Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statusoppdatering utviklingssentrene i Buskerud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statusoppdatering utviklingssentrene i Buskerud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statusoppdatering utviklingssentrene i Buskerud
Ål kommune Statusoppdatering utviklingssentrene i Buskerud Herbjørg Dalene Bjerke og Bjørg Landmark

2 Visjon og hovedmål Visjon: Utvikling gjennom kunnskap
Ål kommune Visjon og hovedmål Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket USH /UHT skal fungere som faglige ressurssenter og bidra til utvikling i den kommunale helse og omsorgstjenesten Strategien skal gi overordnede føringer for USH/UHT for perioden 2011 – 2015 Strategien skal sikre en felles forståelse av målene og tydeliggjøre rollene til de ulike aktørene

3 Delmål Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er:
Ål kommune Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og regionalt definerte satsningsområder Pådriver for videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Tilrettelegge for forskning og utvikling i helse – og omsorgstjenesten Bidra til forskning innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten Resulta

4 Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og regionalt definerte satsningsområder
Ål kommune Omsorg for personer med demens og deres pårørende (demensomsorgens ABC) Omsorg for alvorlig syke og døende Hjemmerehabilitering - hverdagsrehabilitering

5 Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og regionalt definerte satsningsområder
Ål kommune Velferdsteknologiske løsninger Fallforebygging Legemiddelhåndtering - etablere og drifte nettverket Ernæringsarbeid i tråd med nasjonale retningslinjer

6 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
Ål kommune Etablert nettverk med kontaktpersoner fra samtlige kommuner i Buskerud fylke Drifte nettverk av ressurspersoner: samle nettverket en til to ganger per semester oppdater nettverket med aktuell informasjon arrangere fagseminar skolere ansatte: etikk/refleksjon, vurderingskompetanse

7 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
Ål kommune I samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud arrangere konferanser I samarbeid med Fylkesmannen og Senter for Omsorgsforskning Sør arrangere konferanser På oppdrag fra Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse drive ABC opplæring i hele fylket

8 Pådriver for videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter
Ål kommune Tilrettelegger for gode praksistilbud Samarbeider med andre kommuner om utvikling av praksistilbudet Tilrettelegge for at elever, lærlinger og studenter får delta aktivt i ulike prosjekt i praksisperioden Tilrette legge for gode veiledere på praksisstedene.

9 Tilrettelegge for forskning og utvikling i helse – og omsorgstjenesten
Ål kommune Tilrettelegge for forskning og utvikling i helse – og omsorgstjenesten Samarbeider med Høgskolen i Buskerud og Vestfold Samarbeider med Senter for Omsorgsforskning Sør Samarbeider med andre forskningsinstitusjoner

10 Utfordringer samle nettverket - store geografiske avstander
Ål kommune samle nettverket - store geografiske avstander nå frem med invitasjon/informasjon (samlinger av ulik karakter) tid til å prioritere nettverkssamlinger og andre arrangementer i regi av USHT ”samles ” om noen felles utviklingsområder USHT’s rolle og forventninger uavklart situasjon vedr. fremtiden for USHT uavklart økonomisk tilskudd for 2015 Utfordringer


Laste ned ppt "Statusoppdatering utviklingssentrene i Buskerud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google