Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsulent for utvikling av kriteriesett med veiledning for miljøtilpassede innkjøp til bygg og anlegg Tilbudskonferanse 12. oktober Viel Sørensen, Seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsulent for utvikling av kriteriesett med veiledning for miljøtilpassede innkjøp til bygg og anlegg Tilbudskonferanse 12. oktober Viel Sørensen, Seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsulent for utvikling av kriteriesett med veiledning for miljøtilpassede innkjøp til bygg og anlegg Tilbudskonferanse 12. oktober Viel Sørensen, Seniorrådgiver DIFI

2 Agenda Gjennomgang av konkurransegrunnlaget Formål og omfang Fakta om konkurransen Kvalifikasjonskrav Kravspesifikasjon Tildelingskriterier Spørsmål kan stilles underveis og etterpå Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Formål og omfang To kriteriesett er så langt utarbeidet Innkjøp av rådgivingstjenester i byggeprosjekter Innkjøp av entreprenørtjenester i byggeprosjekter Fire gjenstår: Bygg- og eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold Prosjektering av offentlige anlegg Utførelse av offentlige anlegg Forvaltning, drift og vedlikehold av offentlige anlegg Med offentlige anlegg menes i denne sammenheng veier, tunneler, jernbane, kaier etc.

4 Fakta om konkurransen Innleveringsfrist tilbud: 21.10.2009 Avtaleperiode: 09.11.2009 - 01.05.2010 Opsjon på inntil 100 timer Ikke mulig å gi deltilbud eller alternative tilbud Direktoratet for forvaltning og IKT

5 Kvalifikasjonskrav KravDokumentasjon Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak Firmaattest Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling Skatteattest og merverdiavgiftsattest ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system HMS-egenerklæring (Benytt bilag 3 til konkurransegrunnlaget). Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Kravspesifikasjon - kompetanse Prosjektleder: Formell kompetanse innenfor bygg- og anlegg i form av ingeniørutdanning, arkitektutdanning eller tilsvarende. Øvrige rådgivere: Minst en av de øvrige rådgiverne skal ha meget god kompetanse på lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt miljøriktig prosjektering og bygging. Med dette menes: Formell juridisk kompetanse, gjennomførte kurs eller andre kompetansehevende tiltak på lov og forskrift om offentlige anskaffelser Gjennomført utdanning, kurs eller andre kompetansegivende tiltak på miljøvennlig prosjektering og bygging. Direktoratet for forvaltning og IKT Dokumenteres i form av CV, kursbevis etc.

7 Kravspesifikasjon - prosess Leverandør skal styre prosessen frem mot ferdige kriteriesett. Det skal legges stor vekt på å innhente informasjon og erfaringer fra aktører i bransjen, både fra byggherresiden og utførelsessiden. Det skal vurderes eksisterende dokumentasjon og arbeid Leverandøren skal etablere nødvendige arbeids- og referansegrupper for å sikre deltakelse fra byggenæringen og offentlige aktører Leverandør skal forberede en bred offentlig høringsrunde. Oppdragsgiver skal fortløpende holdes oppdatert om status i arbeidet særlig mph. resultater, ressursbruk og økonomi. Det skal utarbeides en prosjektplan med tiltak, milepæler og oversikt over ressursforbruk. I offentlige anskaffelser skiller man mellom flere typer krav og kriterier. Under følger en oversikt over type krav/ kriterier med en forklaring og eksempler på hvordan dette kan være formulert i en konkurranse (OBS! Dette er kun eksempler!) Kriteriesettene skal inneholde forslag til krav av alle typene, samt krav til dokumentasjon fra tilbyder. Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Type krav/ kriterierForklaringEksempler Kvalifikasjons- krav: Krav til firmaet som skal utføre tjenester. Kvalifikasjonskrav er absolutte og tilbudet blir avvist dersom de ikke oppfylles av den som leverer tilbud. Skatte- og avgiftsforhold OK. Firmaet har tidligere erfaring fra liknende oppdrag Firmaet har tilfredsstillende kvalitetssikringssystem for å kunne utføre arbeidet Spesifikasjons- krav: Krav til den utførte tjenesten. Spesifikasjonskrav er absolutte og tilbudet blir avvist dersom de ikke oppfylles av den som leverer tilbud. Tjenesten skal utføres på eiendommen Tildelings- kriterier: Kriterier for å skille mellom tilbyderne. Her kan det stilles krav til de spesifikke personene som skal utføre tjenesten. Tildelingskriterier er ikke absolutte, men brukes for å velge ut de som skiller seg vesentlig ut fra andre. Pris 40% Oppgaveforståelse 30 % Relevant miljøkompetanse hos personen som tilbys for å utføre tjenesten: 20 % Kontraktskrav: Krav som skal oppfylles når tjenesten utføres. Kravene er absolutte, men man må ikke være i stand til å utføre dem før tjenesten skal utføres. Det skal benyttes 25% byggematerialer med resirkulert andel over 50%. Det skal oppnås 80 % kildesortering på byggeplass De personer som skal utføre tjenesten må ha gått kurs i miljøriktig prosjektering før oppdraget starter Direktoratet for forvaltning og IKT

