Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgsystem 2007 Anbudskonkurransen Innspill fra Trondheim kommune v/ Ingrid Fagerholt og Øyvind Øyen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgsystem 2007 Anbudskonkurransen Innspill fra Trondheim kommune v/ Ingrid Fagerholt og Øyvind Øyen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Valgsystem 2007 Anbudskonkurransen Innspill fra Trondheim kommune v/ Ingrid Fagerholt og Øyvind Øyen

3 Lov og forskrift - offentlige anskaffelser •Omfatter alle anskaffelser som foretas av et offentlig organ. •Regelverkets formål: –Sørge for økt konkurranse –Sikre effektive anskaffelser –Sikre god anbuds- og forretningsskikk, likebehandling, integritet, tillit –Overholdelse av internasjonale forpliktelser (Unngå kameraderi og smøring)

4 Hva sier loven? •Relativt kortfattet (detaljer i forskrift) •Anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse •Prosessen skal være forutberegnelig, gjennomsiktig og etterprøvbar •Utvelgelse etter objektive og ikke- diskriminerende kriterier

5 Hva med forskriften? •Omfattende •Forstå noen hovedprinsipper i anskaffelsesprosessen •Viktig å søke eksperthjelp

6 Konkurransegrunnlaget •Viktig dokument, bør legge ned mye arbeid i utforming. Kan ikke endres i ettertid! •Kvalifikasjonskrav •Tildelingskriterier

7 Kvalifikasjonskrav •Minstekrav til leverandør for å kunne delta i konkurransen •Skatteattest •HMS-erklæring •Miljøkrav

8 Tildelingskriterier 1.Laveste pris 2.Økonomisk mest fordelaktig •I sistnevnte tilfelle skal kriteriene angis og vektlegges (%-vis vekting fra 1/1-2007) •Eks på kriterier: kvalitet, sikkerhet, service, funksjonalitet, pris

9 Tildelingskriterier (forts) •Forutberegnelig og etterprøvbart •Kan ikke endres i ettertid •Ikke tillatt å vektlegge andre faktorer enn de som er tatt med i konkurransegrunnlaget

10 Kunngjøring og terskelverdier •Over 0,5 mill. kroner eks. mva kunngjøres nasjonalt •Over 1,7 mill. kroner eks. mva kunngjøres internasjonalt

11 Under terskelverdi? •Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse •Eks valgsystem: 2 leverandører aktuelle •Be om pris og garanti for service og levering iht frister oa •Still krav! Utarbeid kravspek som grunnlag for en avtale

12 Erfaringer fra Trondheim •Samarbeid med fylkeskommunen •Samle ulik kompetanse fra begge parter: innkjøp, juridisk, IT, valg •Legge ned mye arbeid i konkurransegrunnlag – viktig å få med alt! •Detaljeringsgrad må vurderes nøye, vi valgte å være detaljert og tydelig

13 KONKURRANSEGRUNNLAG A. Valgsystem med manntall og valgoppgjør B. Valgkort og manntallslister C. Stemmesedler til fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 10.09.07 for Sør- Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune

14 Faktorer: Kravspesifikasjon: Oppfylles (ja/nei) Manntall- funksjoner for kandidater og underskrivere : Systemet skal være innrettet og koplet opp mot manntallet, slik at:  Oppsøking og oppslag av kandidater og underskrivere i manntallet kan gjøres enkelt, med få tastetrykk.  Systemet fører løpende kontroll av oppslag mot allerede registrerte kandidater og underskrivere, slik at dobbeltføringer varsles og hindres. Dette gjelder også underskrivere på lister med mer enn 500 underskrivere.  Registrering på listene av kandidater og underskrivere kan gjøres lett, med overføring av korrekte opplysninger fra manntallet. Parti- funksjoner : Systemet skal være innrettet oppdatert slik mht. partier at:  Registrerte partier er lagt inn i systemet med korrekt navn og offisiell forkortelse.  Partienes rekkefølge i systemet skal til enhver tid være den rekkefølge departementet setter partiene opp i.  Hvert parti er innlagt med korrekt antall kandidater i samsvar med valgloven og innkomne listeforslag. For fylkestingsvalget er det min. 7 og maks. 43 kandidater pr. parti. For kommunestyrevalget i Trondheim er det min. 7 og maks. 91 kandidater pr. parti.

15 Oppsummert •Start arbeidet tidlig – ting tar tid •Samle nødvendig kompetanse – ingen kan være ekspert på alt •Tenk nøye gjennom hva dere vil ha og beskriv det konkret •Vær presis i tildelingskriteriene, hva er viktigst for dere å legge vekt på?

16 LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Valgsystem 2007 Anbudskonkurransen Innspill fra Trondheim kommune v/ Ingrid Fagerholt og Øyvind Øyen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google