Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konkurranseutsetting drift Elveplassen overnatting 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konkurranseutsetting drift Elveplassen overnatting 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konkurranseutsetting drift Elveplassen overnatting 2016

2 Føringer og prinsipper Formannskapet vedtok 21.06.16 sak 0098/16 1. Asker kommune lyser ut forhandlet konkurranse om kjøp av tjeneste; drift av Elveplassen overnatting, fortrinnsvis fra og med 1. januar 2017. Konkurransen reserveres ideelle organisasjoner, innenfor gjeldende regelverk. 2. Dersom prisen på anskaffelsen blir høyere enn det kommunen selv kan levere tilsvarende tjeneste for, avlyses konkurransen og kommunen driver hospitstjenesten i egen regi. 3. Det legges til rette for at akuttplassene som er etablert på «Varmestua» videreføres på en hensiktsmessig måte, i samarbeid med drifter av Elveplassen overnatting.

3 Lovverk som skal følges > Lov om offentlige Anskaffelser (LOA)/ Forskrift om offentlige Anskaffelser (FOA) > Unntak for helse- og sosialtjenester som skal tildeles en ideell organisasjon (FOA § 2-1 (3)a). En kan velge å forenkle anskaffelsen slik at kun forskriftens del I legges til grunn. > Ideell organisasjon defineres ved at den må være ikke- kommersiell (ikke ha profittmotiv) samt at organisasjonen må arbeide for å avhjelpe sosiale eller humanitære behov uten økonomisk kompensasjon fra mottagerne. > Etter forskriftens del I må det kunngjøres og gjennomføres en konkurranse. Foreligger få krav til prosedyren for øvrig.

4 Organisering og ansvar > Asker kommune Anskaffelser har prosessansvaret for gjennomføring av anskaffelsesprosessen –Leder Tommy Hestem > Faggruppe for evaluering av tilbudene –Anne Cathrine Garder, Brukertorget –Wenche Steen, NAV –Olav Sundgaard, Brukertorget > Asker kommune Brukertorget – har budsjett- og kontraktsoppfølgingsansvaret i kontraktsperioden –Virksomhetsleder Anne Cathrine Garder –Controller Olav Sundgaard

5 Beskrivelse av tjenesten > Målgruppe –Vanskeligstilte uten bosted, herunder rusmisbrukere som henvises fra Asker kommune, NAV. –Beboer skal være over 18 år. > Tjenesten –Hjemles i Sosialtjenesteloven (SOTJL § 27) –Midlertidig overnatting i akutte situasjoner –Ikke over lang tid, mål om maks 90 dager

6 Krav og innhold i kontrakten > Ansvarsforhold –Omhandler praktisk fordeling av ansvar for oppgaver og kostnader mellom oppdragsgiver (kommune) og utfører > Krav til kvalitet og tilsyn –Føringer for å møte beboere med respekt og verdighet, rett til privatliv og trygge boforhold –Plikter og rettigheter for beboere med hensyn til hygiene, renhold og daglige forhold > Samarbeid –Med Varmestua og øvrig tjenesteapparat

7 Fremdrift for anskaffelsen PlanlagtAktivitet 26.08.16Kunngjøring av konkurranse 07.09.16Befaring Elveplassen overnatting 12.09.16 kl. 10.00Frist for spørsmål og svar 16.09.16 kl.10.00Tilbudsfrist 16.09.16 kl. 10.15Tilbudsåpning Uke38Evaluering av kvalifikasjoner og tilbud Uke 38/39Forhandlinger Uke 39Tilbudsevaluering og valg av tilbud Uke 39 Utsendelse av beslutning om kontraktstildeling og karensperiode 30.09.16Utløp av karensperioden 30.09.16Kontraktsinngåelse 01.01.17Oppstart av kontrakt

8 Hvordan følge opp kontrakten

9 Kontraktsoppfølging Asker kommune og private tjenesteleverandører

10

11 Kontrakten setter rammer Definisjon av innhold og kvalitet – Innhold Tjenestens innhold Oppgaver defineres– ikke uttømmende Målgruppe – Kvalitet Verdier Kvalitetsmål Lover og forskrifter Kvalitetssystem Bemanning og kompetanse Regulering av samarbeidet – Gjensidig forpliktende samarbeid – kommunikasjon – Medvirkning – Internkontroll

12 Kontrakten setter rammer -2 – Oppdragsgivers kontroll Bemanningskontroller Avviksregistrering Brukerundersøkelser Befaringer – Utførers egen kvalitetskontroll

13 Praktisering av avtalen Informasjonsadgang Samarbeid med bruker/pårørende Kontraktsoppfølging – Driftsrapport Dokumentasjon av arbeid med kvalitet Brukerundersøkelser Revisjoner fra utfører og oppdragsgiver Økonomiske og kommersielle forhold Erstatning Reforhandling Tvist Mislighold

14 Kvartalsrapporter

15


Laste ned ppt "Konkurranseutsetting drift Elveplassen overnatting 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google