Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom i Norge Oppdatert forskning om hvordan «ståa» egentlig er i ungdomsbefolkningen «Te ka slags nøtte?» 10. oktober 2012 Anders Bakken, NOVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom i Norge Oppdatert forskning om hvordan «ståa» egentlig er i ungdomsbefolkningen «Te ka slags nøtte?» 10. oktober 2012 Anders Bakken, NOVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom i Norge Oppdatert forskning om hvordan «ståa» egentlig er i ungdomsbefolkningen «Te ka slags nøtte?» 10. oktober 2012 Anders Bakken, NOVA

2 Bekymringer om ungdommen • Kriminalitet • Rusmiddelbruk • Mobbing • Seksualitet og kropp • Ungdomsopprør • Konflikter med foreldre • Skadelig mediebruk • Psykiske problemer • Lite fysisk aktivitet • Forbruk og økonomi • Frafall i skolen • Arbeidsledighet • Verdimessig forfall

3 Tenåringsfasen • Identitet (”Hvem er jeg”) • Forholdet til jevnaldrende • Tilhørighet i det ungdomskulturelle landskapet • Testing av grenser • Autonomi i forholdet til foreldrene

4 Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er i fritida Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

5 Noen utviklingstrekk ved dagens unge • Medievaner og nye kommunikasjonsformer • Skole og utdanning • Idrett og fysisk aktivitet • Kriminalitet og rus • Psykisk helse

6 Tilgang til teknologi på eget rom Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

7 Ny ungdomssosialitet? • Virtuelle samværsformer – Møteplasser – Alltid online • Sosiale medier – en nye identitetsarena • Nye eksklusjonsmekanismer

8 Skoletrivsel Kilde: NOVA, Ung i Norge

9 Skolekonflikter Kilde: NOVA, Ung i Norge

10 Skolemotivasjon Kilde: NOVA, Ung i Norge

11 Lite motstand mot skolen som institusjon • Skole og utdanning som nødvendighet – For egen framtid – Disiplineringsarena • Skolen også en sosial arena – For vennskap, tilhørighet, trivsel og anerkjennelse – Identitetsdanning • Er skolen en arena der ungdomssosialiteten i økende grad utspiller seg ”live”? – En viktigere møteplass for ungdom?

12 Andel fullført videregående opplæring Kilde: Statistikkbanken SSB

13 Trening i idrettslag (siste uke) Kilde: Ung i Norge

14 Medlemskap i idrettslag Kilde: Ung i Norge

15 Trening i idrettslag og på treningssenter Kilde: Ung i Norge

16 Endringer i rusmiddelbruk Kilde: Ung i Norge (ungdomstrinnet)

17 Utviklingen på alkoholfeltet er overraskende fordi: • Det gjentatte ganger er dokumentert en tett kobling mellom foreldrenes og de unges alkoholbruk • Unge som i ulike sammenhenger får alkohol av sine foreldre drikker mer • Omsetningen på vinmonopolet har med unntak for siste år vist en ”positiv” vekst

18 Endringer i atferdsproblemer Kilde: Ung i Norge (ungdomstrinnet)

19 Veltilpasset ungdom Generelt framstår dagens ungdomsgenerasjon som vellykket og godt tilpasset arenaer som er viktige i ungdomstida. Skole og utdanning er viktig, og det meste av fritida leves i tett tilknytning til nærmiljø og familie. Hjemmet ser ut til å være det aller mest sentrale møtestedet ungdommer imellom. Båndene til familien er sterke og mer preget av samarbeid og gjensidig tillit enn av konfrontasjoner og protestholdninger

20 Psykiske plager i ungdomsskolen Kilde: Ung i Norge 2010

21 Tilpasning på ulike arenaer • 80 % klarer seg bra • 5 % klarer seg dårlig • 15 % i gråsonen Ungdomstid Familie FritidSkole

22 Indikatorer på manglende skolemotivasjon • Vil heller jobbe enn å gå på skole • Konsentrasjonsvansker • Skulket skolen en hel dag Kilde: NOVA, Ung i Norge 2010

23 Hva kjennetegner ungdom med manglende skolemotivasjon? • Liker seg dårligere på skolen, de er oftere i skolekonflikter og har lavere utdanningsplaner • Mange lever et avsondret liv fra familien • De har færre venner, blir oftere mobbet og har flere psykiske plager • De spiller mer data-/pengespill og leser færre bøker • De involverer seg oftere i kriminalitet og ruser seg mer

24 Rus og skolemotivasjon

25 Et velkjent mønster? • Utgjør risikoungdommene de ”samme” ungdommene nå som før? – Svak hjemmeforankring – Svak skoleforankring – Tilknytning til ”negative” ungdomsmiljøer

26 Oppsummering av utviklingstrekk • En mer veltilpasset ungdomsgenerasjon? – Økende skoletilpasning – Økte sunnhetsidealer – Mindre bruk av rusmidler – Færre atferdsproblemer

27 Forklaringer? • Nye medievaner og kommunikasjonsmønstre – Grunnlaget for en ny ungdomssosialitet? • Tette relasjoner mellom generasjonene • Generasjonskonflikten som ble borte? • Lite motstand mot skolen som institusjon • Økning i psykiske plager blant tenåringer? – Begrenset kunnskap


Laste ned ppt "Ungdom i Norge Oppdatert forskning om hvordan «ståa» egentlig er i ungdomsbefolkningen «Te ka slags nøtte?» 10. oktober 2012 Anders Bakken, NOVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google