Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den norske tannlegeforening Lønnsoppgjøret 2009 Forhandlingssjef John frammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den norske tannlegeforening Lønnsoppgjøret 2009 Forhandlingssjef John frammer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den norske tannlegeforening Lønnsoppgjøret 2009 Forhandlingssjef John frammer

2 Den norske tannlegeforening Lønnsoppgjøret 2009 Lønnsfesten er slutt!

3 Den norske tannlegeforening Tannlegeforeningen i flere tariffområder Kommunalt avtaleområde KS Oslo kommune Staten Spekter Forhandlingene i Staten starter 3. april og avsluttes natt til 1. mai…

4 Den norske tannlegeforening Stridstema våren 2009 Økonomi Pensjon –Hva skjer med opptjeningstiden, som i dag er 30 år? –Hva skjer med tidligpensjon (AFP) – store tap? –Hva skjer med 85 åreregelen? –Hva skjer med særaldersgrensen? –Hva blir ytelsesnivået?

5 Den norske tannlegeforening Pensjonsreformen Bakgrunn: Økonomi Stimulerer ikke til arbeid Ikke rettferdig Sammenheng inntekt, arbeid og pensjon Behov for arbeidskraft Kompliserte regler

6 Den norske tannlegeforening Antall yrkesaktive per pensjonist 1967 3,9 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,6 2007 1,7 2050 Stadig færre yrkesaktive skal oppebære kostnadene for stadig flere pensjonister Kilde: AID

7 Den norske tannlegeforening Stortingets vedtak: «Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres. Etter at det er vedtatt en ny modell for Folketrygdens alderspensjon, må de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen …» Pensjonsforliket mai 2005

8 Den norske tannlegeforening Regjeringens lovforslag Livsløpsopptjening fra 13 – 75 år Fleksibelt uttak 62 – 75 år Ikke avkorting Pensjonsbeholdning Levealderjustering Garantipensjon –13.februar 2009 legger Regjeringen fram lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden for Stortinget. – En ny milepæl er nådd i arbeidet med pensjonsreformen, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

9 Den norske tannlegeforening I faresonen : 30 års regelen – det ”lønner seg ikke å jobbe lenger” Særaldersgrenser 66 % av sluttlønn –SPØRSMÅL: Vil det være politisk mulig å opprettholde når alle andre får mindre?

10 Den norske tannlegeforening Særaldersgrense og tjenstepensjon Aldersgrense for tannleger i Den offentlige tannhelsetjeneste er 65 år Kan gå av med full pensjon fra 62 års alder dersom alder og offentlig tjenestetid er 85 år –Tjenestepensjonsordningen er en bruttolønnsordning = 66% av sluttlønnen ved 30 års opptjening

11 Den norske tannlegeforening Kan privat og offentlig sektor gå hver sin vei?

12 Den norske tannlegeforening Offentlige tjenestepensjoner Skal tilpasses ny folketrygdmodell Skal omfattes av levealderjustering Skal omfattes av indeksering ”Den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene”

13 Den norske tannlegeforening Fra mandatet til utvalget som skal lage forslag ”Man skal tjene opp mer pensjon hvis man jobber lenger, og den årlige pensjonen skal være høyere desto senere den tas ut.” ”Utvalgets forslag skal ikke føre til at kostnadene knyttet til offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor øker.”

14 Den norske tannlegeforening Det nye systemet Lønnsnivå kr 350.000,-. 231.000

15 Den norske tannlegeforening Besteårsregel og stigende inntekt 20 år 350.000 300.000 400.000 Stigende lønn: gjennomsnitt siste 20 år 375.000 Stigende lønn er gunstig i forhold til besteårsregelen. Fra 300.000-400.000 i lønnsutvikling gir mer enn 4000 kr mer i dagens folketrygd enn ”flat” lønn på 350.000, tross lik livsinntekt på 40 år

16 Den norske tannlegeforening Tre relevante krav 30 års opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning skal gi en pensjon som er minst 66 prosent av sluttlønn. Behold retten for AFP-ere til å motta pensjon på 66 prosent av sluttlønn fra fylte 65 år, også etter avgang ved 62 år. Behold særaldersgrensene med dagens ytelser.

17 Den norske tannlegeforening Ramme for lønnsoppgjøret Regjeringen anslår at lønnsutviklingen blir på 5 % NB anslår at lønnsveksten blir opp mot 4 ¾ % SSB anslår at lønnsvekst blir på over 4 % Finans dep. 4 ¼ % Er i den senere tid nedjustert

18 Den norske tannlegeforening Rentenivået Norges Banks utlånsrente er nå 2, 5 % Ved tariffkonferansen i fjor var den på 5,25%, Renten vil forsette å synke i løpet av 2009 Det er forventet at Norges Bank vil senke 2-3 ganger i år, med 0,25% hver gang

19 Den norske tannlegeforening Konsumprisindeks Var på 1,9 % fra 2008 – 2009 3,8 % året før Prisvekst i 2009 anslås til 2,0 % av SSB Norges Bank anslår den til 3,0 %

20 Den norske tannlegeforening Arbeidsmarkedet Sysselsettingen har økt sterkt siden 2006 2006 = 85 000 personer - 3,6 % 2007 = 100 000 personer – 4,1 % 2008 noe dempet likevel på om lag 3 % Høyeste sysselsettingsvekst på over 40 år… 2009 Arbeidsledigheten vil stige fra 2,6 % til 4 %

21 Den norske tannlegeforening Akademikerne sine krav: At langtidsutdannede i offentlig sektor skal få en prosentvis lønnsutviklingen som er egnet til å minske lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor At ny offentlig tjenestepensjon tilpasses stortingets vedtak og at den nye tjenestepensjonen må være minst like god som dagens tjenestepensjon

22 Den norske tannlegeforening Akademikernes krav i Oslo K og Staten Hele den økonomiske rammen fordeles lokalt/eller? Akademikerne har tradisjonelt fremmet krav om %-vise generelle tillegg til alle og en pott til lokale forhandlinger

23 Den norske tannlegeforening Lønnsoppgjøret 2008 - KS Kapittel 3.4.1 – Kan vurderes i 2008 Kapittel 3.4.2 – Forhandlinger i 2008 Kapittel 4 B – Sentrale forhandlinger Kapittel 4 C – Sentrale forhandlinger Kapittel 5 – Årlig lønnsregulering

24 Den norske tannlegeforening Lokale lønnsforhandlinger i KS-området Skal gjennomføres hvert år Skal være ferdig til 1. oktober Hensyn til lønnsutviklingen, kommunens totale situasjon herunder økonomi og effektivitet Kan gis både generelle og individuelle tillegg Kan avtales at hele eller deler av reguleringen fordeles av arbeidsgiver Lokal nemnd eller pendelvoldgift

25 Den norske tannlegeforening Kapittel 5 forhandlingene i kommune Øke kunnskapen og forhandlingsstyrken hos lokale tillitsvalgte Sikre at de lokale lønnsoppgjørene blir gjennomført innen 1. oktober Aktivt bruke ”Lønnssamtaler” som et virkemiddel i den lokale lønnsutviklingen Sikre at det blir avholdt egne drøftingsmøter for kapittel 3 og 5


Laste ned ppt "Den norske tannlegeforening Lønnsoppgjøret 2009 Forhandlingssjef John frammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google