Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Kick-off Midtre Namdal Samkommne 03

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsprosjekt psykisk helse Kick-off Midtre Namdal Samkommne 03"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsprosjekt psykisk helse Kick-off Midtre Namdal Samkommne 03
”Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak” Olav Bremnes

2 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

3 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen
Bakgrunn Møterunde i kommunene 2006 og 2008 Etablerte en gruppe med regionale representanter Hadde noen møter og drøftet felles utfordringer Felles søknad via samarbeidsutvalget mellom kommunene i NT og HNT Helsedirektoratet, jfr rapport IS-1554 ”Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud” Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

4 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

5 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen
Leka Vikna Nærøy Bindal Bindal Røyrvik Namsskogan Grong Lierne Høylandet innb. Fosnes Flatanger Namdalseid Namsos Overhalla Verran Osen 5.101 innb. innb. Osen 5 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

6 Frivillig organisasjon
Horisontal tjenesteyting og vertikal organisering Kommune HF Sosialkontor Psykisk helse avd Fastlege DPS Akuttavdeling Langtidsavdeling Skjermet botiltak Arbeidsbedrift Frivillig organisasjon Individets Liv Tjenesteprosesser og livsprosesser Etter Aleidis Skard Brandrud Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

7 Organisering av prosjektarbeidet
Styringsgruppe Ressursgruppe: HINT, EINA, NAPHA, Fylkesmannen, DPS Stjørdal / Stjørdal kommune Post 4 LE Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

8 Prosjektgruppe - hovedprosjekt
Bente Finnestrand (DPS Kolvereid / Ytre Namdal) Bodil Sofie Hanssen (Overhalla / Midtre Namdal) Aage Stenseth (Grong / Indre Namdal) Olav Bremnes (Sykehuset Namsos / HNT) 8 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

9 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen
Rigging av prosjekt Fortsatte med erfaringen fra arbeidsgruppa som var etablert i 2008 Ekstern utlysning av stillinger Viktig å vite hvem en representerer OBS - at vi bare er en del av en større helhet innen helse Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

10 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen
Smådriftsfordeler Liten turnover Oversiktlige forhold HINT EINA Kultur for samarbeid Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

11 Etablere nettverk / ressursgruppe
Samarbeide med andre tilsvarende prosjekter Tidligintervensjon ved psykoser (TIPS) Jobbmestrende oppfølging (NAV-KS-HNT) Interkommunale prosjekt NAV HINT, kompetanseheving, fagutvikling, forskning EINA, felles ressurs mht kompetanseheving, fagutvikling Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Høyskolen i Østfold, nasjonalt temanettverk Andre tilsvarende prosjekter i landet Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

12 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen
Erfaringer Ta med alt det som fungerer bra !!! Ta hverandre sitt perspektiv Etablere interkommunale grupper Kontaktpersoner i de ulike kommunene Brukermedvirkning Forankring av prosjektet på ulike nivå Informasjon Studietur, andres erfaringer Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

13 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen
Erfaringer ……. Skape gode møteplasser Gjensidig tillit og respekt Likeverdighet Eksperter på ulike områder Relasjonskompetanse Tenk prosess Ta hverandre sitt perspektiv Bruker - , 1.linje -, 2.linje, NAV Tenke utenfor boksen – ha bredt fokus Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

14 Arbeidsoppgaver framover
Felles forpliktende modeller for samarbeid Kompetanseutvikling Erfaringskompetanse, lytt til brukerne og samarbeidspartnere Fagutvikling / forskning Hospiteringsordninger (kommune, sykehus, NAV) Felles introduksjonsprogram til nyansatte Felles fagdag 1.des (Indre Namdal, NAV, Sykehus) Pasientforløp Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

15 Pasientbehandlingen i makroperspektiv
Hvilken verdi skal vi skape for pasienten? Pasientens egenomsorg Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

16 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

17 Aktuelle tiltak på sikt
Utvikle EINA videre i forhold til forskning og fagutvikling Etablere mer faste strukturer for samarbeid Samarbeid om kvalitetssystem, bruk av internett Idepoliklinikk – vurdering, utredning, behandling og oppfølging Ideskaping – Namdalshagen, utnytte / utvikle kompetanse på tvers Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

18 Don‘t set too ambitious deadlines
Deadline is deadline ! Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen

19 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen
”Det ambulante Helsehuset.” Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen


Laste ned ppt "Samhandlingsprosjekt psykisk helse Kick-off Midtre Namdal Samkommne 03"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google