Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Nye rammeavtaler for kommunikasjon i Enova Informasjonsmøte 30. januar, 2007 Kommunikasjonsansvarlig Bård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Nye rammeavtaler for kommunikasjon i Enova Informasjonsmøte 30. januar, 2007 Kommunikasjonsansvarlig Bård."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Nye rammeavtaler for kommunikasjon i Enova Informasjonsmøte 30. januar, 2007 Kommunikasjonsansvarlig Bård Bjerkaker

2 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Agenda Presentasjon av deltakere fra Enova Kort presentasjon av Enova Gjennomgang av konkurransegrunnlaget Spørsmål og svar Gode råd fra PTL

3 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enova SF Eies av Olje- og energidepartementet Forvalter Energifondet –ca 700 mill kr pr år –ca 1.500 mill kr pr år fra 2010 Mål –12 TWh spart og produsert ny fornybar energi innen utgangen av 2010 –Økes til 30 TWh innen 2016

4 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enova Visjon Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Verdier Resultatorientert, markedsnær, offensiv og profesjonell Formål Å fremme en langsiktig miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

5 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enovas organisasjon pr. 01.01.07

6 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enovas satsingsområder Kommunikasjon – Opplæring – Rådgiving Strategi og utvikling Energibruk Industri BBA Husholdninger Barn & Unge Energi Produksjon Varme og naturgass Fornybar kraft Ny teknologi

7 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger ”Kundene” Investorer, byggherrer, industri, teknologiutviklere, energiselskaper, skogeierforeninger, fjernvarmeselskaper mv. ”Forbrukerne” Alle husstandene i Norge, Forbrukerrådet, Barn & unge Målgrupper for vår kommunikasjon Kommunikasjon fra Enova Ansatte ”Eierne” Regjering, Storting, andre politiske miljøer. OED ”Samfunnet” Medier, Bransjeorganisasjoner, Andre myndighetsinstitusjoner, Akademiske institusjoner, miljø- og klimaorganisasjoner mv

8 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Kommunikasjonsmål 2006-2007 Bedre effekten av enkeltprogrammene gjennom forbedret kommunikasjon Forsterke allment omdømme – bygge merkevaren Enova Ta en sentral samfunnsposisjon Holde politisk miljø og andre viktige interessenter godt oppdatert, beholde og utvikle frihetsgraden

9 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Virksomhetsstrategi 2007 "Enova skal bygge markeder for fornybar energi og er derfor avhengig av å være en tydelig og markert samfunnsaktør med troverdighet og integritet i markedet og i det politiske miljø. Enova vil utvikle sin samfunnsposisjon: en svak posisjon gir liten frihetsgrad, en sterk posisjon gir større mulighetsrom og større gjennomslagskraft. Så lenge uhjulpen kjennskap er under 40% vil kjennskap være en utfordring for Enova."

10 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Informasjon og kommunikasjon - Viktig område for Enova Del av vårt oppdrag beskrevet i avtalen med OED –”Landsdekkende informasjon og rådgivning” Enovas Svartjeneste Minenergi.no Brosjyrer/kjøpsveiledere mv Kampanjer Messer Satsing på barn og unge

11 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Nytt nettsted for husholdningene minenergi.no

12 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Andre virkemidler Samfunnskontakt – relasjonsbygging –Nettverksplan Marketing/Markedsstøtte –Kampanjer profesjonelle grupper –Kampanjer husholdninger Internett Overvåking, evaluering, analyser

13 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Effektiv energibruk ved Oslo S 40% lavere energibruk enn i 1998 6 mill. kr. spart årlig

14 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger

15 Konkurransegrunnlaget – Del 0 Generell info Tjenester –Strategisk kommunikasjonsrådgivning –PR og innholdsproduksjon –Reklame –Arrangement –Medieformidling –Markedsundersøkelser –Mediaovervåking og –analyse –Lagerhold og logistikk –Områdene blir vurdert for seg –Kan gis tilbud på flere, men vil bli avgjort for hvert enkelt område

16 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Fremdriftsplan Frist for tilbud19.02.2007, kl. 13.00 Informasjonsmøte30.01.07 Tilbudsåpning20.02.07, kl. 10.00 Kvalifisering av tilbydere og evaluering av tilbudUke 8-11 Eventuelle presentasjoner av tilbud og avklaringerAvtales ved behov Valg av tilbyder og utsendelse av intensjonsbrevUke 12-13 Avtaleinngåelse14 dager Avtaleperiode oppstartEtter signering

17 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Krav til kvalifikasjoner Obligatoriske krav Organisatorisk og juridisk stilling Økonomisk og finansiell stilling Tekniske og faglige kvalifikasjoner Underleverandører

18 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Krav til utforming av tilbud Levering Utforming Frister Avvik og forbehold !

19 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Oppdragsgivers behandling av tilbud Registrering Åpning Avvisning Avklaring og retting

20 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Avgjørelse av konkurransen Tildelingskriterier Innstilling på tildeling av kontrakter

21 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Konkurransegrunnlaget – Del I Avtaledokument

22 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Konkurransegrunnlaget – Del II Kontraktsbilag Bilag A – Beskrivelse av tjenestene og krav Bilag B – Vederlag Bilag C – Administrative bestemmelser Bilag D – Underleverandører


Laste ned ppt "Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Nye rammeavtaler for kommunikasjon i Enova Informasjonsmøte 30. januar, 2007 Kommunikasjonsansvarlig Bård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google