9 Kravspesifikasjon - leveranse For hvert kriteriesett skal det leveres: Bakgrunnsrapport med sammenstilling av eksisterende dokumentasjon om miljøutfordringer knyttet til den spesifikke tjeneste, samt en vurdering og prioritering En prosessbeskrivelse som fortløpende oppdateres med beskrivelse av alle relevante vurderinger, møtereferater, høringsinnspill med vurderinger og begrunnelser m.m. Ferdig hørt kriteriesett med veileder Direktoratet for forvaltning og IKT

10 Tildelingskriterier Direktoratet for forvaltning og IKT Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige innenfor rammen på 800 000 kr eks mva basert på følgende kriterier:

11 KriteriumVektDokumentasjon Pris 30% Totalpris for gjennomført oppdrag, samt pris for opsjon Prisen skal inkludere alle leverandørens kostnader som reisekostnader, møteavholdelse, kontorrekvisita med mer. Ferdig utfylt prisskjema, benytt bilag 2 i konkurransegrunnlaget Oppdragsforståelse20% Leverandøren skal vise at han har forstått oppdragets innhold og kompleksitet og har en klar oppfatning av hvordan denne prosessen bør gjennomføres. Prosjektskisse inkl prosjektplan. Direktoratet for forvaltning og IKT

12 KriteriumVektDokumentasjon Kompetanse hos tilbudte rådgivere 50 % Prosjektleder: God kompetanse på lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt miljøriktig prosjektering og bygging. Med dette menes: -Formell juridisk kompetanse, gjennomførte kurs eller andre kompetansehevende tiltak på lov og forskrift om offentlige anskaffelser -Gjennomført utdanning, kurs eller andre kompetansegivende tiltak på miljøvennlig prosjektering og bygging - Minst to referanseprosjekt, ikke eldre enn 4 år, der rådgiver har hatt oppdrag for offentlige byggherrer knyttet til kontraktsinngåelser på bygg- og anleggsprosjekter med tydelige miljømål CV, kursbevis, e.l. CV, kursbevis, e.l. Liste over referanseprosjekter, benytt bilag 4 i konkurransegrunnlaget

13 Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT KriteriumVektDokumentasjon Øvrige rådgivere: Formell kompetanse innenfor bygg- og anlegg i form av ingeniørutdanning, arkitektutdanning eller tilsvarende. Minst to referanseprosjekt, ikke eldre enn 4 år, der rådgiver har gjennomført konkurranser for offentlige byggherrer på bygg- og anleggsprosjekter med tydelige miljømål. CV, kursbevis, e.l. Liste over referanseprosjekter, benytt bilag 4 i konkurransegrunnlaget


Laste ned ppt "Konsulent for utvikling av kriteriesett med veiledning for miljøtilpassede innkjøp til bygg og anlegg Tilbudskonferanse 12. oktober Viel Sørensen, Seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google