Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statusoppdatering utviklingssentrene i Buskerud Herbjørg Dalene Bjerke og Bjørg Landmark Ål kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statusoppdatering utviklingssentrene i Buskerud Herbjørg Dalene Bjerke og Bjørg Landmark Ål kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statusoppdatering utviklingssentrene i Buskerud Herbjørg Dalene Bjerke og Bjørg Landmark Ål kommune

2 Visjon og hovedmål  Visjon: Utvikling gjennom kunnskap  Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket Ål kommune

3 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: 1.Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og regionalt definerte satsningsområder 2.Pådriver for videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter 3.Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4.Tilrettelegge for forskning og utvikling i helse – og omsorgstjenesten Delmål Ål kommune

4 Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og regionalt definerte satsningsområder  Omsorg for personer med demens og deres pårørende (demensomsorgens ABC)  Omsorg for alvorlig syke og døende  Hjemmerehabilitering - hverdagsrehabilitering Ål kommune

5 Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og regionalt definerte satsningsområder  Velferdsteknologiske løsninger  Fallforebygging  Legemiddelhåndtering - etablere og drifte nettverket  Ernæringsarbeid i tråd med nasjonale retningslinjer Ål kommune

6 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Etablert nettverk med kontaktpersoner fra samtlige kommuner i Buskerud fylke Drifte nettverk av ressurspersoner: – samle nettverket en til to ganger per semester – oppdater nettverket med aktuell informasjon – arrangere fagseminar – skolere ansatte: etikk/refleksjon, vurderingskompetanse Ål kommune

7 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte I samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud arrangere konferanser I samarbeid med Fylkesmannen og Senter for Omsorgsforskning Sør arrangere konferanser På oppdrag fra Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse drive ABC opplæring i hele fylket Ål kommune

8 Pådriver for videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter Tilrettelegger for gode praksistilbud Samarbeider med andre kommuner om utvikling av praksistilbudet Tilrettelegge for at elever, lærlinger og studenter får delta aktivt i ulike prosjekt i praksisperioden Tilrette legge for gode veiledere på praksisstedene. Ål kommune

9 Tilrettelegge for forskning og utvikling i helse – og omsorgstjenesten  Samarbeider med Høgskolen i Buskerud og Vestfold  Samarbeider med Senter for Omsorgsforskning Sør  Samarbeider med andre forskningsinstitusjoner Ål kommune

10 Utfordringer  samle nettverket - store geografiske avstander  nå frem med invitasjon/informasjon (samlinger av ulik karakter)  tid til å prioritere nettverkssamlinger og andre arrangementer i regi av USHT  ”samles ” om noen felles utviklingsområder  USHT’s rolle og forventninger  uavklart situasjon vedr. fremtiden for USHT  uavklart økonomisk tilskudd for 2015 Ål kommune


Laste ned ppt "Statusoppdatering utviklingssentrene i Buskerud Herbjørg Dalene Bjerke og Bjørg Landmark Ål kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google