Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Rengjøringsmidler 10.12.2009 kl. 12.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Kleberstein 5 etg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Rengjøringsmidler 10.12.2009 kl. 12.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Kleberstein 5 etg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Rengjøringsmidler 10.12.2009 kl. 12.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Kleberstein 5 etg.

2 Agenda 1.Innledning 2.Gjennomgang av konkurransegrunnlaget 3.Spørsmål

3 Innledning Jus- og innkjøpstjenesten gjennomfører en konkurranse på kjøp av Rengjøringsmidler på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune samt 20 tilsluttede kommuner, 3 folkehøgskoler, Rørosmuseet, IKA Trøndelag IKS, Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Det vil bli utarbeidet referat fra anbudskonferansen som sammen med denne presentasjonen legges ut på www.doffin.no.www.doffin.no

4 Konkurransegrunnlaget Rammeavtale med 1 leverandører på hele avtaleområdet. Avtalens varighet 2-årig rammeavtale med mulighet for 1+1 års forlengelse Tidsfrister Spørsmålsfrist: Fredag 08.01.2010, kl.15.00 Tilbudsfrist: Mandag 18.01.2010 kl. 12.00 Tilbudet leveres i ett eksemplar samt ett eksemplar på minnepenn eller CD

5 Avtalens omfang Anskaffelsen omfatter: Hansker Såpeartikler Vaskemidler for tekstil Vaskemidler for mopp Vaskemidler for oppvask Kjemikalier Mopper Kluter Pad/svamp Stativ/skaft/ramme Gulvpleie Matte Div. rekvisita (vogn, børste, sprayflasker og lignende.)

6 Avtalens omfang Antatt verdi: Volum for 2008 var på ca. 6 mill. kr. Anslaget er veiledende og ikke bindende.

7 Minstekrav m.m Konkurransegrunnlagets punkt 2.2 inneholder bla minstekrav til produktene, dette er må krav. Disse kravene må bekreftes i tilbudet, og det kan medføre avvisning dersom minstekravene ikke tilfredsstilles. Viktig å bekrefte i tilbudet alle de punktene i konkurransegrunnlaget der det er bedt om det.

8 Miljø Oppdragsgiver stiller krav om at leverandører som er merverdiavgiftsregistrert i Norge er medlem av materialselskapenes ordninger eller er tilknyttet eller selv driver annen tilsvarende godkjent ordning for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Dokumentasjon på slik medlemskap eller annen fyllestgjørende dokumentasjon for tilknytning til annen ordning skal leveres senest ved avtalens inngåelse.

9 Miljø (forts.) Minstekrav kjemikalier - renholdsmidler ( pkt. 2.3) Punkt e), f) og g) gjelder for hvert rengjøringsprodukt, og for produktet som helhet Tildelingskriteriet – Miljø (pkt. 7.2) Her ser en på enkeltstoffene i rengjøringsproduktet.

10 Offentlighet (pkt 3.2) Tilbyder skal anmerke i tilbudet hva de mener er forretningshemmeligheter/taushetsbelagt. Ny offentlighetslov gjeldende fra 01.01.09

11 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Skatter og avgifter - gyldig attest for betalt mva og skatt HMS - skjema vedlegg 1a Organisatorisk og juridisk stilling - firmaattest Økonomisk og finansiell kapasitet - god soliditet, min. tilsvarende ratingkode A/AN fra D&B - siste årsberetning - siste årsregnskap - foretaksrapport fra D&B (kan hentes av oppdragsgiver)

12 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Tekniske og faglige kvalifikasjoner Erfaring fra tilsvarende oppdrag, god gjennomføringsevne - Firmaets bemanning for dette oppdraget - viktigste leveranser de siste 3 årene Godt og velfungerende kvalitetssikringssystem - redegjørelse eller kopi av sertifikat dersom tilbyder er sertifisert

13 Ehandel (pkt 4.2) Sør-Trøndelag fylkeskommune benytter Markedsplassen ehandel.no Vedlegg 5 – Avtale om elektronisk samhandling ved bruk av Ehandel.no Forbehold mot bruk av Markedsplassen ehandel.no medfører avvisning Tilbyder skal bekrefte at kravene er sett og akseptert

14 Forbehold og avvik (pkt 5.4) Forbehold skal framgå av tilbudsbrevet Forbehold skal være presise og entydige Tilbyder skal beskrive hvilke konsekvenser forbeholdene får samt prissette konsekvensene Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til avvisning

15 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Oppdragsgiver vil velge den leverandøren som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Tildelingskriterier Pris 55% Kvalitet30% Miljø 15% Kriteriene vil bli vurdert etter en skala fra 1-10, hvor 10 er best

16 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Pris (55%) Laveste pris vil få 10 poeng, poenggivningen for øvrige vil bli vurdert i forhold til laveste pris Prisskjemaet skal være komplett utfylt Prisskjemaet skal være datert og underskrevet

17 Standard avtalevilkår Omfatter bla bestemmelser om: sosial dumping etisk handel betaling og fakturering e-handel leveringsbetingelser og -tider forsinkelser, feil og mangler reklamasjoner oppsigelse og mislighold

18 Rengjøringsmidler Spørsmål ?


Laste ned ppt "Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Rengjøringsmidler 10.12.2009 kl. 12.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14 Møterom Kleberstein 5 etg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google