Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSVAR OFFENTLIG PENSJON 05.03.09 MAGNUS E. MARSDAL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSVAR OFFENTLIG PENSJON 05.03.09 MAGNUS E. MARSDAL."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSVAR OFFENTLIG PENSJON 05.03.09 MAGNUS E. MARSDAL

2

3 Stortingets vedtak: «Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres. Etter at det er vedtatt en ny modell for Folketrygdens alderspensjon, må de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen …» Pensjonsforliket mai 2005

4

5

6 Hvor lenge jobber vi? Definisjon av «fulltid»: Lønnsinntekt over 280.000 kr i året.

7 Ulike yrkers levealder Prest: 81,0 Arkitekt: 80,6 Lege: 80,4 Rørlegger: 75,7 Trykker: 74,8 Servitør: 71,9 Taxisjåfør: 71,9 Renholder: 71,4 Kokk: 71,1 Tallene gjelder menn 1996–2000 (Statistisk sentralbyrå) LO-kongressen 05 vedtok: «En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. […] Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.»

8 Det nye systemet Lønnsnivå: 350.000 kr. Opptjening: 43 år fulltid ved fylte 67

9 Hva er rettferdighet? Norsk riksmålsordbok: Når «straff, belønning el. goder tildeles upartisk, efter fortjeneste» Norsk ordbok: «Riktig etter lov og moral idet det tas tilbørlig hensyn til alle sider av saken»

10 Har vi råd? 2002 213.000 kr etter skatt 2050 426.000 kr etter skatt 402.000 kr etter skatt

11 Stortingets vedtak: Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres. Etter at det er vedtatt en ny modell for Folketrygdens alderspensjon, må de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de offentlige tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering. Den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor.» Pensjonsforliket mai 2005

12 Tre relevante krav 30 års opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning skal gi en pensjon som er minst 66 prosent av sluttlønn. Behold retten for AFP-ere til å motta pensjon på 66 prosent av sluttlønn fra fylte 65 år, også etter avgang ved 62 år. Behold særaldersgrensene med dagens ytelser. www.forsvarpensjon.no

13 Det politiske spillet Er fagbevegelsens krav legitime? Hvilken rolle spiller ekspertene? Hvilken rolle spiller finanskrisa? Hvilken rolle spiller regjeringskonstellasjonen og stortingsvalget til høsten? Hvilken rolle spiller grunnplanet i fagbevegelsen?

14 Bestill bøker nå! 1 eks: 99,- 10 eks: 89,- 50 eks: 79,- 100 eks: 69,- 250 eks: 59,- 500 eks: 55,- post@manifest.no www.manifest.no


Laste ned ppt "FORSVAR OFFENTLIG PENSJON 05.03.09 MAGNUS E. MARSDAL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google