Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inn på tunet – noe for Hemne kommune? Kari Frøseth, rådgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inn på tunet – noe for Hemne kommune? Kari Frøseth, rådgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inn på tunet – noe for Hemne kommune? Kari Frøseth, rådgiver
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avd. for landbruk og bygdeutvikling

2 Hemne

3 Tema for foredraget Om Inn på Tunet Prosessen fra ide`til avtale
Kvalitetssikring Inn på Tunet Inn på Tunet løftet

4 Hva er Inn på tunet? Inn på tunet (Grønn omsorg) er samarbeid
mellom landbruket på den ene siden og helse, omsorg og skolesektoren på den andre

5 Inn på tunet - et lokal og nasjonal satsingsområde
Utviklingsprosjekt de siste 9 årene i Sør-Trøndelag (ca 70 samarbeidstilbud) Et nasjonalt satsingsområde i Norge (800 gårder) Egen nasjonal møtearena for Inn på tunet En egen nasjonal handlingsplan for Inn på tunet Inn på Tunet Løftet som lanseres 9. februar 2010

6 Sentrale elementer i Inn på Tunet -satsingen i Sør-Trøndelag
Tverrfaglig samhandling på alle nivå God politisk og administrativ forankring Ta vare på IPT gårder er like viktig som å mobilisere nye! Nettverk og samarbeid i nettverk Øremerka ressurser til utviklingsarbeid ”Så og gjødsle” Det som ikke skjer lokalt det skjer ikke Koordinere, ”coache” og henvise Informasjonsvirksomhet bl.a. media Tålmodighet i utålmodigheten Delta på andre fagkulturer sine arenaer Inn på tunet er et supplement og ikke et alternativ Følgeforskning og aktivt samarbeid med FOU miljøer 6

7 Naturen bidrar til fysisk aktivitet øker konsentrasjonen
forbedrer innlæring gjennom konsentrasjon stimulerer til samarbeid øker forståelsen for sammenhenger identitet sanseopplevelser øker fantasi og kreativitet

8 I tillegg ved aktive gårdsbruk
Kontakt med dyr, små og store Lokal - og bygdehistorie Sammenhenger Tid, plass og rom Mestring / opplevelser i arbeidsoppgaver… Allsidighet

9 Hvilke tiltak har vi? Barn og unge (skole, ferie og fritid og barnevern etc) Voksen (arbeid og aktivitet) Eldre (aktivitet, sansestimulering) Kort sagt - alle i livsløpet ! Til seters i Midtre-Gauldal

10

11 NAV

12 Meldal

13 Bergtun gård i Rennebu kommune. En av våre første Inn på tunet-gårder Rennebu kommune og Bergtun gård – et utmerket eksempel på samhandling

14 Prosess Utviklingsfase 14 Idé Kontakt Prosjektering Eierskap
Tilrettelegging Behovsvurdering Kurs Tilpasning Avtaler 14

15 Prosess Driftsfase Prøvedrift Evaluering Fast drift Tilpasning/
utvikling Løpende kontakt Driftsfase 15

16 Vi må endre måten å arbeide på
Tradisjonelt har andre tenkt marked for bøndene og systemet har ordnet opp ! Bønder må tenke mennesker, kommunikasjon og marked for å lykkes med Inn på tunet Markedskommunikasjon !

17 Kjennetegn på IPTetableringer
Prosessorientert – kjerneprosess Fokus på menneskene og kommunikasjon Offentlig marked ( ofte) Ting tar tid Mange regelverk å forholde seg til Tverrfaglighet

18 ”Slaberas” Debatt tid Veien inn på tunet Utvikling av samhandling
Feedback Betroelser ”Slaberas” Debatt tid

19 Våre oppgaver Stimulere til samarbeid mellom landbruket, helse, skole og omsorg Initiere utviklingsarbeid Initiere forskning og FOU aktivitet Studieturer (innland og utland) Nettverkssamlinger Kompetansetiltak

20 Vi trenger enda mer forskning og dokumentasjon
Hvordan kan IPT bli et supplement til det offentlige tjenestetilbudet - samarbeid med kommunene? Vi trenger enda mer forskning og dokumentasjon Modellutvikling – disse må overføres mellom kommuner og fylker Kvalitetssikring ! Forutsigbarhet for gårdbrukere, kommuner og brukere Forankring politisk og administrativt på alle nivå Nasjonal styring på noen områder – men fokus på regionale ulikheter (RNS) Innovasjon i Inn på Tunet – videreutvikling mot nye ”markeder” og modeller 20

21 Inn på Tunet 2015 ”Inn på Tunet 2015 – et prosjekt for forankring av landbruket og Inn på Tunet i planer for å imøtekomme framtidens omsorgsutfordringer ”

22 Regjeringens omsorgsplan bygger på fem strategiske grep:
Omsorgsplan St. meld. Nr. 25 (2005–2006) Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Regjeringens omsorgsplan bygger på fem strategiske grep: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving Bedre samhandling og medisinsk oppfølging Aktiv omsorg Partnerskap med familie og lokalsamfunn

23 Mål for arbeidet Arbeide for at landbruket skal ha en sentral plass i framtidens omsorgsplaner på kommunalt og regionalt nivå Arbeide for Innovasjon i Inn på Tunet og landbruket som igjen fører til økt verdiskapning i landbruksnæringen

24

25 Foredrag LMD 17.november 2009, Kari Frøseth Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avd. for landbruk og bygdeutvikling

26 Foredrag LMD 17.november 2009, Kari Frøseth Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avd. for landbruk og bygdeutvikling


Laste ned ppt "Inn på tunet – noe for Hemne kommune? Kari Frøseth, rådgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google