Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon for formannskapet 20. mars 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon for formannskapet 20. mars 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for formannskapet 20. mars 2013

2 Hovedtrender og hovedutfordringer 2012
Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

3 Hovedtrender og hovedutfordringer 2012
462 saker i 2012 – 486 i 2011 244 ungdommer i 2012 – 248 i 2011 Nedgang i saker på narkotika, skadeverk og trafikklovbrudd 27 færre voldssaker Stor økning i vinningskriminalitet – hele 37 prosent Nasking opp 60 prosent Færre saker i Kvadraturen – 154 i 2012 mot 202 i 2011 Antall voldssaker i Kvadraturen ned fra 30 i 2011 til 10 i fjor Fortsatt bekymring knyttet til Kvadraturen Ingen spesielle dager utmerker seg Risikoperiode: Vår og sommer Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

4 Hovedtrender og hovedutfordringer 2012
Av 244 ungdommer var 62 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre 25 prosent av alle registrerte – i 2011 var andelen 29 prosent Stor økning blant jentene: Fra 13 i 2011 til 21 i 2012 17 gjengangere sto bak 174 forhold i 2012 Sju jenter og ti gutter 34 prosent av alle registrerte forhold 24 gjengangere sto bak 211 forhold i 2011 Én jente og 23 gutter 40 prosent av alle registrerte forhold Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

5 Hovedtrender og hovedutfordringer 2012
Bekymret for en del ungdoms ukritiske drikking Hjemme alene-fester Lovbrudd Enkelte spesielt utsatt for å blir rekruttert til MC-miljø Rus, trusler, vold, lage fiktiv gjeld, utpressing av penger Bekymret for at flere elever sliter psykisk Utsatt for å ta dårlige valg Inntrykk av at terskelen for å mobbe og true på sosiale medier, senkes Problematikken er en kontinuerlig utfordring Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

6 Lovbrudd blant unge Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

7 Lovbrudd blant unge Utprøving av ulike rusmidler
Hasj (spice), piller og amfetamin Hasj i alle typer miljø – men gjelder noen få Bekymret for vold mot lærere, medelever og familiemedlemmer Æresrelatert vold er en aktuell og gjentagende problematikk Nedgang i antall saker på fem prosent Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

8 Alder, kjønn og etnisitet
Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

9 Alder, kjønn og etnisitet
Utfordring med jenter som er spesielt sårbare Sammensatt problematikk – rus som fellesnevner Bekymret for gutter med utfordrende atferd Rus, regelbrudd, trusler og vold De fleste lovbrudd gjøres av ungdom mellom 16 og 17 år Bekymring for helt unge Guttene dominerer – men økning av jenter Færre under kriminell lavalder Av 244 ungdommer var 62 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre Prosentvis færre enn året før Flere jenter Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

10 Steder, miljøer og situasjoner
Kristiansand: 321, økning på to prosent Randesund: 67, nedgang på 28 prosent Vågsbygd: 75, nedgang på fem prosent Kvadraturen: 154 saker, nedgang på 24 prosent Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

11 Steder, miljøer og situasjoner
Lund, Søm, Grim og Vågsbygd beskrives som risikoområder for kriminalitetsutvikling Bekymringene gjelder noen få ungdommer på hvert sted Gjelder trusler, vold, skadeverk, tyveri og naskeri Tverretatlig samarbeid omkring problematikken med MC-miljøer Fokus på miljø med høyreekstreme uttrykksformer Tidligere gjengangere kommer tilbake til Kristiansand Kontinuerlig tverretatlig samarbeid om videre oppfølging Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

12 Unge gjengangere Ungdom og kriminalitet i Kristiansand
Få ungdom registrert for mange forhold Flere ungdom registrert for få forhold Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

13 Unge gjengangere Fra 24 unge gjengangere i 2011 til 17 i 2012
Fra én jente i 2011 til sju i 2012 Går i riktig retning, men fortsatt en utfordring å få ned antallet Sammensatt problematikk Rus fellesnevner – opprettholdende faktor for kriminalitet Bekymret over at unge mellom 10 og 13 år har begått gjentatt kriminalitet Utfordring å komme tidlig nok inn når det gjelder alder og problematikk Det vil kreve kontinuerlig og målrettet tverretatlig samarbeid over tid for å få ned antall unge gjengangere Ungdom og kriminalitet i Kristiansand


Laste ned ppt "Presentasjon for formannskapet 20. mars 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google