Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEFARING Isolater ved Stord sjukehus §. Deltakere fra Helse Fonna HF Prosjektleder Trond Sletten Byggeleder Øystein Tufteland Enhetsleder Innkjøp Leif.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEFARING Isolater ved Stord sjukehus §. Deltakere fra Helse Fonna HF Prosjektleder Trond Sletten Byggeleder Øystein Tufteland Enhetsleder Innkjøp Leif."— Utskrift av presentasjonen:

1 BEFARING Isolater ved Stord sjukehus §

2 Deltakere fra Helse Fonna HF Prosjektleder Trond Sletten Byggeleder Øystein Tufteland Enhetsleder Innkjøp Leif Terje Alvestad Krav til dokumentasjon (FDV) Trond Sletten

3 Info om prosjektet Info om anbudsprosessen Generell informasjon om RiB, RiV og RiE Befaring Oppsummering og gjennomgang av spørsmål og svar AGENDA

4 Informere om prosjektet Beskrive hovedkravene i konkurransegrunnlaget. Gjennomføre felles befaring i det aktuelle område. Besvare spørsmål som stilles av tilbyderne. Få tilbakemelding på konkurransegrunnlagets innhold og krav – er kravene realistiske (kostnadsdrivende krav). Målsetting med tilbyderkonferansen

5 Praktisk informasjon Spørsmål ønskes fortløpende. Noteres helst på et ark slik at det kan registreres for at svaret kan bli tatt med i referatet. Alle spørsmål vil bli notert, besvart samt distribuert til alle tilbyderne (navn på spørsmålsstiller vil ikke bli angitt). Det blir skrevet referat fra konferansen, og dete vil bli sendt til samtlige deltakere.

6 Isolater ved Stord sjukehus Anskaffelsen omfatter 4 nye kontaktsmitteisolater i eksisterende bygg, inklusiv full rehabilitering av rommene. Asbestsanering i alle rom. 1 nytt kontor ved siden av rom 208. 3 nye ventilasjonsanlegg som skal dekke isolatene. 2 nye ventilasjonsrom på tak. Diverse inngrep i 1. og 2. etg. i forbindelse med oppgradering av VVS- og elektriske anlegg.

7 Kommersiell informasjon Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Del III - Anskaffelser under terskelverdi Anskaffelsesprosedyre Framdriftsplan Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Avtalestandard og tilbudsstruktur

8 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsesprosedyre definert i forskriften del III Anskaffelsen gjennomføres i henhold til prosedyren ” Konkurranse med forhandling" i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 15 juni 2001. Forskrift om offentlige anskaffelser er tilgjengelig på: http://www.lovdata.no. Forskriften ligger under Forskrifter/Sentrale forskrifter og er videre gruppert under Nærings- og handels- departementet Forskriftens del I - § 2-2 Terskelverdier Bygg og anlegg har en terskelverdi på kr 40.5 mill - bygg og anlegg under denne verdi følger forskriftens del III (under terskel)

9 23 nov -06Tilbudsfrist Primo des -06Avklaringer Medio des -06Kontraktsinngåelse Jan - xx -07Gjennomføring av oppdraget Fremdriftsplan

10 Prisformat NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, NS 3436 Formular for kontrakt om totalentreprise NS 3438 Formular for totalentreprenørens sikker- hetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjons- tiden legges til grunn for kontrakten.

11 Kvalifikasjonskrav Minstekrav (Skatteattest, HMS etc) Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Tilbyder skal vedlegge attest for registrering i det faglige register som er bestemt ved lovgivningen i del land hvor tilbyder er etablert, for eksempel Foretaksregisteret i Brønnøysund. Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Kredittvurdering av Dun & Bradstreet AS eller annen anerkjent kredittvurderings- institusjon Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Teknisk personell/kapasitet/ressurser og kvalitetssikring Underleverandører Referanser Godkjenninger Lønns- og arbeidsvilkår

12 Tildelingskriterier Oppfyllelse av spesifiserte krav Oppdragsforståelse Samlet kostnad Vedlikeholdsvennlighet Løsningens driftskostnader Leverings- og ferdigstillelse

13 Beskrivelse - RiB Kontraktsregler Rigging og drift Bygningsmessige arbeider Opsjoner FDV - Utarbeide FDV dokumentasjon iht. Helse Fonna’s spesifikasjon

14 Tegninger - RiB Gjennomgang av tegninger

15 Beskrivelse - RiV Ventilasjon Sanitær Varmeanlegg Gass og trykkluft Automasjon FDV - Utarbeide FDV dokumentasjon iht. Helse Fonna’s spesifikasjon

16 Tegninger - RiV Gjennomgang av tegninger

17 Utfordringer/Beskrivelse - RiE Endre funksjon "midt i" eksisterende bygningsmasse Sjukehuset er i full drift Vitale anleggsdeler og komponenter blir direkte eller indirekte berørt av arbeidene Medisinske områder gr. 1 og 2 (jording, nødstrøm/redundant forsyning, utkoblingstider ved feil etc.) Dokumentasjon Tilpasning til eksisterende tekniske installasjoner og bygningsmessig FDV - Utarbeide FDV dokumentasjon iht. Helse Fonna’s spesifikasjon

18 Tegninger - RiE Gjennomgang av tegninger

19 Fagene orienterer i ”felten” Elektro VVS Bygg Samle spørsmål og returnere her kl. 13:30

20 Helse Fonna HF Helse Vest RHF (Adm. Dir: Herlof Nilssen - Sandnes) Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stvg, Apotekene Vest, Helse-Vest IKT Helse Fonna HF (Adm dir: Johannes Kolnes - Hgsd) Haugesund Sjukehus Stord Sjukehus Odda Sjukehus Valen Sjukehus Totalt betjener sjukehusene i Helse Fonna en befolkning på ca 160 000 mennesker

21 Helse Fonna Intern Service Intern service er et område (avdeling) i Helse Fonna. Vi har en bemanning på ca 286 ansatte. Ansvar til Intern service er alt som ikke har direkte med pasientbehandling som: teknisk, kjøkken, renhold, biler og bygg Vi betjener ca. 150 000 m2 med bygg I år så vil foretaket investere ca kr 60 mill på ”oppgradering” av byggmassen deriblant isolater ved Stord sjukehus


Laste ned ppt "BEFARING Isolater ved Stord sjukehus §. Deltakere fra Helse Fonna HF Prosjektleder Trond Sletten Byggeleder Øystein Tufteland Enhetsleder Innkjøp Leif."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google