Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Sør-Trøndelag i samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt - Norge / St. Olavs Hospital og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Sør-Trøndelag i samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt - Norge / St. Olavs Hospital og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag i samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt - Norge / St. Olavs Hospital og NTNU inviterer til Nasjonal statuskonferanse om screening og intervensjoner i svangerskapet Samhandling til barnets beste – hvordan kan svangerskapsomsorgen hjelpe den voldsutsatte kvinnen og barnet ? Arrangementskomite Kristin Dahl, rådgiver/familieterapeut; Raija Dahlø, førstelektor/jordmor; Arne K. Myhre, barnelege dr. med; Berit Schei overlege/professor; Signe Valsø, rådgiver ØNSKER DU Å DELTA?

2 Konferanseprogram – torsdag 26. september Kl 10.00Velkommen Kl 10.15Vold og overgrep mot gravide og konsekvenser for barnet Psykolog Per Øystein Steinsvåg Kl 11.15Hvordan ser dagens svangerskapsomsorg ut? Helsedirektoratet Kl 12.00Lunsj Kl 13.00Kunnskapsstatus om screening Hege Wang, seniorrådgiver, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kl 14.00Stortingsmelding 15, 2013. «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner» – hva betyr den for svangerskaps- omsorgen? Helse- og omsorgsdepartementet Kl 14.45Usynlig, men til stede…hva er status og erfaringer med screening i Norge? Kristin Engnes, stipendiat/jordmor/ høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold Kl 15.30Erfaringer med screening i Sverige Anna Berglund, dr. med., overlege kvinnesykdommer/fødselshjelp/ Enhetschef for Nationelt Centrum för kvinnofrid, Uppsala Universitet

3 Konferanseprogram fredag 27. september Kl 9.00Oppsummering av første dag; hva er spørsmålene og kunnskapshullene? Berit Schei, professor, NTNU/ St. Olavs Hospital og Arne Myhre, dr. med./ barnelege, RVTS/St. Olavs hospital Kl 9.45Hvorfor tidlig intervensjon? Magne Raundalen, psykologspesialist Kl 11.00Utfordringer med voldsscreening i forhold til minoritetskvinner Judith van der Weele, psykologspesialist 12.00Lunsj Kl 13.00Hva kan gjøres for kvinnen og barnet? Hensiktsmessige tiltak Ragnhild Onsøien, psykologspesialist, Regionalt kompetansesenter for barn og ungdom i Midt-Norge Jorunn Leksås, Familievoldskoordinator, Politiet i Sør-Trøndelag Kl 14.00Oppsummering og veien videre Kl 14.30Avslutning

4 Praktisk informasjon: Konferansen foregår på Øya helsehus, 1.etg., auditorium A1. Målgruppen er  allmennpraktiserende leger, gynekologer, barneleger  jordmødre  helsesøstre  ansatte ved overgrepsmottak  andre interesserte Konferansen søkes godkjent som tellende til allmennmedisin, gynekologi/obstetrikk, pediatri og klinisk spesialitet i sykepleie. Kontaktperson for arrangementskomiteen: Raija Dahlø, førstelektor/jordmor e-post: raija.h.dahlo@hist.no, mob. 93035388raija.h.dahlo@hist.no Info/Elektronisk påmelding http://hist.no/statuskonferansehttp://hist.no/statuskonferanse Påmeldingsfristen er 1. september 2013 Konferanseavgift kr 1 900,- (inkluderer deltakelse og lunsj begge dager). Konferansemiddag kr 700,- på Rica Bakklandet Hotel kommer i tillegg. Det er reservert rom for overnatting ved Rica Bakklandet Hotel i Trondheim sentrum; Enkeltrom m/frokost: kr 945,- per døgn. Bestill direkte på tlf 72 90 20 00 eller per e-post rica.bakklandet.hotel@rica.no. Bookingkode hist260913.grp må brukes ved bestilling av rom. Romreservasjonen gjelder fram til 1.9.2013rica.bakklandet.hotel@rica.no


Laste ned ppt "Høgskolen i Sør-Trøndelag i samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt - Norge / St. Olavs Hospital og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google