symmetri) makt og ”excellence maktforhold in PR” markedsføringforhandling

25 Fire PR-modeller


Laste ned ppt "Informasjonsforum tirsdag 13. september 2005 Strategisk informasjonsarbeid - grunnleggende informasjonsteorier Marit Jakobsen Leganger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google