Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykologen i et kommunalt landskap Refleksjoner etter to års arbeid med psykologer i kommune ne Faglig rådgiver Ellen Hoxmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykologen i et kommunalt landskap Refleksjoner etter to års arbeid med psykologer i kommune ne Faglig rådgiver Ellen Hoxmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykologen i et kommunalt landskap Refleksjoner etter to års arbeid med psykologer i kommune ne Faglig rådgiver Ellen Hoxmark

2 2 2014 – 2015: Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA: Styrke forankring og videreutvikling av tilskuddsordningen Videreutvikle psykologenes kompetanse, rolle og oppgaver –Innenfor kommunenes helhetlige, flerfaglige og tverrsektorielle arbeid på psykisk helse- og rusfeltet.

3 3 Prosjektorganisasjonen Intern prosjektgruppe Arbeidsgruppe Ressursgruppe

4 4 Intern prosjektgruppe i NAPHA EllenKjetilKristinLisbeth HoxmarkOrremTranePedersen

5 5 Arbeidsgruppa – Kompetansesentrene i Midt-Norge KoRus Kompetansesenter rus RKBU Regionalt kompetansesenter barn og unge RVTS Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

6 6 Ressursgruppa Psykologer fra hele landet Norsk psykologforening NAPHA

7 7 NAPHA har løst oppdraget ved å: Arrangere nettverkssamlinger Vår: Fem regionale samlinger 2014: Arbeid med flyktninger og asylsøkere 2015: Rus og psykiske problemer Høst: En nasjonal 2014:Trondheim; Forebygging 2015:Oslo;Psykologer i et kommunalt landskap

8 8 NAPHA har løst oppdraget gjennom: Nettsiden En Facebookgruppe www.napha.noPsykologer i kommunene 418 medlemmer www.napha.no

9 9 Refleksjoner etter to års arbeid med psykologer i kommunene Hvordan sikre at psykologen trives og blir? Hvordan sikre at kommunen opplever at det er verdt innsatsen?

10 10 Kommunens mange behov Avgrensning er nødvendig Målgruppe Arbeidsoppgaver Henvendelser

11 11 Planlegge innholdet i stillingen sammen Avgrensning må ikke være psykologens eneansvar

12 12 Hvilke arbeidsoppgaver ser dere for dere? Klinisk virksomhet? Veiledning? System?

13 13 Alle trenger å høre til et sted En del av et arbeidsmiljø Tydelig hvem leder er Ikke egen psykologtjeneste

14 14 Økonomi må håndteres Del av kommunens langsiktige tenkning Omgjøring av stillinger?

15 15 HVA SLAGS PSYKOLOG ØNSKER KOMMUNENE SEG?

16 16 Den fleksible psykologen Løsningsorientert - Ydmyk Bred kompetanse - Erfaring

17 17 Psykologen som samhandlingsaktør Ser seg som en del av en helhet Bruker hverandres kompetanse Jobber sammen

18 18 VEIEN VIDERE

19 19 Endringer i tiden Fylkesmannens rolle Større antall psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Mulig lovfesting

20 20 NAPHA ønsker seg: Flere psykologer i voksenfeltet Flere interkommunale samarbeid

21 21 NAPHA ønsker seg: Fortsatt kompetanseutvikling for psykologer i kommunene Å se kommunen under ett: Inkludere psykologene i de andre tjenestene i kommunen (barnevern, PPT) Psykologens rolle blir sett i sammenheng med annet lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid

22 22 NAPHA ønsker å: Samarbeide med fylkesmennene om tilskuddsforvaltningen og eventuelle fylkesvise nettverk Arrangere en årlig nasjonal nettverkssamling Fortsette arbeidet med nettside og sosiale medier

23 www.napha.no


Laste ned ppt "Psykologen i et kommunalt landskap Refleksjoner etter to års arbeid med psykologer i kommune ne Faglig rådgiver Ellen Hoxmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google