Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

…..forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling……. Nye rusmidler, nye trender- hvilke konsekvenser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "…..forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling……. Nye rusmidler, nye trender- hvilke konsekvenser."— Utskrift av presentasjonen:

1 …..forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling……. Nye rusmidler, nye trender- hvilke konsekvenser ? Statistikk 2003 www.forebygging.no kari.flatby@sykehuset-innlandet.no

2 ANDELEN AV BEFOLKNINGEN SOM RØYKER DAGLIG ER CA.30% - LIKE MANGE MENN SOM KVINNER ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…...

3 ALKOHOL 15 – 20 ÅR Debut alder 14.9 år stabil siste 10 år ”De bratte årene”: 20% debutert når de starter på ungdomsskolen 80% debutert når de går ut RUSMIDLER I NORGE 2003

4 ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…... ALKOHOL 15 – 20 ÅR 2003 Fra -99 til -03 økte forbruket med 1,6 liter ren alkohol fra-93 er økningen på nesten 3 liter TOTALFORBRUK 5.5 liter REN ALKOHOL 7.1 (5.3) - gutter4.4 (3.7) - jenter RUSMIDLER I NORGE 2003

5 ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…... ALKOHOL 15 – 20 ÅR liter ren alkohol fordelt på ulike drikkesorter RUSMIDLER I NORGE 2003 20032002 ØL2.2 (2.0 ) VIN0,5 (0,5 ) BRENNEVIN1,4 (1.5 ) RUSBRUS (i salg fra 1996) 1.4 (0,4 ) 5,5 liter (4.4 liter )

6 Beregnet gjennomsnittlig alkoholkonsum målt i liter ren alkohol blant gutter og jenter i alderen 15-20 i Norge, 1986 - 2002 UNGDOMSUNDERSØKELSEN 2002 (Astrid Skretting)

7 Beregnet gjennomsnittlig alkoholkonsum målt i liter ren alkohol blant gutter og jenter i alderen 15-20 år i Oslo, 1973-2002 UNGDOMSUNDERSØKELSEN 2002 (Astrid Skretting, Sifa)

8 ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…... CANNABIS 2003 (2002) Prosent av ungdom i Norge i alderen 15-20 år “noen gang prøvd cannabis” hele landet 17% (15%) ”brukt mer 10 ggr. siste 6 mndr” 10% (7%) “burde selges fritt” 1993 3.8% 2003 9.6% (10%) RUSMIDLER I NORGE 2003

9 Prosentandel av ungdom i alderen 15-20 år som oppgir at de har brukt cannabis henholdsvis noen gang og i løpet av de siste 6 mndr. 1986-2002

10 Prosentandel av ungdom i alderen 15-20 år i Oslo som oppgir at de har brukt cannabis henholdsvis noen gang i løpet av siste 6 mndr, 1968-2002

11 .forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…... ANDRE STOFFER/party-dop 2003 (2002) Prosent av ungdom i Norge i alderen 15-20 år “har noen gang prøvd” ecstasy 3,2% (2,7) amfetamin 4,6% (3,4) kokain 3,2% (1.5) heroin 0,9% (0.4) RUSMIDELR I NORGE 2003

12 Prosentandel av ungdom i alderen 15-20 år i Norge som noen gang har brukt forskjellige narkotiske stoffer, 1986-2002 UNGDOMSUNDERSØKELSEN 2002 (Astrid Skretting)

13 Prosentandel av ungdom i alderen 15-20 år i Oslo som noen gang har brukt forskjellige narkotiske stoffer 1970 - 2002 UNGDOMSUNDERSØKELSEN 2002 (Astrid Skretting)

14 ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…... BEKYMRINGSFULLE TREKK 2003  mer liberalt syn – holdninger på glid  lett tilgjengelighet på ulike typer stoff ALKOHOLBRUKEN FORTSATT DET STORE PROBLEMET  økningen  drikkemønsteret  jentene haler inn på guttene

15 ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring….. FAKTA OM ALKOHOL:  For ungdom mellom 15 og 25 år er fylla viktigste dødsårsak  Hver fjerde ungdom har opplevd uvennskap og krangel i forbindelse med egen alkoholbruk  En av åtte har opplevd slagsmål  En av elleve har opplevd ulykker/slagsmål

16 …..forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling……. TREKK VED ”DEN MODERNE UNGDOMMEN ” •internasjonalisering av ungdomstiden - kulturen • ungdomstiden er blitt lengre • forbruksmønster som identitetsbyggeklosser • skole/arbeid mindre rolle som identitetsmarkør • informasjonsmangfold • velger selv hvor de vil finne informasjon Hvis ikke vi blir ”gode nok” utspiller vi vår rolle - det sperrer for den dialogen vi er avhengige av

17 …..forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling……. TREKK SOM ØKER PROBLEM-RISIKO: • et uendelig stort mangfold av stoffer • lett tilgjengelighet • høyt tempo ”her og nå” mangel på forutsigbarhet datateknologi, mobil.. • Ungdom føler seg mer kompetente enn voksne på for dem sentrale områder (data-teknologi, rusmidler, humor, global tenkning)

18 …..forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling……. UNG `2007 Hvordan vil de kommende ungdomskulturer forhold seg til rusmidler? ungdom vil fortsatt: • være usikker • være opptatt av seg selv, hverandre og kjønn • ønske å skille seg ut i forhold til foreldrene ØKET VELFERD, INDIVIDUALISERING, SELVREALISERING. KLÆR OG MUSIK VIL FORTSATT SPILLE EN ROLLE Tre grupper ungdommer/yngre voksne og bruk av rus: • de veldig kontrollerte, de som søker personlig suksess (lite) • unge med hardt arbeid og hard avslapping (oppstrammer/avslapping) •de sårbare, ”de og oss” (selvmedisinering)


Laste ned ppt "…..forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling……. Nye rusmidler, nye trender- hvilke konsekvenser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google