Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Kick-off Midtre Namdal Samkommne 03.11.2010 ”Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsprosjekt psykisk helse Kick-off Midtre Namdal Samkommne 03.11.2010 ”Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsprosjekt psykisk helse Kick-off Midtre Namdal Samkommne 03.11.2010 ”Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak” Olav Bremnes

2 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 2

3 3 Bakgrunn Møterunde i kommunene 2006 og 2008 Etablerte en gruppe med regionale representanter Hadde noen møter og drøftet felles utfordringer Felles søknad via samarbeidsutvalget mellom kommunene i NT og HNT Helsedirektoratet, jfr rapport IS-1554 ”Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud”

4 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 4

5 5 Bindal Osen Leka Vikna Nærøy Bindal Røyrvik Namsskogan Grong Lierne Høylandet Fosnes Flatanger Namdalseid Namsos Overhalla Verran Osen 23.105 innb. 5.101 innb. 10.702 innb. 5

6 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 6 Individets Liv Horisontal tjenesteyting og vertikal organisering SosialkontorPsykisk helse avdFastlegeDPSAkuttavdelingLangtidsavdelingSkjermet botiltakArbeidsbedriftFrivillig organisasjon HF Kommune Tjenesteprosesser og livsprosesser Etter Aleidis Skard Brandrud

7 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 7 Organisering av prosjektarbeidet Prosjektansvarlig Ressursgruppe: HINT, EINA, NAPHA, Fylkesmannen, DPS Stjørdal / Stjørdal kommune Post 4 LE Styringsgruppe

8 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 8 Prosjektgruppe - hovedprosjekt o Bente Finnestrand (DPS Kolvereid / Ytre Namdal) o Bodil Sofie Hanssen (Overhalla / Midtre Namdal) o Aage Stenseth (Grong / Indre Namdal) o Olav Bremnes (Sykehuset Namsos / HNT) 8

9 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 9 Rigging av prosjekt Fortsatte med erfaringen fra arbeidsgruppa som var etablert i 2008 Ekstern utlysning av stillinger Viktig å vite hvem en representerer OBS - at vi bare er en del av en større helhet innen helse

10 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 10 Smådriftsfordeler Liten turnover Oversiktlige forhold HINT EINA Kultur for samarbeid

11 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 11 Etablere nettverk / ressursgruppe Samarbeide med andre tilsvarende prosjekter Tidligintervensjon ved psykoser (TIPS) Jobbmestrende oppfølging (NAV-KS-HNT) Interkommunale prosjekt NAV HINT, kompetanseheving, fagutvikling, forskning EINA, felles ressurs mht kompetanseheving, fagutvikling Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Høyskolen i Østfold, nasjonalt temanettverk Andre tilsvarende prosjekter i landet

12 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 12 Erfaringer Ta med alt det som fungerer bra !!! Ta hverandre sitt perspektiv Etablere interkommunale grupper Kontaktpersoner i de ulike kommunene Brukermedvirkning Forankring av prosjektet på ulike nivå Informasjon Studietur, andres erfaringer

13 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 13 Erfaringer ……. Skape gode møteplasser Gjensidig tillit og respekt Likeverdighet Eksperter på ulike områder Relasjonskompetanse Tenk prosess Ta hverandre sitt perspektiv Bruker -, 1.linje -, 2.linje, NAV Tenke utenfor boksen – ha bredt fokus

14 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 14 Arbeidsoppgaver framover Felles forpliktende modeller for samarbeid Kompetanseutvikling Erfaringskompetanse, lytt til brukerne og samarbeidspartnere Fagutvikling / forskning Hospiteringsordninger (kommune, sykehus, NAV) Felles introduksjonsprogram til nyansatte Felles fagdag 1.des (Indre Namdal, NAV, Sykehus) Pasientforløp

15 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 15 Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Pasientens egenomsorg Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste Pasientbehandlingen i makroperspektiv Hvilken verdi skal vi skape for pasienten?

16 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 16

17 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 17 Aktuelle tiltak på sikt Utvikle EINA videre i forhold til forskning og fagutvikling Etablere mer faste strukturer for samarbeid Samarbeid om kvalitetssystem, bruk av internett Idepoliklinikk – vurdering, utredning, behandling og oppfølging Ideskaping – Namdalshagen, utnytte / utvikle kompetanse på tvers

18 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 18 Deadline is deadline ! Don‘t set too ambitious deadlines

19 Samhandlingsprosjekt – psykisk helse i Namdalen 19 ”Det ambulante Helsehuset.”


Laste ned ppt "Samhandlingsprosjekt psykisk helse Kick-off Midtre Namdal Samkommne 03.11.2010 ”Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google