Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse 08.01.13. Velkommen til tilbudskonferanse 10.00 Om tilbudet- Guro Hauge, Lavenergiprogrammet 10.20 Rehabiliteringskurs – Even Bjørnstad,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse 08.01.13. Velkommen til tilbudskonferanse 10.00 Om tilbudet- Guro Hauge, Lavenergiprogrammet 10.20 Rehabiliteringskurs – Even Bjørnstad,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse 08.01.13

2 Velkommen til tilbudskonferanse 10.00 Om tilbudet- Guro Hauge, Lavenergiprogrammet 10.20 Rehabiliteringskurs – Even Bjørnstad, Enova 10.50 Passivhuskurs- Guro Hauge, Lavenergiprogrammet 11.20 Spørsmål

3

4 Om Enova -Statsforetak eid av Olje- og energidepartementet - Forvalter avkastningen av Energifondet - Skal fremme mer effektiv energibruk og utvikling av nye fornybare energiteknologier + klimateknologi - Boliger – bygninger – industri – varmeproduksjon - Viktige virkemidler: Investeringsstøtte og informasjon - Vel 60 ansatte med kontor i Trondheim

5 Bakgrunn To store utfordringer: -Passivhusnivå i 2015 -Hvordan få til energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse?

6 Hva ønskes det tilbud på? Del A: Utvikle og gjennomføre kurs i energirehabilitering for håndverkere Del B: Gjennomføre kurs i passivhus for prosjekterende - Kursene skal holdes våren 2013 (høst 2013?) - Mulig å levere tilbud på bare en av de to delene - Opsjon

7 Formalia for både del A og B Kvalifikasjonskrav: - Skatteattest - HMS erklæring - Firmaattest - Foretaket skal ha god erfaring med tilsvarende oppdrag - Foretaket skal ha god gjennomføringsevne

8 Tidsplan - Oppsummering av tilbudskonferansen 10.januar - Frist for spørsmål 15. januar - Frist for innlevering av tilbud er 28. januar kl 13.00 - Prøveforelesning uke 6 og 7 - Kontraktstildeling 15. februar

9 Del A -Energirehabiliteringskurs Fra hammer og spiker til rådgiver innen energieffektivisering

10

11

12 Vurdering av egen kompetanse

13

14

15 Stasjonær energibruk i boliger

16 Rehabilitering av boliger og energieffektivisering Energy lock-in: - ikke optimale komponenter (bygning, varmesystem) - ikke optimale tiltakspakker - ikke optimal utførelse  mye "billig" energisparing mistes

17 Prinsippmodell for energirehabilitering av bolig Nivå/perspektivPrinsipp 1) KlimaskalletMinimere behov for energi (varme)! 2) Tekniske installasjonerEnergieffektiv Teknologi! 3) Brukeren av boligenUnngå energisløsende atferd! 4) EnergikildenBærekraftig bruk av fornybare ressurser! Kursinnholdet skal baseres på dette prinsippet

18 Mål og innhold - Enkle energiberegninger, energimerke og tiltaksplaner - Helhetsforståelse for energieffektiviseringstiltak i boliger - Oppgradering til et energieffektivt klimaskall - Vurdering av ventilasjonsløsning, som følge av energitiltak på klimaskall - Vurdering av varmeløsning - Vurdering av gammel bolig og foreslå energieffektiviseringstiltak

19 Oppgaver -Utvikle kurs i energirehabilitering tilpasset håndverkere (tiltaksklasse 1) basert på foreliggende materiale http://lavenergiprogrammet.no/kurs-i-energirehabilitering/kurs-i- energirehabilitering-article1901-244.html http://lavenergiprogrammet.no/kurs-i-energirehabilitering/kurs-i- energirehabilitering-article1901-244.html - Konkretisering av kompetansemål for kurset - Utvikling av kurskompendium (e-læringsmodell) - Utvikling av test etter endt kursdeltagelse - Føre oversikt over kursdeltagere og testresultater - Gjennomføre kurs

20 Tildelingskriterium 1 Faglig relevant kompetanse og erfaring for tilbudt personell: (20 %) - God forståelse for, og erfaring fra prosjektering og oppføring av energieffektive bygg - Dokumentert kompetanse og erfaring innen energieffektiv rehabilitering av boliger. - Erfaring med detaljert energimerking for boliger og energirådgivning - Undervisningserfaring fra tilsvarende kurs eller foredragsvirksomhet

21 Tildelingskriterium 2 -God muntlig og skriftlig formidlingsevne ✪ (20 %) Eksempel på formidlingsevne kan være tilpasning til målgruppe språkbruk formuleringsevne struktur eksempelbruk grad av inspirasjon - Prøveforelesning

22 Tildelingskriterium 3 Pris (30 %) del A - Prosjektledelse og administrasjon - Gjennomføring av kursene inkl. reisekostnader og møtekostnader - Utvikling av kurskompendiene Tildelingskriterium 4 - Oppdragsforståelse og løsningsforslag (30%)

23 Del B -Passivhuskurs Mål: Sette prosjekterende i stand til å gjennomføre passivhusprosjekter Målgruppe: arkitekter og rådgivende ingeniører To-dagerskurs Kurset skal baseres på eksiterende materiell Nybygg- næringsbygg og bolig

24

25

26

27

28

29 Innhold i kurset Om passivhus Energiberegninger Byggeteknikk Inneklima Installasjoner Byggeprosess Drift Økonomi Øvelser

30 Oppgaver Utvikling av test Konkretisering av kompetansemål Kvalitetssikring av redesignet materiell

31 Tildelingskriterium 1 Faglig relevant kompetanse og erfaring for tilbudt personell (20%): -God forståelse og erfaring fra prosjektering med energieffektive bygg -Dokumentert kompetanse innen planlegging og prosjektering av passivhus i henhold til NS 3700 og 3701 -Erfaring fra prosjektering av passivhus -Undervisningserfaring

32 Tildelingskriterium 2 -God muntlig og skriftlig formidlingsevne ✪ (20 %) Eksempel på formidlingsevne kan være tilpasning til målgruppe språkbruk formuleringsevne struktur eksempelbruk grad av inspirasjon - Prøveforelesning

33 Tildelingskriterium 3 Pris (30 %) del B - Prosjektledelse og administrasjon - Gjennomføring av kursene inkl. reisekostnader og møtekostnader - Faglig kvalitetssikring av kurskompendiene Tildelingskriterium 4 - Oppdragsforståelse og løsningsforslag (30%)

34 Spørsmål?


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse 08.01.13. Velkommen til tilbudskonferanse 10.00 Om tilbudet- Guro Hauge, Lavenergiprogrammet 10.20 Rehabiliteringskurs – Even Bjørnstad,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google