Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Te ka slags nøtte?» 10. oktober 2012 Anders Bakken, NOVA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Te ka slags nøtte?» 10. oktober 2012 Anders Bakken, NOVA"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Te ka slags nøtte?» 10. oktober 2012 Anders Bakken, NOVA
Ungdom i Norge Oppdatert forskning om hvordan «ståa» egentlig er i ungdomsbefolkningen «Te ka slags nøtte?» 10. oktober 2012 Anders Bakken, NOVA

2 Bekymringer om ungdommen
Kriminalitet Rusmiddelbruk Mobbing Seksualitet og kropp Ungdomsopprør Konflikter med foreldre Skadelig mediebruk Psykiske problemer Lite fysisk aktivitet Forbruk og økonomi Frafall i skolen Arbeidsledighet Verdimessig forfall

3 Tenåringsfasen Identitet (”Hvem er jeg”) Forholdet til jevnaldrende
Tilhørighet i det ungdomskulturelle landskapet Testing av grenser Autonomi i forholdet til foreldrene

4 Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er i fritida
Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

5 Noen utviklingstrekk ved dagens unge
Medievaner og nye kommunikasjonsformer Skole og utdanning Idrett og fysisk aktivitet Kriminalitet og rus Psykisk helse

6 Tilgang til teknologi på eget rom
Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

7 Ny ungdomssosialitet? Virtuelle samværsformer
Møteplasser Alltid online Sosiale medier – en nye identitetsarena Nye eksklusjonsmekanismer

8 Skoletrivsel Kilde: NOVA, Ung i Norge

9 Skolekonflikter Kilde: NOVA, Ung i Norge

10 Skolemotivasjon Kilde: NOVA, Ung i Norge

11 Lite motstand mot skolen som institusjon
Skole og utdanning som nødvendighet For egen framtid Disiplineringsarena Skolen også en sosial arena For vennskap, tilhørighet, trivsel og anerkjennelse Identitetsdanning Er skolen en arena der ungdomssosialiteten i økende grad utspiller seg ”live”? En viktigere møteplass for ungdom?

12 Andel fullført videregående opplæring
Kilde: Statistikkbanken SSB

13 Trening i idrettslag (siste uke)
Kilde: Ung i Norge

14 Medlemskap i idrettslag
Kilde: Ung i Norge

15 Trening i idrettslag og på treningssenter
Kilde: Ung i Norge

16 Endringer i rusmiddelbruk
Kilde: Ung i Norge (ungdomstrinnet)

17 Utviklingen på alkoholfeltet er overraskende fordi:
Det gjentatte ganger er dokumentert en tett kobling mellom foreldrenes og de unges alkoholbruk Unge som i ulike sammenhenger får alkohol av sine foreldre drikker mer Omsetningen på vinmonopolet har med unntak for siste år vist en ”positiv” vekst

18 Endringer i atferdsproblemer
Kilde: Ung i Norge (ungdomstrinnet)

19 Veltilpasset ungdom Generelt framstår dagens ungdomsgenerasjon som vellykket og godt tilpasset arenaer som er viktige i ungdomstida. Skole og utdanning er viktig, og det meste av fritida leves i tett tilknytning til nærmiljø og familie. Hjemmet ser ut til å være det aller mest sentrale møtestedet ungdommer imellom. Båndene til familien er sterke og mer preget av samarbeid og gjensidig tillit enn av konfrontasjoner og protestholdninger

20 Psykiske plager i ungdomsskolen
Kilde: Ung i Norge 2010

21 Tilpasning på ulike arenaer
Ungdomstid Familie Fritid Skole 80 % klarer seg bra 5 % klarer seg dårlig 15 % i gråsonen

22 Indikatorer på manglende skolemotivasjon
Vil heller jobbe enn å gå på skole Konsentrasjonsvansker Skulket skolen en hel dag Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

23 Hva kjennetegner ungdom med manglende skolemotivasjon?
Liker seg dårligere på skolen, de er oftere i skolekonflikter og har lavere utdanningsplaner Mange lever et avsondret liv fra familien De har færre venner, blir oftere mobbet og har flere psykiske plager De spiller mer data-/pengespill og leser færre bøker De involverer seg oftere i kriminalitet og ruser seg mer

24 Rus og skolemotivasjon

25 Et velkjent mønster? Svak hjemmeforankring Svak skoleforankring
Utgjør risikoungdommene de ”samme” ungdommene nå som før? Svak hjemmeforankring Svak skoleforankring Tilknytning til ”negative” ungdomsmiljøer

26 Oppsummering av utviklingstrekk
En mer veltilpasset ungdomsgenerasjon? Økende skoletilpasning Økte sunnhetsidealer Mindre bruk av rusmidler Færre atferdsproblemer

27 Forklaringer? Nye medievaner og kommunikasjonsmønstre
Grunnlaget for en ny ungdomssosialitet? Tette relasjoner mellom generasjonene Generasjonskonflikten som ble borte? Lite motstand mot skolen som institusjon Økning i psykiske plager blant tenåringer? Begrenset kunnskap


Laste ned ppt "«Te ka slags nøtte?» 10. oktober 2012 Anders Bakken, NOVA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google