Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging i skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging i skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging i skolen www.nnk-rus.nowww.nnk-rus.no www.forebygging.nowww.forebygging.no

2 Hvorfor forebygge? ”Skadekontoen” er enorm!! 18 – 19.6 milliarder pr år (alkohol) Personnivå: Fysisk/psykisk/sosial Samfunnsnivå: Tap av arbeidskraft, vold, kriminalitet, skader etter ulykker, utgifter til sos.hjelp/barnevern/attføring; Utnytte mestringspotensialet/ressursene

3 Alkoholforebygging Alkohol er alltid det første (og for de fleste det eneste) rusmiddelet ungdom begynner med. Forebygging bør starte i riktig alder – være relevant for aldersgruppen Ungdomsfyll er et langt større problem enn bruk av narkotika Det er sammenheng mellom tidlig debut på alkohol og senere høyt konsum

4 Debutalder, drukket en enhet alkohol, Norge 199020002007 Øl14,514,614,8 Vin14,915,115,3 Brennevin15,1 15,3

5 Konsum, liter ren alkohol i Norge i alderen 15 – 20 år

6 Andel som har brukt ulike rusmidler i 2006 sammenliknet med 1996

7 Overordnede strategier i rusforebygging ”Tilbudsreduksjon” ”Etterspørselsreduksjon”

8 Skolen som arena for forebyggende arbeid Tiltak utformes innenfor barn / unges normale oppvekst- og læringsmiljøer, under trygge rammer Treffer alle barn/ungdom og deres foreldre Både tiltak for alle, og tiltak for utsatte grupper Tiltak kan settes i verk tidlig, og opprettholdes over tid Lærere har kompetanse, pedagogiske verktøy og nære relasjoner til elevene Læreplanverk gir muligheter Kan vise til dokumentert positive resultater i forhold til forebyggende arbeid knyttet til atferd, røyking og mobbing

9 Universelle/selektive/ indikative tiltak Universelle tiltak (primærforebygging): Rettes mot ”alle”. Helsefremmende og sosial kompetansebyggende tiltak. Selektive tiltak (sekundærforebygging): Rettes mot spesifikke grupper/personer med forhøyet risiko. Indikative tiltak (tertiærforebygging): Rettes mot spesifikke grupper/personer med tilstedeværende problematikk.

10 Begrepet ”kunnskapsbasert” forebygging omfatter tiltak med sannsynliggjort og med dokumentert effekt Intensjon Sannsynlig effekt Dokumentert effekt Intuisjon- basert Teori- basert Data- basert Kunnskapsbasert forebygging

11 Elementer i en lokal skolestrategi Gravrok m.fl (2006): Lokal skolestrategi for rusforebygging og helsefremmende arbeid. Skriftserie fra NNK-Rus 1/2006

12 Hva kjennetegner lovende program? De har et solid teoretisk grunnlag som forklarer hvordan de virker De setter fokus på implementering De fokuserer på å styrke sosial kompetanse hos barn/unge Metoder som aktiviserer målgruppa De inneholder flere komponenter og inkluderer flere arenaer (eks: skole-hjem-fritid) Langsiktighet og kontinuitet De er tilpasset barnas og de unges utviklingstrinn De kan vise til dokumenterte resultater

13

14

15 Mer om tema finner du på forebygging.no/skole


Laste ned ppt "Forebygging i skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google